Izvēle, kuru tekstu diktoram lasīt skaļi

Diktors skaļi lasa tekstu, kas tiek parādīts ekrānā, kā arī raksturo darbvirsmu un katru logu, ko esat atvēris. Var arī likt tam lasīt skaļi to, ko drukājat, kā arī paziņot par notikumiem, kas risinās ekrānā (piemēram, par dialoglodziņiem, kas tiek parādīti).

Diktors nav pieejams visās valodās. Ja zemāk redzamā saite nedarbojas, diktors izvēlētajai valodai nav pieejams.

Lai izvēlētos tekstu, ko diktors vienmēr lasa

 1. Atveriet diktoru, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēls, pēc tam uz Visas programmas, uz Piederumi, uz Vieglpiekļuve un uz Diktors.

 2. Lodziņā Diktora iestatījumi veiciet vienu vai vairākas no šīm darbībām:

  • Lai dzirdētu to, ko ievadāt, atzīmējiet izvēles rūtiņu Atbalss lietotāja taustiņsitieni.

  • Lai dzirdētu fona notikumus, atzīmējiet izvēles rūtiņu Atskaņot sistēmas ziņojumus.

  • Lai dzirdētu paziņojumus, kad ritinās ekrāns, atzīmējiet izvēles rūtiņu Atskaņot paziņojumus par ritināšanu.

Lai izvēlētos konkrētus elementus, kas diktoram jālasa

 1. Atveriet diktoru, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēls, pēc tam uz Visas programmas, uz Piederumi, uz Vieglpiekļuve un uz Diktors.

 2. Lai norādītu, kurš teksts diktoram jālasa, izmantojiet īsinājumtaustiņus piedāvātajā tabulā.

  Izmantojiet īsinājumtaustiņus Lai izpildītu
  Izmantojiet īsinājumtaustiņus

  CTRL+SHIFT+ENTER

  Lai izpildītu

  Iegūt informāciju par esošo elementu

  Izmantojiet īsinājumtaustiņus

  CTRL+SHIFT+atstarpes taustiņš

  Lai izpildītu

  Lasīt visu atlasīto logu

  Izmantojiet īsinājumtaustiņus

  CTRL+ALT+atstarpes taustiņš

  Lai izpildītu

  Lasīt atlasītā loga izkārtojumu

  Izmantojiet īsinājumtaustiņus

  ALT+HOME

  Lai izpildītu

  Iegūt informāciju par pašreizējo elementu

  Izmantojiet īsinājumtaustiņus

  ALT+END

  Lai izpildītu

  Iegūt kopsavilkumu par pašreizējo elementu

  Izmantojiet īsinājumtaustiņus

  INSERT+SHIFT+G

  Lai izpildītu

  Lasīt aprakstu par pašlaik atlasītā elementa atkarīgo elementu

  Izmantojiet īsinājumtaustiņus

  INSERT+CTRL+G

  Lai izpildītu

  Lasīt aprakstu par neatkarīgajiem elementiem, kas atrodas blakus pašlaik atlasītajam elementam

  Izmantojiet īsinājumtaustiņus

  INSERT+CTRL+HOME

  Lai izpildītu

  Ievadīt virtuālās izvēlnes navigācijas režīmu, kas ļauj piekļūt diktora komandām, nepārslēdzoties no programmas, ar kuru patlaban strādājat

  Izmantojiet īsinājumtaustiņus

  CTRL

  Lai izpildītu

  Apturēt diktora teksta lasīšanu

  Izmantojiet īsinājumtaustiņus

  INSERT+Q

  Lai izpildītu

  Pārvietot atlasīto tekstu uz iepriekšējā teksta modeļa sākumu

  Izmantojiet īsinājumtaustiņus

  INSERT+W

  Lai izpildītu

  Pārvietot atlasīto tekstu uz nākamā teksta modeļa sākumu

  Izmantojiet īsinājumtaustiņus

  INSERT+E

  Lai izpildītu

  Pārvietot atlasīto tekstu uz pašreizējā teksta modeļa sākumu

  Izmantojiet īsinājumtaustiņus

  INSERT+R

  Lai izpildītu

  Pārvietot atlasīto tekstu uz pašreizējā teksta modeļa beigām

  Izmantojiet īsinājumtaustiņus

  INSERT+F2

  Lai izpildītu

  Atlasīt visu pašreizējā teksta modeli

  Izmantojiet īsinājumtaustiņus

  INSERT+F3

  Lai izpildītu

  Lasīt pašreizējo rakstzīmi

  Izmantojiet īsinājumtaustiņus

  INSERT+F4

  Lai izpildītu

  Lasīt pašreizējo vārdu

  Izmantojiet īsinājumtaustiņus

  INSERT+F5

  Lai izpildītu

  Lasīt pašreizējo rindiņu

  Izmantojiet īsinājumtaustiņus

  INSERT+F6

  Lai izpildītu

  Lasīt pašreizējo rindkopu

  Izmantojiet īsinājumtaustiņus

  INSERT+F7

  Lai izpildītu

  Lasīt pašreizējo lappusi

  Izmantojiet īsinājumtaustiņus

  INSERT+F8

  Lai izpildītu

  Lasīt pašreizējo dokumentu