Pāreju un efektu pievienošana attēliem un video programmā Windows Movie Maker

Varat uzlabot savas filmas, pievienojot pārejas un efektus.

Pārejas

Pāreja kontrolē, kā filmā tiek nomainīti kadri vai attēli. Varat pievienot pāreju satrp diviem attēliem, video klipiem vai nosaukumiem jebkurā kombinācijā montāžas/laika skalā. Varat mainīt divu blakus esošo klipu pārejas atskaņošanas ilgumu uz īsāko no abiem. Pārejas, kuras varat pievienot, var būt pakāpeniska parādīšanās no melna ekrāna, viena klipa slīdēšana pāri ekrānam, lai atklātu nākamo vai likšana vienam klipam sašķīst gabalos, lai atklātu nākamo.

Jebkuras pārejas, kuras pievienojat, parādās laika skalas pārejas celiņā. Lai redzētu šo celiņu, ir jāpaplašina video celiņš. Pārejas garumu nosaka pārklājuma daudzums starp diviem klipiem. Šis attēls rāda montāžas skalas projektu ar pāreju:

Montāžas skalā redzamas pārejas attēls
Pāreja uz montāžas skalu

Šis attēls rāda laika skalas projektu ar pāreju:

Laika skalā redzamas pārejas attēls
Pāreja uz laika skalu
Rādīt visu

Lai pievienotu pāreju

 1. Montāžas/laika skalā noklikšķiniet uz otrā no diviem video klipiem, nosaukumiem vai attēliem, starp kuriem vēlaties ievietot pāreju.

 2. Noklikšķiniet uz Rīki un pēc tam uz Pārejas.

 3. Rūtī Saturs, noklikšķiniet uz pārejas, kuru vēlaties pievienot. Varat noklikšķināt uz Atskaņot, kas atrodas zem monitora, lai redzētu pārejas priekšskatījumu.

 4. Noklikšķiniet uz Klips un pēc tam uz Pievienot laika skalai vai Pievienot montāžas skalai.

Piezīmes

 • Varat arī pievienot pāreju, velkot to uz laika skalu un nometot starp diviem klipiem video celiņā. Vai arī, ja strādājat montāžas skalas skatā, varat vilkt pāreju uz pārejas šūnu starp diviem video klipiem vai attēliem.

 • Ja jauninājāt savu datoru no Windows XP uz Windows Vista, visas papildu pārejas un efekti, kurus esat iepriekš lejupielādējis un instalējis, nebūs pieejami pašreizējā Windows Movie Maker versijā.

Lai mainītu pārejas ilgumu

 • Laika skalas pārejas celiņā velciet pārejas sākumu uz laika skalas sākumu vai beigām atkarībā no tā, vai vēlaties padarīt pāreju īsāku vai garāku.

Piezīme

 • Lai skatītu laika skalas pārejas celiņu, paplašiniet video celiņu.

Lai mainītu noklusējuma pārejas ilgumu

 1. Noklikšķiniet uz Rīki, uz Opcijas un pēc tam uz cilnes Papildu.

 2. Ierakstiet laiku (sekundēs), kurā vēlaties, lai pārejas tiktu atskaņotas pēc noklusējuma, kad tās ir pievienotas montāžas/laika skalai.

Lai noņemtu pāreju

 1. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Montāžas skalā noklikšķiniet uz pārejas šūnas, kurā atrodas pāreja, kuru vēlaties noņemt.

  • Laika skalā noklikšķiniet uz pārejas celiņa pārejas, kuru vēlaties noņemt.

 2. Noklikšķiniet uz Rediģēt un pēc tam uz Noņemt.

Efekti

Efekti ļauj filmai pievienot specefektus. Piemēram, jums ir importēts video, kuru vēlaties skatīt un uztvert kā klasiku veco laiku filmu. Jūs varat pievienot kādu no filmas vecināšanas efektiem video klipam, attēlam vai nosaukumam, lai liktu video izskatīties kā veco laiku filmai.

Šis attēls rāda montāžas skalas projektu ar efektu:

Montāžas skalā redzama efekta attēls
Efekts uz montāžas skalas

Šis attēls rāda laika skalas projektu ar efektu:

Montāžas skalā redzama efekta attēls
Efekts uz laika skalas
Rādīt visu

Lai pievienotu efektu

 1. Montāžas/laika skalā atlasiet video klipu, attēlu vai nosaukumu, kuram vēlaties pievienot efektu.

 2. Noklikšķiniet uz Rīki un pēc tam uz Efekti.

 3. Rūtī Saturs noklikšķiniet uz efekta, kuru vēlaties pievienot. Varat noklikšķināt uz Atskaņot, kas atrodas zem monitora, lai redzētu efekta priekšskatījumu.

 4. Noklikšķiniet uz Klips un pēc tam uz Pievienot laika skalai vai Pievienot montāžas skalai.

Piezīmes

 • Varat arī pievienot efektu, velkot to no rūts Saturs un nometot uz attēla vai video klipa laika skalas video celiņā, video klipa efektu šūnas vai uz attēla montāžas skalā.

 • Sīktēla skats rūtī Saturs rāda atšķirīgo efektu piemērus.

 • Ja jauninājāt savu datoru no Windows XP uz Windows Vista, visas papildu pārejas un efekti, kurus esat iepriekš lejupielādējis un instalējis, nebūs pieejami pašreizējā Windows Movie Maker versijā.

Lai mainītu efektu

 1. Laika skalas video celiņā vai montāžas skalā noklikšķiniet uz video klipa, attēla vai nosaukuma, kuram ir palaistais efekts, kuru vēlaties mainīt.

 2. Noklikšķiniet uz Klips, norādiet uz Video un pēc tam noklikšķiniet uz Efekti.

 3. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai noņemtu efektu, apgabalā Parādītie efekti noklikšķiniet uz efekta un pēc tam uz Noņemt. Atkārtojiet, ja nepieciešams.

  • Lai pievienotu efektu, apgabalā Pieejamie efekti noklikšķiniet uz efekta, kuru vēlaties pievienot, un tad noklikšķiniet uz Pievienot. Atkārtojiet, ja nepieciešams.

Padomi

 • Ja pievienojat vairākus efektus, varat mainīt to rādīšanas secību, izmantojot pogu Pārvietot augšup vai Pārvietot lejup.

 • Lai ātri pievienotu efektu, varat vilkt efektu uz video klipu, attēlu vai nosaukumu montāžas/laika skalā.

 • Ja vienu un to pašu efektu klipam pievienojat vairākas reizes, efekts tiek palaists tik reižu, cik to pievienojāt. Piemēram, ja pievienojat divkāršās paātrināšanas efektu divas reizes vienam un tam pašam klipam, klips tiks atskaņots četras reizes ātrāk par sākotnējo klipu.

 • Varat arī noņemt efektu, atlasot efekta šūnu montāžas skalā, kurā atrodas efekts, kuru vēlaties noņemt, un nospiežot taustiņu Delete.