Pilnīgu drošību bezvadu tīklā nav iespējams garantēt. Taču pastāv piesardzības pasākumi, ar kuriem var samazināt drošības risku, atrodoties bezvadu tīklā.

  • Kad vien iespējams, veidojiet savienojumu tikai ar tiem bezvadu tīkliem, kuriem ir tīkla drošības atslēga vai kādi citi drošības elementi, piemēram, sertifikāts. Pa šiem tīkliem sūtītā informācija ir šifrēta, kas var palīdzēt aizsargāt datoru pret nepilnvarotu piekļuvi. Skatot pieejamos bezvadu tīklus dialoglodziņā Savienojuma izveide ar tīklu, parādīsies teksts, kurā norādīts, vai tīklam ir iespējota drošība.

    Drošības statusa informācijas attēls dialoglodziņā Izveidot savienojumu ar tīklu
    Drošības statusa informācija dialoglodziņā Savienojuma izveide ar tīklu
  • Pirms savienojuma veidošanas ar tīklu, kuru nodrošinājis interneta pakalpojumu sniedzējs (Internet service provider — ISP), piemēram, ar publisko tīklu kafejnīcā vai lidostā, uzmanīgi izlasiet paziņojumu par konfidencialitāti un pārliecinieties, vai esat pareizi sapratis, kuri faili (ja tādi ir) ir saglabāti jūsu datorā un kāda veida informāciju tīkla pakalpojumu sniedzējs no tā veic.

  • Ja izveidojat savienojumu ar nedrošu tīklu, pārliecinieties, vai kāda persona, kuras rīcībā ir atbilstoši līdzekļi, nevar pārraudzīt visu, ko jūs darāt, ieskaitot jūsu apmeklētās vietnes, izveidotos dokumentus un izmantotos lietotāju vārdus un paroles. Atrodoties nedrošā tīklā, nestrādājiet ar konfidenciālu uzņēmuma informāciju vai neapmeklējiet ar paroli aizsargātas vietas uzņēmuma tīklā.