Ja Windows Media Center vēlaties vadīt ar tālvadības pulti, nepieciešama atsevišķi iegādājama Windows Media Center tālvadības pults.

Programmā Windows Media Center var atskaņot audio un demonstrēt datu kompaktdiskus, kā arī video un datu DVD. Tas ļauj baudīt gan komerciālos, gan pašu radītos CD un DVD.

Lai atskaņotu DVD, datorā ir jābūt instalētam DVD diskdzinim un saderīgam DVD dekodētājam. Datoros, kuros iekļauts Windows Media Center, jau ir instalēts saderīgs DVD dekodētājs.

Kā dators apstrādā multivides saturu (piemēram, diskdzinī ievietotu audio kompaktdisku vai DVD), skatiet Automātiskās atskaņošanas iestatījumu mainīšana.

Rādīt visu

Lai demonstrētu DVD

 1. Demonstrējamo DVD ievietojiet DVD diskdzinī.

 2. (Neobligāts) Ja galvenais DVD izvēlnes nosaukums netiek rādīts automātiski, ekrānā Sākt ritiniet līdz TV + filmas un noklikšķiniet uz Atskaņot DVD.

 3. Noklikšķiniet uz attiecīgās pogas, lai demonstrētu DVD.

 4. Lai izlaistu nākamo DVD nodaļu, virziet peli un vadīklā noklikšķiniet uz pogas Tālāk.

 5. Lai atgrieztos iepriekšējā DVD nodaļā, virziet peli un vadīklā noklikšķiniet uz pogas Iepriekšējais.

 6. Lai pārstātu demonstrēt DVD, virziet peli un vadīklā noklikšķiniet uz pogas Apturēt.

Piezīme

 • Lai demonstrētu un pārvietotos pa DVD, peles vietā var arī lietot pogu Atskaņot un navigācijas pogas Windows Media Center tālvadības pultī.

Lai demonstrētu DVD ar mainītāju

 1. Ievietojiet DVD, kuru vēlaties atskaņot, DVD mainītājā vai arī ekrānā Sākt ritiniet līdz TV + filmas un noklikšķiniet uz DVD bibliotēka, un atlasiet DVD.

 2. Ja galvenais DVD izvēlnes nosaukums netiek rādīts automātiski, ekrānā Sākt ritiniet līdz TV + filmas un noklikšķiniet uz Atskaņot DVD.

 3. Noklikšķiniet uz attiecīgās pogas, lai demonstrētu DVD.

 4. Lai izlaistu nākamo DVD nodaļu, virziet peli un vadīklā noklikšķiniet uz pogas Tālāk.

 5. Lai atgrieztos iepriekšējā DVD nodaļā, virziet peli un vadīklā noklikšķiniet uz pogas Iepriekšējais.

 6. Lai pārstātu demonstrēt DVD, virziet peli un vadīklā noklikšķiniet uz pogas Apturēt.

Piezīme

 • Lai demonstrētu un pārvietotos pa DVD, peles vietā var arī lietot pogu Atskaņot un navigācijas pogas Windows Media Center tālvadības pultī.

Lai atskaņotu audio kompaktdisku

 1. Ievietojiet audio kompaktdisku datora CD-ROM diskdzinī. Sāksies tā atskaņošana.

 2. Lai atskaņotu nākamo kompaktdiska skaņdarbu, virziet peli un vadīklā noklikšķiniet uz pogas Tālāk.

 3. Lai atskaņotu iepriekšējo kompaktdiska skaņdarbu, virziet peli un vadīklā noklikšķiniet uz pogas Iepriekšējais.

 4. Lai apskatītu visus kompaktdiska skaņdarbus, noklikšķiniet uz Skatīt rindu.

 5. Lai mainītu kompaktdiska kompozīciju atskaņošanas secību, noklikšķiniet uz Jaukt vai Atkārtot vai atlasiet abus Jaukt un Atkārtot.

  Sajaucot atskaņošanas kārtību, audio kompozīcijas tiek atskaņotas nejaušā secībā, līdz tikušas atskaņotas visas, un pēc tam atskaņošana tiek pārtraukta. Atkārtojot atskaņošanu, tiek atskaņoti visi kompaktdiska skaņdarbi no pirmā līdz pēdējam, un pēc tam atskaņošana turpinās no pirmā. Sajaucot un atkārtojot skaņdarbus, tie tiek atskaņoti tādā pašā secībā un atskaņošana tiek atsākta, kad ticis atskaņots pēdējais.

 6. Lai pārstātu atskaņot kompaktdisku, virziet peli un vadīklā noklikšķiniet uz pogas Apturēt.

Piezīme

 • Lai atskaņotu un pārvietotos pa kompaktdisku, peles vietā var arī lietot pogu Atskaņot un navigācijas pogas Windows Media Center tālvadības pultī.

Lai demonstrētu datu kompaktdisku vai DVD

 1. Ievietojiet datu kompaktdisku vai DVD Windows Media Center datora diskdzinī.

 2. Atkarībā no tā, ko vēlaties darīt, sadaļā Ko vēlaties darīt? noklikšķiniet uz Skatīt video, Atskaņot mūziku vai Skatīt attēlus.

 3. Lai skatītu importētos datus, ekrānā Sākt ritiniet līdz Attēli + video un noklikšķiniet uz Attēlu bibliotēka.

 4. Noklikšķiniet, lai atvērtu importēto datu mapi.

Lai DVD diskos iestatītu noklusējuma valodu.

Ne visi DVD atbalsta vairākas valodas.

 1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz Uzdevumi un noklikšķiniet uz Iestatījumi.

 2. Noklikšķiniet uz DVD.

 3. Noklikšķiniet uz DVD valoda.

 4. Lai mainītu DVD valodas iestatījumus, rīkojieties šādi:

  • Lai mainītu noklusējuma valodu DVD apakšvirsrakstiem, sadaļā Subtitri noklikšķiniet uz pogas - vai +, līdz parādās vēlamā valoda.

  • Lai mainītu noklusējuma valodu DVD audio skaņdarbiem, sadaļā Audio celiņš noklikšķiniet uz pogas - vai +, līdz parādās vēlamā valoda.

  • Lai mainītu DVD izvēlnes valodu, sadaļā Izvēlne noklikšķiniet uz pogas - vai +, līdz parādās vēlamā valoda.

 5. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Lai DVD diskā iestatītu noklusējuma valodu

 1. Demonstrējamo DVD ievietojiet DVD diskdzinī.

 2. Ja galvenais DVD izvēlnes nosaukums netiek rādīts automātiski, ekrānā Sākt noklikšķiniet uz TV + filmas un pēc tam uz Atskaņot DVD. Lai parādītu galveno DVD izvēlni, tālvadības pultī nospiediet pogu DVD MENU.

 3. No tajā redzamajām konkrētu iestatījumu un valodu izvēles opcijām atlasiet sev vēlamo.

Lai mainītu tālvadības pults opcijas DVD demonstrēšanai

Var mainīt Windows Media Center tālvadības pults pogu darbību, lietojot to DVD demonstrēšanai un naviģēšanai programmā Windows Media Center.

 1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam uz DVD.

 2. Noklikšķiniet uz Tālvadības pults opcijas.

 3. Lai mainītu tālvadības pults opcijas, demonstrējot DVD, rīkojieties šādi.

  • Lai mainītu pogu SKIP un REPLAY funkcijas, sadaļā Ieprogrammēt izlaišanas un atkārtotas atskaņošanas pogas, lai tās izpildītu funkciju atlasiet to opciju, kuru vēlaties tām noteikt.

  • Lai mainītu pogu CHANNEL UP un CHANNEL DOWN funkcijas, sadaļā Ieprogrammēt nākamā un iepriekšējā kanāla pārslēgšanas pogas, lai tās izpildītu funkciju atlasiet to opciju, kuru vēlaties tām noteikt.

 4. Noklikšķiniet uz Saglabāt.