Disku un ierīču formatēšana

Cietajiem diskiem, kas datorā ir primārās krātuves ierīces, pirms to izmantošanas jābūt formatētiem. Diska formatēšana nozīmē diska konfigurēšanu ar failu sistēmu, lai sistēma Windows diskā var saglabāt informāciju. Cietie diski jaunajos datoros, kuri darbojas sistēmā Windows, jau ir formatēti. Ja esat nopircis papildu cieto disku, lai paplašinātu datora krātuvi, iespējams, tas jāformatē.

Cita tipa krātuves ierīces, tai skaitā daudzus USB zibatmiņas diskus un zibatmiņas kartes, ražotājs var būt jau formatējis. CD un DVD izmanto formātus, kas ir atšķirīgi no cietajiem diskiem un noņemamām krātuves ierīcēm. Papildinformāciju par CD un DVD formatēšanu skatiet Kādu kompaktdiska vai DVD diska formātu izmantot?.

Brīdinājums

  • Formatējot cieto disku, tiek izdzēsti jebkādi esošie faili. Ja formatējat cieto disku ar failiem tajā, faili tiks izdzēsti.

Piedāvājam atbildes uz dažiem vispārīgiem jautājumiem par disku un ierīču formatēšanu.

Rādīt visu

Cik bieži apzināt disku formatēšanu?

Parasti tikai tad, ja datoram tiek pievienota papildu krātuve. Ja datorā instalējat jaunu cieto disku, tam jābūt formatētam ar failu sistēmu, piemēram, NTFS, pirms Windows tajā var saglabāt failus.

Ko dara cietā diska atkārtota formatēšana?

Atkārtota formatēšana attiecas uz tāda cietā diska vai nodalījuma formatēšanu, kas jau ir formatēts vai kurā ir dati. Disku formatējot atkārtoti, tajā tiek izdzēsti visi dati.

Iepriekš cietā diska atkārtota formatēšana un Windows atkārtota instalēšana dažreiz tika ieteikta kā nopietnu datora problēmu novēršanas metode. Disku formatējot atkārtoti, problēma tiek novērsta, taču datorā tiek dzēsti visi dati. Pēc tam ir vēlreiz jāinstalē programmas, izmantojot oriģinālās instalācijas failus vai diskus, un no dublējumiem, kurus esat izveidojis iepriekš, jāatjauno visi personiskie faili, piemēram, dokumenti, mūzikas faili un attēli.

Tagad šī Windows versija piedāvā vairākas atjaunošanas opcijas, kuras nav tik radikālas un piedāvā labāku veidu, kā novērst datora problēmas. Lai iegūtu papildinformāciju, meklējiet Windows palīdzību un atbalstu "sistēmas atjaunošanas opcijām". Atkārtota formatēšana un atkārtota instalēšana ir jāapsver kā pēdējā iespēja, kas tiek veikta tikai pēc tam, kad visu citu atkopšanas vai diagnostikas opciju izmantošana ir bijusi nesekmīga.

Kas jādara, lai formatētu cieto disku?

Pirms cietā diska formatēšanas tajā ir jāizveido viens vai vairāki nodalījumi. Pēc cietā diska pārdalīšanas varat formatēt katru nodalījumu (termini "nodalījums" un "sējums" bieži tiek savstarpēji aizstāti). Var pārdalīt cieto disku, lai tam būtu viens vai vairāki sējumi. Katram sējumam tiek piešķirts diska burts. Papildinformāciju skatiet Cietā diska nodalījuma izveidošana un formatēšana.

Kādu failu sistēmu izmantot?

Šīs sistēmas Windows versijas cietajiem diskiem vislabāk izmantot NTFS. Dažas iepriekšējās sistēmas Windows versijas pieprasīja FAT32, tādēļ ir daži gadījumi, piemēram, vairāksāknēšanas dators, kur var būt nepieciešama sistēma FAT32. Papildinformāciju skatiet NTFS un FAT failu sistēmu salīdzināšana.

Kas ir ātrā formatēšana?

Ātrā formatēšana ir formatēšanas opcija, kas cietajā diskā izveido jaunu failu tabulu, bet pilnībā nepārraksta vai izdzēš diska saturu. Ātrā formatēšana ir daudz ātrāka par parasto formatēšanu, kas pilnībā izdzēš jebkādus esošus datus cietajā diskā.

Kas ir nodalījumi un sējumi?

Nodalījums ir apgabals cietajā diskā, ko var formatēt un kuram var piešķirt diska burtu. Pamata diskā (datoru biežāk sastopamais diska tips) sējums ir formatēts primārais nodalījums vai loģiskā diskierīce (termini "nodalījums" un "sējums" bieži tiek savstarpēji aizstāti). Sistēmas nodalījums parasti tiek marķēts ar burtu C. Burti A un B tiek taupīti noņemamiem diskiem vai diskešu diskdziņiem. Daļai datoru ir cietie diski, kuriem ir viens nodalījums, tādēļ viss cietais disks tiek apzīmēts ar burtu C. Citiem datoriem var būt papildu nodalījumi, kuros ir atkopšanas rīki gadījumā, ja C nodalījuma informācija tiek bojāta vai kļūst nederīga.

Kā izveidot papildu nodalījumus?

Varat izveidot papildu nodalījumus tikai tad, ja cietajā diskā ir nepiešķirta vieta, kas ir neformatēta un nav daļa no esoša nodalījuma vai sējuma. Lai izveidotu nepiešķirtu vietu, varat samazināt sējumu vai izmantot trešās puses nodalīšanas rīku. Papildinformāciju skatiet Vai var pārdalīt cieto disku?.

Kā pievienot jaunu cieto disku?

Ja pievienojat iekšējo cieto disku, ņemiet vērā jaunā cietā diska komplektācijā iekļauto informāciju. Ja instalējat ārējo cieto disku, kas ir savienots ar USB kabeli, šai Windows versijai cietais disks ir jāatpazīst. Ja šī sistēmas Windows versija disku neatpazīst, skatiet Cietā diska nodalījuma izveidošana un formatēšana.

Esmu nolēmis atkārtoti formatēt cieto disku un atkārtoti instalēt Windows, taču, mēģinot formatēt cieto disku, Windows rāda, ka atkārtoto formatēšanu nevar pabeigt.

disku vai nodalījumu, kas pašlaik tiek lietots, ieskaitot nodalījumu, kurā ir Windows, atkārtoti formatēt nevar. Tas ir drošības līdzeklis, lai Windows nevarētu izdzēst nejauši. Lai atkārtoti formatētu datora cieto disku un atkārtoti instalētu Windows, restartējiet datoru, izmantojot Windows instalācijas disku (šis process plašāk zināms kā sāknēšana no instalācijas diska). Uzstādīšanas procesa laikā cieto disku var pārdalīt, atkārtoti formatēt un pēc tam instalēt Windows. Šajā procesā tiek izdzēsti faili un programmas, tāpēc vispirms noteikti izveidojiet datu un programmu failu dublējumus. Lai iegūtu papildinformāciju, meklējiet Windows palīdzību un atbalstu "Windows instalēšanai un atkārtotai instalēšanai".

Man ir duālās sāknēšanas sistēma ar Windows XP vienā nodalījumā un Windows Vista citā nodalījumā. Es vairs neizmantoju Windows XP un vēlos atgūt šo vietu. Vai Windows XP nodalījumu varu droši izdzēst un atkārtoti formatēt?

Vairāksāknēšanas sistēmā dzēšot to nodalījumu, kurā ir sākotnējā operētājsistēma, sistēma var kļūt nelietojama. Šajā nodalījumā ir sistēmas faili, uz kuriem, startējot datoru, datora ievadizvades sistēma (BIOS) paļaujas neatkarīgi no tā, kuru operētājsistēmu vēlaties izmantot.

Joprojām var piekļūt failiem, kuri glabājas Windows XP nodalījumā, kā arī visām brīvām vietām no Windows Vista, tādējādi brīvā vieta Windows XP nodalījumā nav zaudēta. Lai piekļūšanu glabāšanas vietai padarītu ērtāku, Windows XP nodalījumā var izveidot īsinājumtaustiņus gan uz jaunajām, gan esošajām mapēm. Papildinformāciju skatiet Īsinājumtaustiņi: bieži uzdotie jautājumi.

Ja Windows XP datorā vēlaties izdzēst neatgriezeniski, apsveriet iespēju veikt tīruWindows Vista instalāciju. Restartējiet datoru, izmantojot Windows Vista instalācijas disku (šis process plašāk zināms kā sāknēšana no instalācijas diska). Uzstādīšanas procesa laikā cieto disku var pārdalīt un atkārtoti formatēt un pēc tam instalēt Windows. Šajā procesā tiek izdzēsti faili un programmas, tāpēc vispirms noteikti izveidojiet datu dublējumus un pārliecinieties, vai ir programmu instalācijas diski un vai faili ir saglabāti. Lai iegūtu papildinformāciju, meklējiet Windows palīdzību un atbalstu "Windows instalēšanai un atkārtotai instalēšanai".