Ekspromta tīkls ir pagaidu savienojums starp datoriem un ierīcēm, kas izmantotas noteiktiem mērķiem, piemēram, dokumentu koplietošanai sapulces laikā vai neierobežota dalībnieku skaita datorspēļu spēlēšanai. Interneta savienojumu var īslaicīgi koplietot ar citām personām ekspromta tīklā, lai šīm personām nevajadzētu pašām iestatīt interneta savienojumus. Ekspromta tīkli var būt tikai bezvadu veidā, tāpēc, lai iestatītu vai pievienotu ekspromta tīklu, datorā jāinstalē bezvadu tīkla adapteris.

 1. Atveriet Izveidot savienonjumu ar tīklu, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēlsun pēc tam uz Izveidot savienojumu ar.

 2. Noklikšķiniet uz Iestatīt savienojumu vai tīklu.

 3. Noklikšķiniet uz Iestatīt ekspromta (dators - dators) tīklu, pēc tam uz Tālāk, tālāk ievērojiet vedņa norādījumus.

Piezīmes:

 • Ja viens vai vairāki tīklā esošie datori ir pievienoti domēnam, personām, kas vēlas skatīt šajos datoros koplietotos vienumus un piekļūt tiem, tajos ir jāizveido lietotāja konts.

 • Ja tīklā esošie datori nav pievienoti domēnam un vēlaties, lai jūsu datorā esošiem koplietojamiem vienumiem varētu piekļūt tikai tās personas, kurām jūsu datorā ir izveidots lietotāja konts, tīkla un koplietošanas centrā ieslēdziet ar paroli aizsargātu koplietošanu.

  Ar paroli aizsargātas koplietošanas ieslēgšana

  1. Atveriet tīkla un koplietošanas centru, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēls, pēc tam uz Vadības panelis, uz Tīkls un internets un uz Tīkla un koplietošanas centrs.

  2. Ja ar paroli aizsargāta koplietošana ir izslēgta, paplašiniet sadaļu Koplietošana un noteikšana, noklikšķiniet uz pogas ar bultiņu Bultiņas pogas attēls, uz Ieslēgt koplietošanu, kas ir aizsargāta ar paroli un noklikšķiniet uz Lietot. Nepieciešama administratora pilnvara Ja tiek lūgts ievadīt administratora paroli vai apstiprinājumu, ierakstiet paroli vai apstipriniet.
 • Ekspromta tīkls tiek automātiski izdzēsts, kad visi lietotāji atvienojas no tīkla vai kad persona, kas to iestatījusi, atvienojas un dodas ārpus citu tīkla lietotāju diapazona. Iespējams ekspromta tīklu izveidot arī kā ilgstošu.

 • Ja koplietojat interneta savienojumu, koplietošana (Internet connection sharing — ICS) tiks atspējota, ja jūs:

  • Atvienojaties no ekspromta tīkla.

  • Izveidojat jaunu ekspromta tīklu, neatvienojoties no vecā, kuram ir iespējots ICS.

  • Atsakāties un pēc tam atkal piesakāties (neatvienojoties no ekspromta tīkla).

 • Ja ir iestatīts ekspromta tīkls un koplietots interneta savienojums un pēc tam kāds piesakās darbam tajā pašā datorā, lietojot ātro lietotāju pārslēgšanu, interneta savienojums tik un tā tiek koplietots, pat ja jūs to nevēlaties.