Skaņas kartes iespējo datoru mūzikas un skaņu atskaņošanai, izmantojot skaļruņus. Gandrīz visiem jaunajiem datoriem ir iebūvēta skaņas karte. Tomēr, ja datorā tā nav instalēta vai ja vēlaties jaunināt skaņas atskaņošanas vai ierakstīšanas iespējas datorā, iespējams, būs jāinstalē skaņu karte.

Ir triju veidu skaņas kartes: skaņas kartes, kas iebūvētas datora mātesplatē, kā arī iekšējās un ārējās skaņas kartes. Piedāvājam instalēt iekšējo skaņas karti, kas ietver datora paplašināšanas slotu. Mātesplates skaņas kartes nevar noņemt, tomēr parasti var instalēt iekšējo vai ārējo skaņas karti un atspējot mātesplates skaņu. Ārējās skaņas kartes parasti tiek pievienotas, izmantojot universālās seriālās kopnes (USB) savienotāju. Informāciju par ārējo skaņu karšu un citu USB ierīču instalēšanu skatiet USB ierīces instalēšana.

Pirms instalējat skaņas karti, iepazīstieties ar dokumentāciju, ko saņēmāt kopā ar skaņas karti. Šie norādījumi ir ļoti vispārīgi, bet skaņas kartes dokumentācijā var būt svarīga informācija, kas ir specifiska šīs kartes instalēšanai. Iepazīstieties arī ar datoram pievienoto dokumentāciju, lai redzētu, vai datora atvēršana ietekmē datora garantijas nodrošinājumu.

Pirms skaņas kartes instalēšanas nepieciešama:

 • Skaņas karte, ko vēlaties instalēt.

 • Phillips skrūvgriezis datora atvēršanai, ja nepieciešams.

 • Komplektā ar skaņas karti (ja tāda ir) esošs CD, DVD vai vide, kas ietver draiverus un citas programmas.

Rādīt visu

Lai atvērtu datora korpusu

 1. Izslēdziet datoru un atvienojiet to no strāvas avota. Tas ir ļoti svarīgi, jo kartes instalēšana datorā, kas ir pievienots, var bojāt karti un datoru, bet jūs varat saņemt elektrošoku.

 2. Atveriet datora korpusu. Meklējiet uz datora korpusa (parasti aizmugurē), kur var atskrūvēt skrūves un atvērt skavas. Parasti datora dokumentācijā ir norādījumi par korpusa atvēršanu.

 3. Kad datora korpuss ir atvērts, iezemējiet sevi, pieskaroties strāvas avotam (metāla korpuss, kas aptver spraudni, kurā ir iesprausts strāvas vads). Tas aizsargās jauno karti un esošos datora komponentus no statiskās elektrības.

Lai noņemtu esošo skaņas karti

Ja datoram ir iekšējā skaņas karte, tad tā ir jānoņem pirms jaunās kartes instalēšanas. Ja datora karte ir iebūvēta mātesplatē, dodieties uz sadaļu Lai instalētu jaunu skaņas karti.

 1. Atrodiet skaņas karti. Ja neesat pārliecināts, kura ir jūsu skaņas karte, sekojiet skaļruņa vadiem uz kartes aizmuguri un pēc tam ievērojiet, kurā slotā karte atrodas.

 2. Atvienojiet visus skaļruņa un mikrofona kabeļus no skaņas kartes aizmugures.

 3. Ja datora iekšpusē ir kabelis, kas savieno skaņas karti ar CD diskdzini, atvienojiet to. Daudziem jaunākajiem datoriem nav šī kabeļa. Ja kabeļa tur nav, izlaidiet šo darbību.

 4. Atskrūvējiet skrūvi, kas satur skaņas karti vietā.

 5. Uzmanīgi izvelciet skaņas karti no slota. Izņemot karti, to negrieziet un nelokiet.

  Piezīme

  • Lai karte būtu vieglāk izņemama, tā vienu vai divas reizes viegli jāpavirza. Pat ja metat veco skaņas karti ārā, esiet piesardzīgs, to izņemot, lai nesabojātu mātesplati. Ja tā ir iesprūdusi, labāk ilgāk to viegli pavilkt, nekā izraut laukā pārāk ātri un procesa laikā sabojāt mātesplati.

 6. Ja neinstalējat jaunu skaņas karti, instalējiet slota apvāku, ja jums tāds ir, un nomainiet skrūvi. Pēc tam aizveriet datora korpusu un nomainiet visas skrūves, kuras izņēmāt, atverot korpusu.

Lai instalētu jaunu skaņas karti

 1. Atrodiet paplašināšanas slotu datorā, kas akceptēs jauno skaņas karti. Ja esat noņēmis esošo skaņas karti, varat izmantot to pašu slotu, ja jaunā karte izmanto tāda paša veida paplašinājuma slotu. Pārbaudiet datora dokumentāciju, lai noteiktu, kādi paplašinājuma slotu veidi tam ir pieejami.

 2. Viegli novietojiet skaņas karti slota augšpusē. Sarindojiet skaņas kartes kontaktus ar slotu un iestumiet karti tā, lai tā atrastos slotā. Pārliecinieties, vai karte slotā ir stabili un iestumta līdz galam. Ja kontakti uz kartes nav precīzi sarindoti paplašināšanas slotā, tad karte nedarbosies pareizi.

 3. Ja datoram ir audio kabelis, kas savieno CD diskdzini ar skaņas karti, atrodiet to un iespraudiet to kartē. Iepazīstieties ar dokumentāciju, kas ir komplektā ar skaņas karti, lai noteiktu kompaktdiska audio savienotāja atrašanās vietu uz kartes. Ievērojiet, ka šis kabelis nepieciešams reti esošajai audio aparatūrai, un vairumā gadījumu tā pievienošana nav obligāta.

 4. Pieskrūvējiet skaņas karti rāmim. Pievelkot skrūvi, nesabojājiet skaņas karti vai rāmi. Labāk pievilkt skrūvi tik stipri, cik to var izdarīt, pievelkot ar pirkstiem, nekā salocīt rāmi vai karti.

 5. Aizveriet datora korpusu un nomainiet visas skrūves, kuras izņēmāt, atverot korpusu. Pievienojiet skaļruņus un mikrofonu (ja lietojams) jaunajai skaņas kartei.

 6. Pievienojiet datoru tā strāvas avotam un atkal to ieslēdziet.

  Windows instalēs jaunajai skaņas kartei paredzētos ierīces draiverus. Ja skaņas karte ir komplektā ar programmatūras disku, instalējiet to. Skatiet skaņas kartes komplektā esošo informāciju, lai noteiktu, kādas darbības jāveic instalēšanas gaitā.

  Ja Windows nepazīst skaņas karti un jums nav skaņas kartes komplektā esošā draivera, atrodiet draiveri saviem spēkiem (draiveri ļauj sistēmai Windows pazīt ierīci). Apmeklējiet skaņas kartes ražotāja vietni un meklējiet lejupielādējamu draiveri vietnes atbalsta sadaļā. Papildinformāciju skatiet sadaļā Problēmu novēršana saistībā ar skaņu un Problēmu novēršana saistībā ar draiveriem.