Lai atskaņotu FM radio stacijas programmā Windows Media Center, vajadzīgs papildu FM uztvērējs.

Programmā Windows Media Center var klausīties reģionā pieejamās FM un interneta radio stacijas, kā arī izveidot iecienītāko radio staciju sākotnējos iestatījumus.

FM radio ekrāna attēls
FM radio ekrāns
Rādīt visu

Lai atrastu un klausītos FM radio staciju

 1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz Mūzika, noklikšķiniet uz Radio un pēc tam uz FM radio.

 2. Lai ļautu Windows Media Center atrast radio staciju, sadaļā Meklēt vai Noskaņot noklikšķiniet uz - vai + un atrodiet pieejamās stacijas. Ja zināt radio stacijas frekvenci, ievadiet tās skaitli, izmantojot tālvadības pults vai tastatūras cipartastatūru.

 3. Lai kontrolētu atskaņošanu, kā arī mainītu kanālus, pielāgotu skaļumu un pauzētu vai apturētu atskaņošanu Transportēšanas vadīklu attēls, lietojiet ekrāna vadīklas ekrāna labajā apakšējā stūrī.

Lai rediģētu esošo sākotnējo iestatījumu

 1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz Mūzika, noklikšķiniet uz Radio, pēc tam uz Sākotnējie iestatījumi un uz rediģējamā sākotnējā iestatījuma.

 2. Lai rediģētu sākotnējā iestatījuma frekvenci, sadaļā Noskaņot noklikšķiniet uz pogām - vai + un pēc tam uz Saglabāt kā sākotnējo iestatījumu.

 3. Lai mainītu sākotnējā iestatījuma nosaukumu, noklikšķiniet uz Rediģēt sākotnējo iestatījumu. Ekrānā Rediģēt sākotnējo iestatījumu veiciet izmaiņas un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

Lai izveidotu FM radio staciju sākotnējos iestatījumus

 1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz Mūzika, noklikšķiniet uz Radio un pēc tam uz FM radio.

 2. Sadaļā Meklēt vai Noskaņot noklikšķiniet uz - vai + un atrodiet vēlamo radio staciju.

 3. Kad esat to atradis, noklikšķiniet uz Saglabāt kā sākotnējo iestatījumu.

 4. Ievadiet stacijas nosaukumu un noklikšķiniet uz Saglabāt.

Lai atskaņotu sākotnējā iestatījuma radio staciju

 1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz Mūzika un noklikšķiniet uz Radio.

 2. Radio galerijā noklikšķiniet uz Sākotnējie iestatījumi un atlasiet sākotnējā iestatījuma radio staciju. Var piekļūt arī tai sākotnējā iestatījuma stacijai, kuru esat atlasījis pēdējo.

Lai atrastu un klausītos interneta radio stacijas

Dažas interneta radio partnerprogrammas ir pieejamas tikai abonējot. Šī pakalpojuma pieejamība un partneru atlase, kas parādīta Papildu mūzika un radio, katrai valstij/reģionam atšķiras.

 1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz Tiešsaistes multivide un noklikšķiniet uz Programmu bibliotēka.

 2. Noklikšķiniet uz Mūzika un radio un pēc tam uz Papildu mūzika un radio, lai skatītu pieejamo interneta radio partneru sarakstu.

 3. Noklikšķiniet uz tiešsaistes radio staciju.