DSL vai kabeļsavienojuma iestatīšana

Lai iestatītu ciparu abonentlīniju (Digital Subscriber Line — DSL) vai kabeļsavienojumu, vispirms nepieciešams interneta pakalpojumu sniedzēja (Internet Service Provider — ISP) nodrošināts konts. DSL ISP funkciju parasti pilda tālruņu pakalpojumu sniedzējs, kabeļsavienojumam — kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzējs.

Jums nepieciešams arī modems un maršrutētājs vai ierīce, kurā ir abas šīs funkcionalitātes. Daži ISP šīs ierīces jums nosūtīs pa pastu; ja ne, jums tās būs jāiegādājas. Kad jūsu rīcībā ir modems un maršrutētājs vai kombinētā ierīce, izpildiet ISP sniegtos norādījumus vai šeit norādītās atbilstošās darbības.

Rādīt visu

Ja jums ir viena ierīce (kombinētais modems un maršrutētājs)

Pareizi pievienota kombinētā modema un maršrutētāja attēls
Pareizi pievienots kombinētais modems un maršrutētājs
 1. Pievienojiet ierīci elektroenerģijas tīklam.

 2. Tālruņa vada vai kabeļa vienu galu pievienojiet ierīces plaša apgabala tīkla (wide area network — WAN) portam, bet otru galu — sienas kontaktligzdai. WAN portam jābūt apzīmētam ar WAN. (DSL lietotāji: tālruņa līnijā neizmantojiet DSL filtru.)

 3. Vienu Ethernet kabeļa galu pievienojiet ierīces lokālā tīkla (Local area network - LAN) portam, bet otru — tā datora tīkla portam, kurā vēlaties izveidot interneta savienojumu. LAN portam jābūt atzīmētam ar LAN. (Ja veidojat bezvadu savienojumu, izlaidiet šo darbību).

 4. Startējiet (vai restartējiet) datoru.

 5. Atveriet vedni Izveidot savienojumu ar internetu, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēls, pēc tam uz Vadības panelis, uz Tīkls un internets, uz Tīkla un koplietošanas centrs, uz Iestatīt savienojumu vai tīklu un uz Izveidot savienojumu ar internetu.

Ja ir divas ierīces (atsevišķs modems un maršrutētājs)

Pareizi pievienota modema un maršrutētāja attēls
Pareizi pievienots modems un maršrutētājs
 1. Pievienojiet modemu elektroenerģijas tīklam.

 2. Vienu tālruņa vada vai kabeļa galu pievienojiet modemam, bet otru — sienas kontaktligzdai. (DSL lietotāji: tālruņa līnijā neizmantojiet DSL filtru.)

 3. Vienu Ethernet kabeļa galu pievienojiet modemam, bet otru — maršrutētāja plaša apgabala tīkla (WAN) portam.

 4. Pievienojiet maršrutētāju elektroenerģijas tīklam.

 5. Vienu Ethernet kabeļa galu pievienojiet maršrutētāja lokālā tīkla (LAN) portam, bet otru — tā datora tīkla portam, kurā vēlaties izveidot interneta savienojumu. (Ja veidojat bezvadu savienojumu, izlaidiet šo darbību.)

 6. Startējiet (vai restartējiet) datoru.

 7. Atveriet vedni Izveidot savienojumu ar internetu, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēls, pēc tam uz Vadības panelis, uz Tīkls un internets, uz Tīkla un koplietošanas centrs, uz Iestatīt savienojumu vai tīklu un uz Izveidot savienojumu ar internetu.