Barošanas pogas funkcijas mainīšana mobilajā datorā

Pēc noklusējuma, nospiežot barošanas pogu, pārnēsājamais personālais dators tiek izslēgts. Var izvēlēties ar strāvas pogu izslēgt mobilo datoru, pārslēgt to hibernācijas režīmā vai nedarīt neko. Var lietot vienu iestatījumu visiem barošanas plāniem vai atšķirīgus iestatījumus katram plānam.

Rādīt visu

Lai visiem plāniem lietotu vienu iestatījumu

  1. Atveriet barošanas opcijas, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēls, pēc tam uz Vadības panelis, uz Sistēma un uzturēšana un uz Enerģijas opcijas.

  2. Lapā Barošanas plāna atlasīšana noklikšķiniet uz Izvēlēties barošanas pogas darbības.

  3. Lapā Definēt barošanas pogas un ieslēgt aizsardzību ar paroli blakus Nospiežot enerģijas pogu izvēlieties, kas mobilajam datoram jādara, kad nospiežat strāvas pogu, ja tas darbojas no akumulatora vai ir pievienots elektrotīklam.

  4. Noklikšķiniet uz Saglabāt izmaiņas.

Lai lietotu iestatījumu noteiktam plānam

  1. Atveriet barošanas opcijas, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēls, pēc tam uz Vadības panelis, uz Sistēma un uzturēšana un uz Enerģijas opcijas.

  2. Lapā Barošanas plāna atlasīšana noklikšķiniet uz Barošanas plāna atlasīšana plānam, ko vēlaties mainīt.

  3. Lapā Plāna iestatījumu mainīšana noklikšķiniet uz Mainīt papildu barošanas iestatījumus.

  4. Cilnē Papildu iestatījumi izvērsiet Datora barošanas pogas un vāks, Datora barošanas pogu darbība un pēc tam izvēlieties, kas mobilajam datoram jādara, kad nospiežat barošanas pogu, ja tas darbojas no akumulatora vai ir pievienots elektrotīklam.

  5. Noklikšķiniet uz Labi.