Failu importēšana programmā Windows Movie Maker; bieži uzdotie jautājumi

Šeit ir atbildes uz dažiem vispārējiem jautājumiem par failu importēšanu.

Rādīt visu

Ko nozīmē failu importēšana?

Failu importēšana ir ciparu multivides failu ienešana programmā Windows Movie Maker, lai varētu strādāt ar tiem dažādos projektos.

Kādēļ man būtu jāimportē failus programmā Windows Movie Maker?

Jums ir jāimportē video, audio vai attēlu faili programmā Windows Movie Maker, pirms tos varat izmantot savos projektos. Projektā atlasiet, sakārtojiet un rediģējiet klipus, pārejas un efektus, līdz jums ir viss, ko vēlaties, lai pielāgotu publicēto filmu.

Ir svarīgi zināt, ka programmā Windows Movie Maker netiek uzglabāta faktiskā avota faila kopija, bet gan izveidota norāde uz sākotnējo avota failu, un tā parādās programmāWindows Movie Maker kā klips. Tādējādi jebkādi veiktie rediģējumi programmā Windows Movie Maker neietekmē sākotnējo avota failu. Varat rediģēt audioklipus, video klipus vai attēlus programmā Windows Movie Maker un būt pārliecināts, ka sākotnējie audio, video vai attēla avota faili netiks mainīti.

Kas notiek, kad importēju failus programmā Windows Movie Maker?

Programma Windows Movie Maker izveido jaunu kolekcijas mapi un importē iegūto klipus (vai klipus) tieši mapē. Ja vēlaties importēt failus esošā kolekcijas mapē, pārliecinieties, vai tiek rādīta rūts Kolekcijas, un atlasiet vēlamo mapi.

Kādus failus var importēt?

Varat importēt failus programmā Windows Movie Maker, kurus izmantot savā projektā, ar šādiem nosaukuma paplašinājumiem:

  • Video faili: .asf, .avi, dvr-ms, .m1v, .mp2, .mp2v, .mpe, .mpeg, .mpg, .mpv2, .wm, un .wmv

  • Audio faili: .aif, .aifc, .aiff, .asf, .au, .mp2, .mp3, .mpa, .snd, .wav, un .wma

  • Attēlu faili: .bmp, .dib, .emf, .gif, .jfif, .jpe, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff, un .wmf

Ja programmā Windows Movie Maker vēlaties importēt failu, kam ir atšķirīgs paplašinājums nekā tālāk minētajiem, failu tipu sarakstā izvēlieties Visi faili. Programma Windows Movie Maker var importēt daudzu tipu failus, bet ne visi failu tipi darbosies, kad mēģināsit izmantot tos filmas veidošanā.

Microsoft ierakstīto televīzijas pārraižu failus (ar faila paplašinājumu .dvr-ms), kuri nav aizsargāti, izmantojot digitālā satura tiesību pārvaldību, var importēt programmā Windows Movie Maker, ja datorā darbojas Windows Vista Home Premium vai Windows Vista Ultimate.

Noteikti līdzekļi programmā Windows Movie Maker, piemēram automātiskā filma, pieprasa, lai importētajiem failiem būtu gan lasīšanas, gan rakstīšanas atļaujas.

No kurienes var importēt failus?

Varat importēt multivides failus no jebkuras vietas, kurai var piekļūt dators: no cietā diska, kompaktdiska, koplietotas tīkla vietas vai no tādas noņemamās datu vides kā USB zibatmiņas diska.

Kā importēt failus?

  1. Noklikšķiniet uz Fails un pēc tam uz Importēt multivides vienumus.

  2. Naviģējiet uz failu, kuru vēlaties importēt, un tad noklikšķiniet uz Importēt.

Padoms

  • Varat importēt vairākus failus vienlaikus. Ja faili ir secīgi, noklikšķiniet uz pirmā faila sarakstā, nospiediet un turiet taustiņu Shift un pēc tam noklikšķiniet uz pēdējā faila sarakstā. Ja faili nav secīgi, nospiediet un turiet taustiņu Ctrl un tad noklikšķiniet uz katra faila, kuru vēlaties importēt.