Kompaktdiska vai DVD diska ierakstīšana programmā Windows Media Center: bieži uzdotie jautājumi

Piedāvājam atbildes uz dažiem bieži uzdotiem jautājumiem par kompaktdisku un DVD disku ierakstīšanu programmā Windows Media Center.

Rādīt visu

Kāda tipa kompaktdiskus var ierakstīt programmā Windows Media Center?

Lai programmā Windows Media Center ierakstītu kompaktdisku, datoram jāpievieno un jāuzstāda kompaktdisku rakstītājs. Kompaktdisku rakstītāju datorā var uzstādīt iekšēji vai ārēji atkarībā no kompaktdisku rakstītāja veida. Iekšējie kompaktdisku rakstītāji tiek uzstādīti vienā no datora diskdziņu nodalījumiem. Ārējie kompaktdisku rakstītāji ir savrupi diskdziņi, kas datoram tiek pievienoti, izmantojot USB 2.0 vai dažreiz IEEE 1394 savienojumu.

Kompaktdisku ierakstīšanai programmā Windows Media Center var izmantot tukšu CD-R vai CD-RW disku. Izmantojamā ierakstāmā kompaktdiska tips ir atkarīgs no tā, kādus ierakstāmo kompaktdisku tipus atbalsta kompaktdisku rakstītājs un kāda tipa diskiem dodat priekšroku. Ierakstot kompaktdiskus, ņemiet vērā, ka ne visi kompaktdisku atskaņotāji var atskaņot CD-RW diskus. Programmu Windows Media Center var izmantot, lai ierakstītu šādu tipu kompaktdiskus:

 • Audio kompaktdisks. Ierakstot audio kompaktdisku, programma Windows Media Center ciparu audiofailus pārvērš audio formātā, ko spēj atpazīt un atskaņot standarta kompaktdisku atskaņotāji. Audio kompaktdiskus var atskaņot gandrīz visos datoros, kā arī mājas un automašīnas kompaktdisku atskaņotājos, kuri atskaņo CD-R un/vai CD-RW diskus. Audio kompaktdisku var ierakstīt, izmantojot Windows Media Audio (WMA), MP3 vai WAV formāta audiofailus.

  Iespējams, ka daži ciparu audiofaili būs aizsargāti, un tos nevarēs ierakstīt kompaktdiskā. Tas atkarīgs no multivides lietošanas tiesībām, ko satura nodrošinātājs vai īpašnieks piešķir atbilstošajiem ciparu audiofailiem.

 • Datu kompaktdisks. Datu kompaktdiskā var saglabāt mūzikas, attēlu vai video failus aptuveni 700 megabaitu (MB) apjomā. Datu kompaktdiski ir noderīgi arī tad, ja vēlaties izveidot datu failu dublējumkopijas. Programmā Windows Media Center ierakstot datu kompaktdisku, ciparu multivides failu formāts netiek mainīts. Šie faili tiek tikai kopēti kompaktdiskā. Tomēr atcerieties, ka daži kompaktdisku atskaņotāji un datori nevar atskaņot datu kompaktdiskus vai dažus failu tipus, kurus var ierakstīt datu kompaktdiskā.

Kāda tipa DVD diskus var ierakstīt programmā Windows Media Center?

Lai programmā Windows Media Center ierakstītu DVD disku, datoram jāpievieno un jāuzstāda DVD rakstītājs. DVD rakstītāju datorā var uzstādīt iekšēji vai ārēji atkarībā no DVD rakstītāja veida. Iekšējie DVD rakstītāji tiek uzstādīti vienā no datora diskdziņa nišām. Ārējie DVD rakstītāji ir savrupi diskdziņi, kas datoram tiek pievienoti, izmantojot USB 2.0 vai dažreiz IEEE 1394 savienojumu.

Ierakstāmā DVD diska tips, kuru var izmantot, ir atkarīgs no DVD rakstītāja. Atsevišķi DVD rakstītāji var ierakstīt tikai atsevišķu tipu ierakstāmos DVD diskos. Piemēram, ar dažiem DVD rakstītājiem var ierakstīt tikai DVD+R un DVD+RW vai DVD-R un DVD-RW diskos. Turpretī citi DVD rakstītāji ļauj ierakstīt visos šajos ierakstāmo tipu DVD diskos. Lai noteiktu DVD disku tipus, kuros DVD rakstītājs var ierakstīt, skatiet DVD rakstītājam pievienoto rokasgrāmatu.

Ja DVD rakstītājs atbalsta rakstīšanu šo tipu diskos, DVD disku var rakstīt programmā Windows Media Center, izmantojot kādu no šiem ierakstāmo vai pārrakstāmo DVD disku tipiem: DVD+R, DVD+RW, DVD-R vai DVD-RW.

Programmā Windows Media Center var ierakstīt šādu tipu DVD diskus:

 • Video DVD disks. Ierakstot video DVD disku, programma Windows Media Center visus atlasītos videofailus pārvērš video formātā, ko spēj atpazīt un atskaņot standarta DVD disku atskaņotāji. Turklāt šādu video DVD disku bieži vien var atskaņot arī datorā, izmantojot programmu Windows Media Center.

 • Datu DVD disks. Programmā Windows Media Center ierakstot datu DVD disku, ciparu multivides failu formāts netiek mainīts. Šie faili tiek tikai kopēti DVD diskā. Datu DVD diski noder, lai izveidotu savu ciparu multivides failu dublējumu, un vienpusējā DVD diskā var saglabāt aptuveni 4,7 gigabaitus (GB) mūzikas, attēlu vai video failu. Piemēram, varat vēlēties izveidot visu savā datorā saglabāto dažādo ciparu fotoattēlu, kā arī mūzikas un video failu dublējumu. Tomēr atcerieties, ka daži DVD disku atskaņotāji un datori nevar atskaņot datu DVD diskus vai dažus failu tipus, kurus var ierakstīt datu DVD diskā.

  Datu kompaktdiskos un datu DVD diskos ierakstītajiem datiem vēlāk varēs piekļūt tikai datorā, nevis plaša patēriņa elektronikas ierīcēs, piemēram, savrupajos kompaktdisku atskaņotājos un DVD disku atskaņotājos.

  Daži ciparu multivides faili vai saturs var būt aizsargāti, un, arhivējot kompaktdiskā vai DVD diskā, iespējams, ka tos nevarēs atskaņot citos datoros. Multivides lietojuma tiesības var norādīt, kā šo failu varat lietot un vai multivides lietojuma tiesībām ir derīguma termiņš. Piemēram, multivides lietojuma tiesības var norādīt, vai failu drīkst kopēt portatīvajā ierīcē vai atskaņot citā datorā.

  Dažas ierakstītās televīzijas pārraides vai videofaili var būt aizsargāti. Iespējams, ka aizsargātos videofailus nevarēs ierakstīt DVD diskā. Tas atkarīgs no tā, kādas tiesības šiem videofailiem piešķir satura īpašnieks, autors vai apraidītājs.

 • Slaidrādes DVD disks. Ja programmā Windows Media Center tiek rakstīts slaidrādes DVD disks, atlasītie attēli tiek kodēti MPEG-2 videofailā, bet visi atlasītie audiofaili tiek kodēti Dolby Digital audio formātā. Slaidrādes DVD diskā attēli tiek rādīti, atskaņojot mūziku. Slaidrādes DVD disku var atskaņot standarta DVD disku atskaņotājā, kā arī datorā, izmantojot programmu Windows Media Center.

Cik daudz video vidēji ietilpst ierakstāmā DVD diskā, ja tiek ierakstīts video DVD disks?

Video apjoms, ko var ietilpināt DVD diskā, ir atkarīgs no izmantojamā ierakstāmā DVD diska tipa.

Nākamajā sarakstā ir redzams aptuvenais video apjoms, ko var ierakstīt DVD diskā, izmantojot programmu Windows Media Center. DVD datu nesēja tips, ko var izmantot, ir atkarīgs no datorā uzstādītā DVD rakstītāja.

 • DVD datu nesēja tips: vienpusējs, viens slānis

  Vidējais video un audio apjoms: 120 minūtes

 • DVD datu nesēja tips: vienpusējs, divi slāņi

  Vidējais video un audio apjoms: 220 minūtes

Kas nosaka DVD diska ierakstīšanas ilgumu?

DVD diska rakstīšanas ilgumu nosaka šādi faktori:

 • Datorā pieejamie sistēmas resursi. Datora procesora ātrums, cietajā diskā pieejamās vietas apjoms un atmiņas RAM apjoms ietekmē to, cik ilgi tiks kodēts video un cik ilgi tas tiks rakstīts DVD diskā.

 • DVD rakstītāja ātrums, kā arī izmantojamā ierakstāmā DVD datu nesēja tips. Ātrāks DVD rakstītājs un DVD diski, kuros var rakstīt ātrāk, samazina rakstīšanas ilgumu, salīdzinot ar DVD diska rakstīšanu, izmantojot lēnāku DVD disku rakstītāju un DVD diskus, kuros var rakstīt lēnāk.

 • Video ilgums DVD diskā. Ja DVD diska izveidei izmantojat programmu Windows Media Center, visi video un audio faili vispirms ir jāpārvērš tādā video un audio failu formātā, kuru DVD atskaņotājs var dekodēt un atskaņot. Ilgāku video ierakstīšana notiek ilgāk.

  Iespējams, ka, veidojot DVD slaidrādi, jūs vēlēsities DVD diskā iekļaut ciparu attēlus un mūziku. Attēli un mūzika tiek kodēti MPEG-2 video formātā un Dolby Digital audio formātā, tas palielina slaidrādes DVD diska izveidei un rakstīšanai nepieciešamo laiku.

Kāpēc, video DVD diskam pievienojot dažus video failus, tiek rādīts paziņojums par to, ka tiks samazināta kvalitāte?

Video DVD diskam pievienojot vairākus atšķirīgus video failus, piemēram, ierakstītas televīzijas pārraides, tiek parādīts paziņojums. Šis paziņojums tiek rādīts tāpēc, ka programma Windows Media Center šos atlasītos video failus mēģinās ietilpināt vienā diskā. Bet, lai visi atlasītie video faili ietilptu vienā diskā, to kvalitāte, iespējams, tiks samazināta. Tā rezultātā izveidotajā DVD diskā būs video faili, kuru kvalitāte ir samazināta, salīdzinot ar DVD disku, kurā nav tik daudz video failu.

Kāpēc, ierakstot audio kompaktdisku, tiek jautāts, vai vēlos izlaist kādu failu?

Pirms sākt ierakstīšanu, programma Windows Media Center veic sākotnējo ierakstāmo failu sarakstā iekļauto failu pārbaudi. Dažos gadījumos ar kādu failu var būt saistīta kāda kļūda, kas neļauj to ierakstīt, vai arī fails var būt aizsargāts ar multivides lietojuma tiesībām, kas aizliedz to rakstīt audio kompaktdiskā vai ierobežo šādas rakstīšanas reižu skaitu. Ja sākotnējās pārbaudes laikā programma Windows Media Center atrod vienu vai vairākus problemātiskus failus, tiek parādīts paziņojums, kas ļauj izlaist šos failus un ierakstīt pārējos sarakstā iekļautos failus vai pārtraukt rakstīšanas procesu, lai jūs varētu mēģināt novērst radušos problēmu. Ja pēc sākotnējās pārbaudes programmai Windows Media Center radīsies problēmas ar kādu citu failu, šīs problēmas būs jānovērš vai arī šis fails būs jāizņem no rakstīšanas saraksta, lai varētu turpināt rakstīšanu.

Piezīmes

 • Lai programmā Windows Media Center atskaņotu vai ierakstītu televīzijas tiešraidi, nepieciešams analogās vai ciparu TV uztvērējs. Ja datora komplektācijā nav TV uztvērēja kartes, to var pievienot. Informāciju par TV uztvērēja kartes iegādi skatiet sadaļā Palīdzība par TV uztvērēja karti vai arī sazinieties ar datora ražotāju.

  Ar autortiesībām aizsargātā materiāla neatļauta izmantošana un/vai pavairošana var būt ASV un/vai citu valstu/reģionu autortiesību likumu pārkāpums. Ar autortiesībām aizsargātais materiāls ietver, bet neaprobežojas ar programmatūru, dokumentāciju, grafiku, dziesmu tekstiem, fotoattēliem, klipkopām, animācijām, filmām un videoklipiem, kā arī skaņu un mūziku (ieskaitot MP3 formātā kodēto). ASV un starptautisko autortiesību likumu pārkāpums var būt iemesls nopietnai jūsu civilai un/vai kriminālai sodīšanai.