Šeit ir atbildes uz dažiem vispārējiem jautājumiem par kompaktdisku vai DVD ierakstīšanu ar programmu Windows Media Player. Ja jūsu jautājuma šeit nav, skatiet Windows Media Player: bieži uzdotie jautājumi tiešsaistē.

Rādīt visu

Ko var ierakstīt?

Varat izmantot atskaņotāju, lai audio kompaktdiskā ierakstītu miksētas dziesmas no atskaņotāja bibliotēkas vai datora, un pēc tam varat atskaņot kompaktdisku jebkurā standarta kompaktdisku atskaņotājā. Failus var ierakstīt arī datu kompaktdiskos un DVD. Kompaktdiskā vai DVD nevar ierakstīt no dzīvas straumes, piemēram, radiostacijas.

Kādus kompaktdiskus un DVD var ierakstīt?

 • Kompaktdisks. Ierakstīšanai atskaņotājā var izmantot vai nu tukšu CD-R, vai CD-RW disku atkarībā no tā, kādu noņemamās krātuves tipu(us) atbalsta kompaktdisku ierakstītājs, un diska tipa, kuram dodat priekšroku. Ņemiet vērā, ka ne visi kompaktdisku atskaņotāji var atskaņot CD-RW diskus. Varat izmantot atskaņotāju, lai ierakstītu šādus kompaktdisku tipus:

  • Audio kompaktdisks. Ierakstiet mūzikas kompaktdiskus standarta sarkanās grāmatas audio formātā. Audio kompaktdiskus var atskaņot gandrīz visos datoros, kā arī mājas un automašīnas kompaktdisku atskaņotājos, kuri atskaņo CD-R un CD-RW diskus. Varat ierakstīt audio kompaktdisku vai nu no Windows Media Audio (WMA), MP3, vai WAV failu formātiem.

  • Datu kompaktdisks. Datu kompaktdiskā, sauktā arī par multivides kompaktdisku, var saglabāt mūzikas vai video failus apmēram 700 megabaitu (MB) apjomā. Datu kompaktdiski ir noderīgi arī tad, ja vēlaties izveidot datu failu dublējumkopijas. Tomēr atcerieties, ka daži kompaktdisku atskaņotāji un datori nevar atskaņot datu kompaktdiskus vai dažus failu tipus, kurus var ierakstīt datu kompaktdiskā.

 • Datu DVD. No vienas puses rakstāmā vienslāņa datu DVD var saglabāt mūzikas, video vai datu failus apmēram 4,7 gigabaitu (GB) apjomā. Ja izmantojat no abām pusēm rakstāmu vienslāņa disku vai no vienas puses rakstāmu divslāņu disku, DVD krātuves ietilpību var divkāršot līdz 9,4 GB. Ja izmantojat no abām pusēm rakstāmu divslāņu disku, DVD krātuves ietilpība četrkāršojas līdz 18,8 GB.

  Ierakstāmā DVD tips, kuru var izmantot, ir atkarīgs no DVD ierakstītāja. Atsevišķi DVD ierakstītāji var ierakstīt tikai atsevišķos ierakstāmo DVD tipos. Piemēram, ar dažiem DVD ierakstītājiem var ierakstīt tikai DVD+R un DVD+RW vai DVD-R un DVD-RW diskos. Turpretī citi DVD ierakstītāji ļauj ierakstīt visos šajos ierakstāmo tipu DVD. Lai noteiktu DVD tipus, kuros DVD ierakstītājs var ierakstīt, skatiet DVD ierakstītājam pievienoto rokasgrāmatu.

  Ja DVD ierakstītājs atbalsta ierakstīšanu šo tipu diskos, varat ar atskaņotāju ierakstīt DVD, izmantojot kādu no šiem ierakstāmo vai pārrakstāmo multivides DVD: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW un divslāņu disks DVD+R. Atskaņotājs neatbalsta ierakstīšanu DVD-RAM diskos.

  Atskaņotājs neatbalsta DVD audio un DVD video disku ierakstīšanu.

Kas ir datu disks? Vai tas ir tas pats, kas MP3 disks?

Jā. Datu kompaktdisks vai datu DVD ir disks, kurā ir datu faili, to skaitā, bet ne tikai WMA faili, MP3 faili, WMV faili un daudzi citi datora failu tipi. Ja lielākā daļa datoru atbalsta failu lasīšanu un piekļuvi datu diskos, bet lielākā daļa atsevišķo kompaktdisku un DVD atskaņotāju neatbalsta datu kompaktdisku vai DVD atskaņošanu. Papildinformāciju skatiet autonomā disku atskaņotāja dokumentācijā.

Vai viena diska (mūzikas CD, datu CD vai datu DVD) saturu var tieši ierakstīt citā diskā, izmantojot atskaņotāju?

Nē. Programmā Windows Media Player 11 paredzēts, ka diskos ierakstāmais saturs vispirms ir jāsaglabā datora cietajā diskā.

Kā ierakstīt mūziku portatīvā mūzikas atskaņošanas ierīcē?

Dziesmu kopēšanu portatīvajā ierīcē dēvē par sinhronizāciju (jeb angliski saīsināti — sync). Termins "ierakstīšana" attiecināms tikai uz dziesmu kopēšanu CD vai DVD diskā. Papildinformāciju par to, kā mūziku sinhronizēt portatīvajās ierīcēs, skatiet Windows Media Player sinhronizācija: bieži uzdotie jautājumi.

Kā ierakstīt filmas DVD diskā?

Windows Media Player neatbalsta filmu ierakstīšanu video DVD diskos. Tā atbalsta datu DVD disku ierakstīšanu, kuros var būt mūzikas un video faili. Taču parasti datu DVD nav saderīgi ar lielāko daļu mājas DVD atskaņotāju. Papildinformāciju skatiet DVD atskaņotāja dokumentācijā.

Kāpēc datu diskā ierakstītās dziesmas tiek atskaņotas kārtībā, kas neatbilst izveidotajam sarakstam?

Ja ierakstāt datu disku un to atskaņojat citā datorā vai portatīvā, mājas vai automašīnas kompaktdisku atskaņotājā, dziesmas var netikt atskaņotas kārtībā, kādā tās parādījās ierakstīšanas sarakstā. Datu disku atskaņošanas secība ir atkarīga no ierīces vai citas programmas, kuru izmantojat, lai atskaņotu disku. Parasti dziesmas tiks atskaņotas burtciparu secībā pēc faila nosaukuma.

Kāpēc disku, kuru ierakstīju, nevar atskaņot kompaktdisku atskaņotājā?

Ja ierakstījāt datu disku ar mūzikas failiem un to nevar atskaņot portatīvā, mājas vai automašīnas kompaktdisku atskaņotājā, pārbaudiet, vai:

 • Kompaktdisku atskaņotājs atbalsta datu kompaktdisku un DVD atskaņošanu. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet kompaktdisku atskaņotāja dokumentāciju.

 • Kompaktdisks var būt ierakstīts multividē, kas nav saderīga ar kompaktdisku atskaņotāju, piemēram, CD-RW. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet kompaktdisku atskaņotāja dokumentāciju.

 • Kompaktdisku atskaņotājs var neatbalstīt tādu mūzikas failu atskaņošanu, kas ierakstīti diskā (WMA vai MP3). Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet kompaktdisku atskaņotāja dokumentāciju.

 • Dziesmas var būt aizsargātas ar multivides lietojuma tiesībām. Daži datori var iegūt lietojuma tiesības un atskaņot dziesmas, ja ir izveidots savienojums ar internetu, bet, piemēram, portatīvie kompaktdisku atskaņotāji un automašīnu stereosistēmas nevar iegūt šīs tiesības un tāpēc nevar atskaņot aizsargāto saturu.

 • Ierakstīšanas laikā kompaktdisks nav bijis aizvērts. Parasti šo problēmu var atrisināt, pievienojot vēl dažas dziesmas ierakstīšanas sarakstam, lai sasniegtu kompaktdiska maksimālo ietilpību. Pēc tam vēlreiz ierakstiet sarakstu jaunā kompaktdiskā.

Kāpēc šajā tukšajā diskā nevar ierakstīt?

Ja ievietotais disks navigācijas rūtī ir identificēts kā tukšs disks, bet saraksta rūts norāda, ka jāievieto ierakstāms disks, tas var būt bojāts vai tajā vairs nevar ierakstīt. Disks nav ierakstāms tad, ja, piemēram, iepriekš tajā ierakstījāt vienumus, bet pārtraucāt ierakstīšanu pirms tās pabeigšanas. Ievietojiet ierakstāmu disku, kas iepriekš nav izmantots.

Kā dzēst jau ierakstītu kompaktdisku?

Ja vēlaties atkārtoti izmantot CD-RW kompaktdisku, kurā ir iepriekš ierakstīti faili, CD-RW kompaktdiska saturu var izdzēst, ievietojot disku kompaktdisku rakstītājā, ar peles labo pogu navigācijas rūtī noklikšķinot uz diska un pēc tam uz Dzēst disku. (Ņemiet vērā, ka, lai CD-RW kompaktdiskā varētu ierakstīt vēlreiz, tas vispirms ir jāizdzēš.) Taču CD-R kompaktdiskā iepriekš ierakstīto saturu nevar atkārtoti izmantot vai dzēst neatkarīgi no tā, cik neizmantotas vietas diskā palicis.

Kāpēc pie viena vai vairākiem vienumiem ierakstīšanas sarakstā ir poga Informācija?

Poga InformācijaPogas Informācija attēls pie vienuma ierakstīšanas sarakstā norāda, ka ar šo vienumu var būt saistīta problēma. Tā var norādīt, ka dziesmas failu aizsargā multivides lietojuma tiesības, kuru nav vai kuras neatļauj faila ierakstīšanu kompaktdiskā. Mēģinot ierakstīt audio disku, informācijas poga var arī norādīt, ka vienums ir kaut kas cits, nevis dziesmas fails atbalstītajos .wma, .mp3 vai .wav multivides failu formātos. Visus pārējos failu tipus, piemēram, ciparu video un fotoattēlu failus, var ierakstīt tikai datu diskā. Visbeidzot poga var norādīt, ka dziesmas ilgums atskaņotājam vēl nav zināms. Noklikšķiniet uz pogas, lai apskatītu tajā ietverto ziņojumu.

Ieteicams vispirms vienmēr noklausīties visas ierakstāmās dziesmas, lai pārliecinātos, ka ierakstiem nav kvalitātes problēmu. Tādā veidā atskaņotājs novērsīs jebkuras iespējamās dziesmu nepareiza ilguma datu kļūdas.

Ja ierakstīšanas saraksts tika izveidots no esošā atskaņošanas saraksta, bet viena vai vairākas dziesmas datorā vairs nav pieejamas, poga KļūdaPogas Kļūda attēls būs redzama pie trūkstošās dziesmas.

Kāpēc noteiktas dziesmas var atskaņot un pievienot ierakstīšanas sarakstam, bet nevar ierakstīt kompaktdiskā?

Ja dziesmas failu aizsargā multivides lietojuma tiesības, tās var atļaut dziesmas atskaņošanu datorā, bet aizliegt tās ierakstīšanu kompaktdiskā. Ja ierakstīšanas sarakstā blakus dziesmai tiek parādīta poga InformācijaPogas Informācija attēls, noklikšķiniet uz šīs pogas, lai skatītu papildinformāciju par problēmu. Papildinformāciju par multivides lietošanas tiesībām skatiet DRM: bieži uzdotie jautājumi.

Kā iegūt aizsargātu dziesmu ierakstīšanas tiesības?

Izmantojot nopirktas dziesmas, parasti nav jāraizējas par multivides lietojuma tiesību lejupielādēšanu, ja izmantojat to pašu datoru, ko lietojāt dziesmu iegādei. Atskaņotājs pirkuma veikšanas laikā automātiski lejupielādē visas pieejamās tiesības.

Tomēr dažreiz atskaņotājs multivides lietošanas tiesības nevar lejupielādēt. Parasti šādos gadījumos atskaņotājs parāda paziņojumu ar pieejamām iespējām. Vienkārši izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Ja atskaņotājs vada jūs uz tiešsaistes veikalu, iespējams, jums pieprasīs ievadīt konta nosaukumu un paroli, lai varētu turpināt. Tiešsaistes veikals var pieprasīt atjaunināt rēķina apmaksas informāciju vai veikt apmaksu, lai lejupielādētu papildu lietošanas tiesības, piemēram, tiesības ierakstīt dziesmu pielāgotā audio CD.

Kāpēc ierakstītajā kompaktdiskā reizēm starp dziesmām ir gari intervāli?

Kad tiek izvilktas atsevišķas dziesmas, daži kompaktdiski izvilktās mūzikas failā iekļauj klusuma pauzi vienas vai vairāku sekunžu garumā pēc katras dziesmas beigām. Citi kompaktdiski iekļauj klusuma intervālus dažu dziesmu sākumā. Daudzi kompaktdiski katrā celiņā iezīmē dziesmas sākumu un beigas ar ievada un beigu dzirdamo skaņu. Ierakstot audio kompaktdisku, atskaņotājs automātiski pievieno divu sekunžu intervālu starp dziesmām, lai neļautu nākamajai dziesmai sākties tūlīt pēc iepriekšējās dziesmas beigām. Papildu klusuma intervāli, kas no izvilktajiem kompaktdiskiem tiek iekļauti mūzikas failos, starp dziesmām var radīt garas, neregulāras pauzes. Tā kā atskaņotāja divu sekunžu pauzi nevar izslēgt, tad vienīgais veids, kā atrisināt šo problēmu, ir izmantot audio failu redaktoru, lai, ierakstot dziesmas, noņemtu klusuma intervālus.

Kā noteikt, vai pielāgoti ierakstītais kompaktdisks ir audio vai datu disks?

Ielieciet disku datora CD-ROM diskdzinī. Startējiet programmu Windows Explorer un apskatiet ievietotā kompaktdiska saturu. Ja kompaktdiskā redzat faila tipu .CDA, tad kompaktdisks ir ierakstīts kā audio kompaktdisks. Datu kompaktdisks var saturēt jebkura tipa failus, gan .wma un .mp3 ciparu mūzikas failus, gan .wmv ciparu video failus un pat dokumentu failu dublējumus.

Kā noteikt, vai kompaktdiska diskdzinis ir kompaktdiska ierakstītājs?

Ja neesat pārliecināts, vai kompaktdisku diskdzinis var ierakstīt kompaktdiskus, apskatiet kompaktdisku diskdziņa paplātes priekšpusi ar kompaktdiska logotipu, kas norāda vai diskdzinis piedāvā ierakstīšanas vai pārrakstīšanas līdzekļus.

Lai noteiktu, vai CD diskdzinis piedāvā šo līdzekli, sistēmā Windows var arī apskatīt CD diskdziņa rekvizītus. Rīkojieties šādi:

 1. Noklikšķiniet uz Sākt un pēc tam uz Mans dators.

 2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz kompaktdisku diskdziņa un pēc tam uz Rekvizīti.

 3. Meklējiet cilni Ierakstīšana. Ja nav cilnes Ierakstīšana, šis diskdzinis nav kompaktdisku ierakstītājs.

Kā iegūt kompaktdisku ierakstītāju?

Ja datorā nav instalēts kompaktdisku ierakstītāja diskdzinis, tas būs jāiegādājas un jāinstalē. Ir iespēja iegādāties dažādus iekšējos un ārējos kompaktdisku ierakstītāju diskdziņus. Papildinformāciju var iegūt, sazinoties ar datora ražotāja jauno preču pārdošanas nodaļu vai datora/elektropreču mazumtirgotāju.

Kā var noteikt ierakstāmā diska statusu?

Diska ierakstīšanas laikā varat pārbaudīt tā ierakstīšanas norisi, noklikšķinot uz cilnes Ierakstīšana un pēc tam uz diska ierakstītāja, kas deg navigācijas rūtī. Diska ierakstīšanai ir nepieciešams zināms laiks. Lai sasniegtu labākus rezultātus, diska ierakstīšanas laikā neveiciet citas darbības, piemēram, neatskaņojiet citus failus.

Kāpēc atskaņotājs nepazīst ierakstītāju, kas pievienots, izmantojot USB portu?

Pārbaudiet, vai ierakstītājs ir pievienots datoram. Ja tas ir pievienots un jūs neesat izveidojis ierakstāmo failu sarakstu, vienkārši izejiet no atskaņotāja un restartējiet to. Kad tas ir izdarīts, atskaņotājam būtu jāatpazīst USB ierakstītāju. Ja ir izveidots ierakstāmo failu saraksts, pirms iziešanas no atskaņotāja, varat to saglabāt šādi:

 1. Noklikšķiniet uz pogas Saraksts, kas atrodas saraksta rūts augšpusē, un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt atskaņošanas sarakstu kā.

 2. Ierakstiet saraksta nosaukumu un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

 3. Izejiet no atskaņotāja un restartējiet to.

 4. Noklikšķiniet uz cilnes Ierakstīšana. Ja jums ir vairāki kompaktdisku ierakstītāji, noklikšķiniet uz bultiņas, kas atrodas zem cilnes Ierakstīšana un pēc tam noklikšķiniet uz USB ierakstītāja.

 5. Navigācijas rūtī noklikšķiniet uz Atskaņošanas saraksti un pēc tam velciet saglabāto sarakstu uz saraksta rūti.

 6. Noklikšķiniet uz Sākt ierakstīšanu.

Kāpēc, kad sākas ierakstīšana, man jautā vai es vēlos izlaist failu?

Pirms sākas ierakstīšana, atskaņotājs veic sākotnēju ierakstīšanas saraksta failu pārbaudi. Dažos gadījumos failā var būt kļūda, kas neļauj to ierakstīt vai arī fails var būt aizsargāts ar multivides lietojuma tiesībām, kas vai nu aizliedz ierakstīšanu audio kompaktdiskā vai arī ierobežo reižu skaitu ierakstīšanai audio kompaktdiskā. Kad sākotnējās pārbaudes laikā atskaņotājs atrod vienu vai vairākus failus, kuros ir problēmas, tas parāda dialoglodziņu, lai dotu jums izvēli vai nu izlaist failus (un turpināt pārējo failu ierakstīšanu) vai pārtraukt ierakstīšanu, lai varētu novērst problēmu. Ja pēc sākotnējās pārbaudes atskaņotājs atrod problēmas citos failos, tad pirms turpināt ierakstīšanu šīs problēmas ir jāatrisina vai arī jānoņem šie faili no ierakstīšanas saraksta.

Kā saglabāt ierakstīšanas sarakstu?

Ierakstīšanas saraksts ir parasts atskaņošanas saraksts, un to var saglabāt un izgūt kā jebkuru citu parastu atskaņošanas sarakstu. Ja esat nopūlējies, izveidojot ierakstīšanas sarakstu un vēlaties to saglabāt izmantošanai vēlāk, veiciet šādas darbības:

 1. Noklikšķiniet uz pogas Saraksts un pēc tam uz Saglabāt atskaņošanas sarakstu kā.

 2. Ierakstiet unikālu jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un noklikšķiniet uz Saglabāt.

Lai atsauktu saglabāto atskaņošanas sarakstu atkārtotai izmantošanai, veiciet šādas darbības:

 1. Noklikšķiniet uz cilnes Ierakstīšana.

 2. Navigācijas rūtī noklikšķiniet uz Atskaņošanas saraksti.

 3. Detalizētās informācijas rūtī atlasiet saglabāto ierakstīšanas sarakstu un velciet uz saraksta rūti.

Atskaņošanas saraksts ir gatavs atkārtotai izmantošanai, lai ierakstītu kompaktdiskus.

Ko nozīmē, noklikšķinot uz Sākt ierakstīšanu, atskaņotājs parāda, ka “notiek pārbaude”?

Ja audio kompaktdisku ierakstīšanai ir ieslēgta skaļuma pielāgošana, Windows Media Player ir “jāpārbauda” tikai tās dziesmas, kas šajā atskaņotāja versijā nav tikušas izvilktas vai nav bijušas pilnībā atskaņotas. Ja ierakstīšanas procesa pārbaudīšanas darbībai ir nepieciešams ilgs laiks, atskaņotājam var būt radušās problēmas ar konkrētu dziesmas failu. Noklikšķiniet uz Apturēt ierakstīšanu, lai apturētu ierakstīšanas procesu un atskaņotu konkrēto dziesmu no sākuma līdz beigām un pārliecinātos, vai atskaņotājs to atskaņo pareizi. Ja atskaņošana neizdodas, fails var būt bojāts.

Ja tas neatrisina problēmu, mēģiniet noņemt šo dziesmu no ierakstīšanas saraksta vai iegādājieties (lejupielādējiet vai izvelciet) dziesmu vēlreiz un atskaņojiet to no sākuma līdz beigām, lai redzētu, ka problēmu vairs nav. Ja dziesmu var atskaņot, bet ierakstīšanas process, pārbaudot šo dziesmu, joprojām tiek apturēts, mēģiniet izslēgt skaļuma pielāgošanu.

 1. Noklikšķiniet uz bultiņas zem cilnes Ierakstīšana un pēc tam uz Papildu opcijas.

 2. Notīriet izvēles rūtiņu Lietot skaļuma pielāgošanu kompaktdiska celiņiem un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 3. Mēģiniet ierakstīt kompaktdisku vēlreiz.

Piezīme

 • Autortiesību aizsargātā materiāla neatļauta izmantošana un/vai pavairošana var būt ASV un/vai citu valstu/reģionu autortiesību likuma pārkāpums. Autortiesību aizsargātais materiāls ietver, bet ne tikai, programmatūru, dokumentāciju, grafiku, dziesmu tekstus, fotogrāfijas, klipkopu, animācijas, filmas un videoklipus, kā arī skaņas un mūziku (ieskaitot kodētos MP3). ASV un starptautisko autortiesību likuma pārkāpums var būt iemesls nopietnai jūsu civilai un/vai kriminālai sodīšanai.