Izvēlēties attēlus un video, kuri tiks parādīti sistēmasWindows fotoattēlu galerijā

Sistēmas Windows fotoattēlu galerija ir veidota, lai automātiski parādītu attēlus un video, kas uzglabāti datora mapē Attēli. Fotoattēlu galerijas saturu var mainīt jebkurā laikā, pievienojot vai noņemot mapes; tas ir ērti, ja uzglabājat dažus attēlus un video citā datora vietā, nevis mapē Attēli. Fotoattēlu galerijai var pievienot atsevišķus attēlus, nepievienojot visu mapi.

Rādīt visu

Mapes pievienošana fotoattēlu galerijai

Pievienojot mapi fotoattēlu galerijai, visi mapē esošie attēli un video tiks parādīti tur. Atcerieties, ka fotoattēlu galerijai vienlaikus var pievienot tikai vienu mapi, tāpēc šie soļi būs jāatkārto katrai mapei, kuru pievienosit.

 1. Atveriet Windows fotoattēlu galeriju, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēls, pēc tam uz Visas programmas un uz Windows Fotoattēlu galerija.

 2. Noklikšķiniet uz izvēlnes Fails un pēc tam uz Pievienot mapi galerijai.

 3. Noklikšķiniet uz mapes, kurā atrodas pievienojamie attēli un video, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Brīdinājums

 • Jāizvairās no noteiktu mapju pievienošanas fotoattēlu galerijai. Piemēram, lokālā diska mapi sauc par saknes mapi, jo tajā ir viss datora cietais disks. Pievienojot šo mapi fotoattēlu galerijai, tā darbosies ļoti lēni. Līdzīgu iemeslu dēļ jāizvairās no sistēmas Windows mapes un citu sistēmu atrašanās fotoattēlu galerijā.

Viena attēla vai video pievienošana fotoattēlu galerijai.

Fotoattēlu galerijai var pievienot atsevišķus attēlus un video, automātiski neiekļaujot citus failus, kas uzglabāti šajā mapē.

 1. Atveriet mapi, kurā atrodas fotoattēlu galerijai pievienojamais attēls vai video.

 2. Atveriet Windows fotoattēlu galeriju, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēls, pēc tam uz Visas programmas un uz Windows Fotoattēlu galerija.

 3. Velciet attēlu vai video no mapes uz fotoattēlu galerijas logu.

  Attēls vai video tiek kopēts mapē Attēli un automātiski pievienots fotoattēlu galerijai.

Piezīmes

 • Fotoattēlu galerijai var pievienot tikai attēlus un video. Ja pievienosit cita veida failu, tas tiks kopēts mapē Attēli, bet neparādīsies fotoattēlu galerijā.

 • Pastāv daudz attēlu veidu, bet ne visi tiek rādīti fotoattēlu galerijā. Piemēram, attēli ar faila nosaukuma paplašinājumu .gif fotoattēlu galerijā netiek rādīti.

Mapes noņemšana no fotoattēlu galerijas

Noņemot mapi no fotoattēlu galerijas, tā netiek izdzēsta no datora. Kad mape ir noņemta. fotoattēlu galerija vairs neparāda mapē esošos attēlus un video, tomēr mape paliek datorā.

No fotoattēlu galerijas jebkurā laikā var noņemt pievienotās mapes, taču nevar noņemt tās mapes, kas fotoattēlu galerijā ir pēc noklusējuma. Mapes noņemšana novērš tās parādīšanu fotoattēlu galerijā. No fotoattēlu galerijas var noņemt mapes, taču nevar noņemt atsevišķus attēlus vai video. No fotoattēlu galerijas attēlus var izdzēst jebkurā laikā. Dzēšot attēlu, tas tiks izdzēsts no datora, it kā tas būtu izdzēsts no mapes Attēli.

Turklāt nevar noņemt apakšmapi, nenoņemot tās augstākā līmeņa mapi. Šajā piemērā redzams, ka var noņemt mapi Ģimene, noņemot arī visas tās apakšmapes. Taču nevar noņemt tikai mapes Bērni vai Vecvecāki.

Attēls, kurā redzamas fotoattēlu galerijas apakšmapes
No fotoattēlu galerijas nevar noņemt apakšmapi, nenoņemot tās augstākā līmeņa mapi.
 1. Atveriet Windows fotoattēlu galeriju, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēls, pēc tam uz Visas programmas un uz Windows Fotoattēlu galerija.

 2. Navigācijas rūtī ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz mapes, kuru vēlaties noņemt, un pēc tam noklikšķiniet uz Noņemt no galerijas.

Brīdinājums

 • Fotoattēlu galerija ir vēl viens veids, kā skatīties un kārtot attēlus un video. Tā parāda attēlus un video, kas ir uzglabāti mapē Attēli un citās datora mapēs. Tā nav datora mapju aizstājēja. Tādēļ attēlus no fotoattēlu galerijas vai mapes Attēli nevajadzētu dzēst, ja vien neesat nodomājis izdzēst attēlus no datora. Ja vēlaties izdzēst attēlus, tie tiks dzēsti no datora un vairāk neparādīsies ne mapē Attēli, ne fotoattēlu galerijā.