Video importēšana no videolentes

Videoierakstus no ciparu videokameras lentes datorā var kopēt, izmantojot video importēšanas līdzekli. Importējot video no ciparu videokameras lentes datorā, lentē ierakstītais video tiek kodēts video failā un saglabāts datora cietajā diskā.

Rādīt visu

Lai importētu visu videoierakstu no ciparu videokameras lentes

 1. Pārliecinieties, vai ciparu videokamera ir savienota ar IEEE 1394 vai USB 2.0 savienojumu, un pēc tam iestatiet kameras režīmu uz ierakstītā video atskaņošanu (ciparu videokamerā bieži apzīmēts kā VCR vai VTR).

 2. Dialoglodziņā Automātiskā atskaņošana, kurš tiek parādīts, ieslēdzot ciparu videokameru, noklikšķiniet uz Importēt video.

 3. Lodziņā Nosaukums ierakstiet tā video faila vai failu nosaukumu, kuru veidosit, importēsit un pēc tam saglabāsit datorā.

 4. Sarakstā Importēt uz izvēlieties vietu, kur saglabāt video failu, vai noklikšķiniet uz Pārlūkot, lai izvēlētos citu vietu.

 5. Sarakstā Formatēt izvēlieties vienu no dotajiem video failu formātiem jaunajam video failam un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

  • Ja vēlaties veidot failu, izmantojot failu tipu, kas ciparu videoierīcē tiek lietots pēc noklusējuma, piemēram, AVI vai DV-AVI failu, izvēlieties Audio/video mijas formāts (viens fails).

  • Ja vēlaties veidot vienu Windows multivides video (WMV) failu, kurā atrodas visa videolentes informācija, izvēlieties Windows multivides video (viens fails).

  • Ja vēlaties veidot atsevišķu WMV failu katrai videolentes ainai, izvēlieties Windows multivides video (viens fails ainā).

 6. Noklikšķiniet uz Importēt manā datorā visu videolenti un pēc tam uz Tālāk.

 7. Ja vēlaties pārtraukt video importēšanu pirms videolentes beigām, noklikšķiniet uz Apturēt un pēc tam uz .

 8. Noklikšķiniet uz Pabeigt.

  Importētais videoieraksts tiek saglabāts vienā vai vairākos video failos datorā un tiek rādīts Windows fotoattēlu galerijā.

Lai no ciparu videokameras lentes importētu visu videoierakstu un pēc tam ierakstītu to DVD diskā

Lai videolenti ierakstītu DVD diskā, nepieciešama programma Windows DVD veidotājs, kura ir pieejama izdevumā Windows Vista Ultimate un Windows Vista Home Premium. Nepieciešams arī DVD rakstītājs.

 1. Pārliecinieties, vai ciparu videokamera ir pievienota, izmantojot IEEE 1394 vai USB 2.0 savienojumu, un pēc tam iestatiet kameras režīmu uz ierakstītā video atskaņošanu (ciparu videokamerā bieži apzīmēts kā VCR vai VTR).

 2. Dialoglodziņā Automātiskā atskaņošana, kurš tiek parādīts, ieslēdzot ciparu videokameru, noklikšķiniet uz Importēt video.

 3. Lodziņā Nosaukums ierakstiet tā video faila vai failu nosaukumu, kuru veidosit, importēsit un pēc tam saglabāsit datorā.

 4. Sarakstā Importēt uz izvēlieties video failu saglabāšanas vietu, vai noklikšķiniet uz Pārlūkot, lai izvēlētos citu vietu.

 5. Sarakstā Formatēt jaunajam video failam izvēlieties vienu no dotajiem video failu formātiem un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

  • Ja vēlaties veidot failu, izmantojot failu tipu, kas ciparu videoierīcē tiek lietots pēc noklusējuma, piemēram, AVI vai DV-AVI failu, izvēlieties Audio/video mijas formāts (viens fails).

  • Ja vēlaties veidot vienu Windows multivides video (WMV) failu, kurā atrodas visa videolentes informācija, izvēlieties Windows multivides video (viens fails).

  • Ja vēlaties veidot atsevišķu WMV failu katrai videolentes ainai, izvēlieties Windows multivides video (viens fails ainā).

 6. Noklikšķiniet uz Importēt visu videolenti un pēc tam ierakstīt to DVD diskā, ierakstiet DVD nosaukumu un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

  Lente ciparu videokamerā tiek attīta uz sākumu un video tiek importēts.

 7. Ja vēlaties pārtraukt video importēšanu pirms videolentes beigām, noklikšķiniet uz Apturēt un pēc tam uz .

  Importētais video tiek saglabāts kā video fails.

 8. Pabeidzot video importēšanu no videolentes, noklikšķiniet uz Pabeigt, lai aizvērtu video importēšanu.

  Pēc tam izveidotais video fails (vai faili) tiek ierakstīts DVD diskā.

Lai no ciparu videokameras lentes importētu atsevišķas videoieraksta daļas

 1. Pārliecinieties, vai ciparu videokamera ir pareizi pievienota, izmantojot IEEE 1394 vai USB 2.0 savienojumu, un pēc tam iestatiet kameras režīmu uz ierakstītā video atskaņošanu (ciparu videokamerā bieži apzīmēts kā VCR vai VTR).

 2. Dialoglodziņā Automātiskā atskaņošana, kurš tiek parādīts, ieslēdzot ciparu videokameru, noklikšķiniet uz Importēt video.

 3. Lodziņā Nosaukums ierakstiet tā video faila vai failu nosaukumu, kuru veidosit, importēsit un pēc tam saglabāsit datorā.

 4. Sarakstā Importēt uz izvēlieties video faila glabāšanas vietu vai klikšķiniet uz Pārlūkot, lai izvēlētos citu vietu.

 5. Sarakstā Formatēt jaunajam video failam izvēlieties vienu no dotajiem video failu formātiem un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

  • Ja vēlaties veidot failu, izmantojot failu tipu, kas ciparu videoierīcē tiek lietots pēc noklusējuma, piemēram, AVI vai DV-AVI failu, izvēlieties Audio/video mijas formāts (viens fails).

  • Ja vēlaties veidot vienu Windows multivides video (WMV) failu, kurā atrodas visa videolentes informācija, izvēlieties Windows multivides video (viens fails).

  • Ja vēlaties veidot atsevišķu WMV failu katrai videolentes ainai, izvēlieties Windows multivides video (viens fails ainā).

 6. Noklikšķiniet uz Importēt manā datorā tikai videolentes atsevišķas daļas un pēc tam uz Tālāk.

 7. Lapā Sagatavojiet videolenti un tad sāciet video importēšanu veiciet vienu vai vairākas no šīm darbībām:

  • Izmantojot video importēšanas līdekļa ciparu videokameras vadīklas vai videokameras vadīklas, norādiet klipa vai klipu sākuma vietu lentē, kuru vēlaties importēt uz datoru.

  • Lai noteiktu, cik ilgā laikā videoierakstu jāimportē no videolentes, atzīmējiet izvēles rūtiņu Apturēt importēšanu un pēc tam ievadiet video importēšanas laika ierobežojumu.

 8. Noklikšķiniet uz Sākt video importēšanu.

  Videolente tiek automātiski atskaņota, un importēšana tiek sākta.

 9. Izpildiet kādu no šīm darbībām:

  • Kad vēlaties beigt importēšanu, noklikšķiniet uz Apturēt video importēšanu.

  • Ja esat atzīmējis izvēles rūtiņu Apturēt importēšanu, nogaidiet, līdz pagājis iestatītais video importēšanas laiks.

 10. Atkārtojiet 8. un 9. darbību katrai videolentes daļai, kuru vēlaties importēt.

 11. Kad video importēšana pabeigta, noklikšķiniet uz Pabeigt.

  Importētais videoieraksts tiek saglabāts vienā vai vairākos videofailos datorā un tiek rādīts Windows fotoattēlu galerijā.

Piezīmes

 • Video importēšanas līdzekli var atvērt, arī izmantojot programmu Windows Movie Maker. Ciparu videokamerai jābūt savienotai ar datoru un ieslēgtai atskaņošanas režīmā. Programmas Windows Movie Maker izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Importēt no ciparu videokameras.

 • Video importēšanas līdzekli var atvērt, arī izmantojot Windows fotoattēlu galeriju. Ciparu videokamerai ir jābūt savienotai ar datoru un ieslēgtai atskaņošanas režīmā. Windows fotoattēlu galerijā noklikšķiniet uz Fails, uz Importēt no kameras vai skenera, ierīču sarakstā noklikšķiniet uz ciparu videokameras un pēc tam uz Importēt.

 • Izmantojot video importēšanu vai Windows Movie Maker, nevar importēt video no analogās videokameras vai VCR. Lai importētu video no analogās videokameras vai VCR, datorā jāinstalē analogā video tveršanas ierīce un pēc tam jāizmanto programmatūra, kas iespējo video importēšanu no analogās tveršanas ierīces. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet analogās tveršanas ierīcei pievienoto dokumentāciju vai apmeklējiet ražotāja vietni.

 • Arī dažas ciparu videokameras ļauj pieslēgties analogai ierīcei, piemēram, VCR. Ciparu videokamera konvertē video no analogā avota par ciparvideo. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet ciparu videokamerai pievienoto dokumentāciju vai apmeklējiet ražotāja vietni. Papildinformāciju par ciparu videokameras izmantošanu videoierakstu importēšanai no analogās videoierīces skatiet Video importēšana no analogās videokameras vai videoierakstītāja, izmantojot ciparu videokameru.