Video importēšana no analogās videokameras vai videoierakstītāja, izmantojot ciparu videokameru

Video no analogās videokameras vai videoierakstītāja var importēt datorā, izmantojot ciparu videokameru (DV) un video importēšanas līdzekli. Tādējādi var importēt video no vecākām analogā video ierīcēm (videoierakstītājiem vai analogajām videokamerām), kam nav porta IEEE 1394. Izplatītākie analogā video formāti ir 8 mm, Hi-8, VHS un S-VHS.

Pievienojot analogā videokameru vai videoierakstītāju ciparu videokamerai, kas savukārt savienota ar datoru, ciparu videokamera konvertē video materiālu no analogā videosignāla uz ciparu videosignālu, izmantojot konvertēšanu no analogā uz ciparu signālu. Pēc tam ciparu video materiāls tiek importēts datorā, izmantojot video importēšanas līdzekli.

Ja ir daudz videomateriāla analogajās videolentēs, izmantojot konvertēšanu no analogā uz ciparu signālu, var ietaupīt laiku, jo videomateriāls datorā tiek importēts, pirms tam neveicot analogā video materiāla ierakstīšanu ciparu videolentē. Tādējādi, importējot analogo videomateriālu datorā, tiek ietaupīts darbības posms un var atvēlēt vairāk laika videomateriāla rediģēšanai.

Pamatdarbības, kas jāveic, lai ar ciparu videokameras palīdzību importētu videomateriālu no analogās videokameras vai videoierakstītāja:

Kas ir nepieciešams

Lai analogā video signālu konvertētu uz ciparu video signālu, izmantojot ciparu videokameru un video importēšanas līdzekli, ir nepieciešama:

 • Analogā videokamera vai videoierakstītājs

 • Ciparu videokamera, kas ļauj veikt analogā signāla konvertēšanu uz ciparu videosignālu

  Informāciju par to, vai konkrētā modeļa ciparu videokamera atbalsta signāla konvertēšanu no analogā uz ciparu, skatiet ciparu kameras komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā vai apmeklējiet kameras ražotāja vietni.

  Dažām ciparu videokamerām analogā – ciparu signāla konvertēšanas iestatījums kādā no atskaņošanas izvēlnēm ir apzīmēts ar A/V to DV Out, AV to DV vai līdzīgi.

 • Kabelis IEEE 1394

 • Ports IEEE 1394 datorā

 • Audio/video (A/V) kabelis

  Šim daudzu ciparu videokameru komplektācijā iekļautajam kabelim vienā galā ir trīs RCA savienotāji (sarkans, balts un dzeltens), bet otrā galā — viens savienotājs Mini A/V.

 • (Nav obligāti) S-Video kabelis un atsevišķs RCA kabelis, kam vienā galā ir sarkans un balts RCA savienotājs, bet otrā galā — stereo minikontaktligzda

  Ja RCA kabelim vai A/V kabelim abos galos ir sarkans un balts RCA savienotājs, kabeļa vienā galā var piestiprināt stereo minikontaktligzdas adapteri.

Analogās videokameras vai videoierakstītāja savienošana ar ciparu videokameru, izmantojot S-Video savienojumu

Ja analogajai videokamerai vai videoierakstītājam ir S-Video kontaktligzda, var izmantot S-Video savienojumu, lai analogo videokameru vai videoierakstītāju var savienot ar ciparu videokameru. Šajā attēlā parādīts, kā analogo videokameru vai videoierakstītāju var savienot ar ciparu videokameru, izmantojot S-Video savienojumu. Attēlā parādīta arī ciparu videokamera, kas savienota ar datoru, izmantojot IEEE 1394 savienojumu (kas jāizveido vēlāk savienojuma izveides gaitā).

Attēls, kurā redzams S-Video savienojums
S-Video savienojums

Iepriekšējā attēlā parādīti šādi savienojumi:

 • S-Video savienotājs, kas atrodas vienā S-Video kabeļa galā, ir pievienots ciparu videokameras S-Video kontaktligzdai, bet otra gala S-Video savienotājs ir pievienots analogās videokameras vai videoierakstītāja S-Video kontaktligzdai. Pa S-Video kabeli videomateriāls no analogās videokameras vai videoierakstītāja tiek pārsūtīts uz ciparu videokameru.

 • A/V kabeļa viena gala sarkanais un baltais RCA savienotājs ir pievienots atbilstošajam sarkanajai un baltajai RCA kontaktligzdai analogajā videokamerā vai videoierakstītājā. Pa sarkano un balto RCA savienotāju tiek pārsūtīts audio signāls. Dzeltenais RCA savienotājs nav jāpievieno analogajai videokamerai vai videoierakstītājam. Ja kā analogā video avotu izmantojat videoierakstītāju, pārbaudiet, vai sarkanais un baltais RCA savienotājs ir pievienots videoierakstītāja Line Out RCA kontaktligzdām.

 • Mini A/V savienotājs A/V kabeļa otrā galā ir pievienots ciparu videokameras mini A/V kontaktligzdai (bieži tā ir dzeltenā krāsā un apzīmēta ar Audio/video).

 • Savienotājs IEEE 1394 vienā kabeļa IEEE 1394 galā ir pievienots ciparu videokameras portam IEEE 1394 (bieži to apzīmē ar DV In-Out vai DV), bet otra gala lielākais savienotājs IEEE 1394 ir pievienots datora portam IEEE 1394. Arī šo savienojumu parasti izveido vēlāk savienojuma izveides procesā.

Pirms analogās videokameras vai videoierakstītāja un ciparu videokameras savienošanas pārliecinieties, vai abas ierīces ir izslēgtas.

Ja var izvēlēties starp kompozītā savienojuma vai S-Video savienojuma izmantošanu analogās vai videoierakstītāja un ciparu videokameras savienošanai, izmantojiet S-Video savienojumu, jo importētais videomateriāls ir kvalitatīvāks, salīdzinot videomateriālu, kas importēts pa kompozītvideo savienojumu.

Analogās videokameras vai videoierakstītāja savienošana ar ciparu videokameru, izmantojot kompozītvideo savienojumu

Ja analogajai videokamerai vai videoierakstītājam ir kompozītvideo kontaktligzdas un RCA kontaktligzdas, var izmantot kompozītvideo savienojumu, lai analogo videokameru vai videoierakstītāju savienotu ar ciparu videokameru. Šajā attēlā parādīts, kā analogo videokameru vai videoierakstītāju var savienot ar ciparu videokameru, izmantojot kompozītvideo savienojumu. Attēlā parādīta arī ciparu videokamera, kas savienota ar datoru, izmantojot IEEE 1394 savienojumu (kas jāizveido vēlāk savienojuma izveides gaitā).

Attēls, kurā redzams kompozīta video savienojums
Kompozītvideo savienojums

Iepriekšējā attēlā parādīti šādi savienojumi:

 • A/V kabeļa viena gala sarkanais, baltais un dzeltenais RCA savienotājs ir pievienots atbilstošajai RCA kontaktligzdai analogajā videokamerā vai videoierakstītājā. Pa sarkano un balto RCA savienotāju tiek pārsūtīts audio signāls, bet pa dzelteno — video signāls. Ja kā analogā video avotu izmantojat videoierakstītāju, pārbaudiet, vai sarkanais, baltais un dzeltenais RCA savienotājs ir pievienots videoierakstītāja Line Out RCA kontaktligzdām.

 • Mini A/V savienotājs A/V kabeļa otrā galā ir pievienots ciparu videokameras mini A/V kontaktligzdai (bieži tā ir dzeltenā krāsā un apzīmēta ar Audio/video).

 • Savienotājs IEEE 1394 vienā kabeļa IEEE 1394 galā ir pievienots ciparu videokameras portam IEEE 1394 (bieži to apzīmē ar DV In-Out vai DV), bet otra gala lielākais savienotājs IEEE 1394 ir pievienots datora portam IEEE 1394. Arī šo savienojumu parasti izveido vēlāk savienojuma izveides procesā.

Pirms analogās videokameras vai videoierakstītāja un ciparu videokameras savienošanas pārliecinieties, vai abas ierīces ir izslēgtas.

Konvertēšana no analogā uz ciparu signālu: iespējošana ciparu videokamerā

Nākamais, kas jādara — ciparu videokamerā ir jāiespējo konvertēšana no analogā uz ciparu signālu (ja konkrētajā ciparu videokamerā ir iespējama konvertēšana no analogā uz ciparu signālu).

 1. Ja ciparu videokamerā ir videolente, izstumiet to un pēc tam izņemiet no kameras. Aizveriet kasetes vāciņu.

 2. Ieslēdziet ciparu videokameru un pārslēdziet to uz atskaņošanas režīmu (bieži ciparu videokamerās apzīmēts ar VCR vai VTR).

 3. Ciparu videokamerā nospiediet pogu vai citu vadīklu, ar kuru var atvērt atskaņošanas iestatījumu izvēlni.

 4. Atrodiet iestatījumu, kas ļauj veikt konvertēšanu no analogā uz ciparu signālu.

  Katrā ciparu videokamerā šim iestatījumam var būt savs apzīmējums. Tas var būt apzīmēts ar A/V to DV Out, A/V to DV vai ar citu līdzīgu apzīmējumu.

 5. Iespējojiet konvertēšanu no analogā uz ciparu signālu.

 6. Aizveriet ciparu videokameras atskaņošanas iestatījumu izvēlni.

 7. Izslēdziet ciparu videokameru.

Ciparu videokameras pievienošana datoram

Pēc tam ciparu videokamera ir jāpievieno datoram. Visizplatītākais veids, kā ciparu videokameru savieno ar datoru, ir IEEE 1394 savienojuma izmantošana.

Vienu IEEE 1394 kabeļa savienotāju pievienojiet IEEE 1394 portam ciparu videokamerā un pēc tam otra gala savienotāju pievienojiet IEEE 1394 portam datorā.

Analogā videomateriāla importēšana datorā, izmantojot ciparu videokameru

Pēc analogās videokameras vai videoierakstītāja savienošanas ar ciparu videokameru un ciparu videokameras pievienošanas datoram var veikt analogā videomateriāla importēšanu, izmantojot video importēšanas līdzekli.

 1. Analogajā vai videoierakstītājā ievietojiet lenti, no kuras ierakstīsit videomateriālu. Ja veicat ierakstīšanu no analogās videokameras, ieslēdziet kameru un pārslēdziet to uz atskaņošanas režīmu.

 2. Ieslēdziet ciparu videokameru un pārslēdziet to uz atskaņošanas režīmu (bieži ciparu videokamerās apzīmēts ar VCR vai VTR).

 3. Ja, ieslēdzot ciparu videokameru, tiek parādīts dialoglodziņš Automātiskā atskaņošana, noklikšķiniet uz Importēt video.

 4. Lodziņā Nosaukums ierakstiet tā video faila vai failu nosaukumu, kuru veidosit, importēsit un pēc tam saglabāsit datorā.

 5. Sarakstā Importēt uz izvēlieties video faila(u) glabāšanas vietu vai klikšķiniet uz Pārlūkot, lai izvēlētos citu vietu.

 6. Sarakstā Formatēt izvēlieties vienu no video failu formātiem jaunajam video failam un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

  • Ja vēlaties veidot failu ar failu tipu, ko ciparu video ierīcē lieto pēc noklusējuma, piemēram, AVI vai DV-AVI failu, izvēlieties Audio/video mijas formāts (viens fails).

  • Ja vēlaties veidot vienu Windows multivides video (WMV) failu, kurā atrodas visa videolentes informācija, izvēlieties Windows multivides video fails (viens fails).

  • Ja vēlaties veidot atsevišķu WMV failu katrai videolentes ainai, izvēlieties Windows multivides video (viens fails ainā).

 7. Noklikšķiniet uz Importēt manā datorā tikai videolentes atsevišķas daļas un pēc tam uz Tālāk.

 8. Izmantojiet analogās videokameras vai videoierakstītāja vadīklas (vai analogās ierīces tālvadības pulti), lai norādītu lentē vietu, no kuras jāsāk video importēšana. Pēc tam nospiediet atskaņošanas pogu, lai sāktu lentes atskaņošanu.

 9. Lapā Sagatavojiet videolenti un tad sāciet video importēšanu noklikšķiniet uz Sākt video importēšanu.

 10. Kad analogā videolente aiztīta līdz vietai, kurā vēlaties beigt importēšanu, noklikšķiniet uz Apturēt video importēšanu.

 11. Analogajā videokamerā vai videoierakstītājā (vai tālvadības pultī) nospiediet apturēšanas pogu.

 12. Atkārtojiet 8.–11. darbību katrai videolentes daļai, kuru vēlaties importēt.

 13. Kad video importēšana no analogās videolentes pabeigta, noklikšķiniet uz Pabeigt, lai aizvērtu video importēšanu.

  Importētais videoieraksts tiek saglabāts vienā vai vairākos video failos datorā un tiek rādīts Windows fotoattēlu galerijā.

Piezīmes

 • Izmantojot video importēšanas līdzekli vai programmu Windows Movie Maker, video nevar tieši importēt no analogās videokameras vai videoierakstītāja. Lai importētu video tieši no analogās videokameras vai videoierakstītāja, neizmantojot ciparu videokameru, datorā jāinstalē analogā video tveršanas ierīce un pēc tam jāizmanto programmatūra, kas iespējo video importēšanu no analogās tveršanas ierīces. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet analogās tveršanas ierīcei pievienoto dokumentāciju vai apmeklējiet ražotāja vietni.

 • Video importēšanas līdzekli var atvērt, arī izmantojot programmu Windows Movie Maker. Ieslēdziet ciparu videokameru atskaņošanas režīmā (analogā videokamera vai videoierakstītājs ir pievienots ciparu videokamerai, un tā ir savienota ar datoru). Programmas Windows Movie Maker izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Importēt no ciparu videokameras.

 • Video importēšanas līdzekli var atvērt, arī izmantojot Windows fotoattēlu galeriju. Ieslēdziet ciparu videokameru atskaņošanas režīmā (analogā videokamera vai videoierakstītājs ir pievienots ciparu videokamerai, un tā ir savienota ar datoru). Windows fotoattēlu galerijā noklikšķiniet uz Fails, uz Importēt no kameras vai skenera, ierīču sarakstā noklikšķiniet uz ciparu videokameras un pēc tam uz Importēt.