Windows Media Center paplašinātāja ierīces iestatīšana

Windows Media Center paplašinātāju var iestatīt tā, lai ciparu multividi Windows Media Center datorā baudītu dažādās vietās. Lai to darītu mājās, nepieciešams pārliecināties, vai paplašinātājs un Windows Media Center dators ir pievienoti mājas tīklam. Vispārēju informāciju par Windows Media Center paplašinātāju un dažādu veidu paplašinātājiem skatiet Ciparu multivides demonstrēšana jebkurā mājas vietā.

Šī tēma izskaidro, kā Windows Media Center paplašinātāju, lietojot bezvadu vai vadu savienojumu (Ethernet savienojumu), pievienot mājas tīklam un kā uzstādīt un konfigurēt paplašinātāju.

Ja Windows Media Center vēlaties vadīt ar tālvadības pulti, nepieciešama atsevišķi iegādājama Windows Media Center tālvadības pults.

Ja datoram nav TV uztvērēja, lai atskaņotu un ierakstītu televīzijā pārraidīto programmā Windows Media Center, nepieciešams papildu analogās vai digitālās televīzijas uztvērējs.

Rādīt visu

Lai paplašinātāju pievienotu vadu tīklam

Windows Media Center paplašinātāju mājas tīklam var pievienot ar Ethernet kabeli, tādējādi izveidojot vadu savienojumu. Šāda veida savienojums nodrošina ātru un uzticamu pārvietošanos tīklā un ir ieteicamāks par bezvadu savienojumu. Ja var izvēlēties — paplašinātāju pievienot tīklam bezvadu vai vadu savienojumā, vajadzētu izvēlēties vadu savienojumu, jo tas nodrošina labāku sniegumu. Papildinformāciju par mājas tīkla iestatīšanai nepieciešamo un dažādu veidu tīkla savienojumu plusiem un mīnusiem skatiet Kas nepieciešams, lai iestatītu mājas tīklu?.

 1. Paplašinātāja pievienošana vadu tīklam ar Ethernet kabeli.

 2. Pievienojiet paplašinātāja strāvas vadu.

 3. Pārliecinieties, vai paplašinātājam pievienotā Ethernet kabeļa tīkla aktivitātes gaismiņa ir ieslēgta.

Paplašinātāja pievienošana bezvadu tīklam

Lai paplašinātāja ierīci pievienotu mājas tīklam, var izmantot arī bezvadu savienojumu. Tas ļauj māju nepieblīvēt ar Ethernet kabeļiem. Papildinformāciju par mājas tīkla iestatīšanai nepieciešamo un dažādu veidu tīkla savienojumu plusiem un mīnusiem skatiet Kas nepieciešams, lai iestatītu mājas tīklu?.

Savienojumu ar bezvadu tīklu paplašinātājs veido klusi, un jums nav jāveic nekādas darbības. Tomēr, ja bezvadu tīklam ir iespējoti drošības protokoli, piemēram, vadu ekvivalentā privātuma (Wired Equivalent Privacy — WEP) atslēga vai Wi-Fi aizsargātās pieejas (Wi-Fi Protected Access — WPA) parole, šī drošības informācija paplašinātājam ir jāsniedz manuāli. Trīs izplatītākie drošības līdzekļi, kas paplašinātājam nepieciešami savienojuma izveidošanai ar bezvadu tīklu:

 • Tīkla nosaukums (saukts arī par SSID).

 • WEP atslēga.

 • WPA parole.

Vajadzīgi tikai divi no šiem līdzekļiem: tīkla nosaukums un vai nu WEP atslēga, vai WPA parole.

Šo informāciju meklējiet to konfigurācijas programmatūrā vai bezvadu tīkla aparatūrā. Katrs bezvadu tīkla aparatūras ražotājs piedāvā konfigurācijas programmatūru, kurā minēts tīkla nosaukums un citi drošības līdzekļi. Papildinformāciju par dažādu veidu bezvadu tīkla drošības metodēm skatiet Kādas ir dažādas bezvadu tīkla drošības metodes?.

Papildinformāciju par tīkla nosaukumu, drošības līdzekļiem un bezvadu tīkla konfigurācijas programmatūru meklējiet dokumentācijā, ko saņēmāt kopā ar tīklu, vai sazinieties ar tīkla aparatūras ražotāju.

 1. Ja bezvadu tīklam izmantojat drošības protokolus, lietojiet tīkla konfigurācijas programmatūru, lai atrastu bezvadu tīkla nosaukumu (SSID) un tīkla lietoto drošības atslēgu (WEP atslēgu vai WPA paroli).

 2. Ja nepieciešams, atvienojiet paplašinātāju no vadu tīkla, noņemot Ethernet kabeli no tīkla porta paplašinātāja aizmugurē, un pēc tam izslēdziet paplašinātāju.

 3. Restartējiet Media Center paplašinātāja ierīci.

 4. Kad paplašinātājs tiks restartēts, tas savienosies ar bezvadu tīklu.

 5. Ja tiek jautāti drošības iestatījumi, ekrānā atlasiet Bezvadu iestatījumi.

 6. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Xbox 360 kā Windows Media Center paplašinātāja iestatīšana

Ja mājas tīklam pievienots Xbox 360, kurā ir arī Windows Media Center, Xbox 360 var iestatīt un konfigurēt kā Media Center paplašinātāja ierīci, lai Windows Media Center datorā būtu iespējams baudīt ciparu multividi. Papildinformāciju skatiet Xbox 360 tiešsaistē.

 1. Ieslēdziet Windows Media Center datoru un piesakieties sistēmā Windows. Pārliecinieties, vai dators ir savienots ar mājas tīklu.

 2. Ieslēdziet Xbox 360 un pārliecinieties, vai tas ir savienots ar mājas tīklu.

 3. Windows Media Center ekrānā Sākt ritiniet līdz Uzdevumi un noklikšķiniet uz Pievienot paplašinātāju.

 4. Windows Media Center ekrānā Esiet sveicināts Windows Media Center paplašinātāja iestatīšanā! noklikšķiniet uz Tālāk.

 5. Konsolē Xbox 360, izmantojot Xbox 360 vadāmierīci vai tālvadības pulti, izvēlieties sadaļu Multivide un atlasiet Media Center.

 6. Konsoles Xbox 360 ekrānā Windows Media Center atlasiet Media Center. Xbox 360 ģenerē uzstādīšanas atslēgu. Pierakstiet un iegaumējiet uzstādīšanas atslēgu. Tā būs jālieto, lai Xbox 360 pievienotu datoram ar Windows Media Center.

  Nav nepieciešams ielādēt nekādu papildu programmatūru, jo paplašinātāja funkcionalitāte ir iebūvēta Windows Media Center.

 7. Windows Media Center ekrānā Ievadiet uzstādīšanas atslēgu, izmantojot Windows Media Center tālvadības pulti vai tastatūru, ievadiet 8 ciparu uzstādīšanas atslēgu, kas parādīta konsolē Xbox 360, un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

 8. Veiciet darbības, kas norādītas paplašinātāja iestatīšanā.

  Paplašinātāja iestatīšanas laikā automātiski tiek veiktas dažas izmaiņas Windows Media Center datorā. Šīs izmaiņas ietver Windows ugunsmūra izņēmumu saraksta izmaiņas, kā arī Windows ugunsmūra iestatījumu konfigurācijas izmaiņas. Šajā laikā datorā tiek startēti Windows Media Center paplašinātāja pakalpojumi (kurus sauc par mcx2svc) kopā ar citiem pakalpojumiem, kas no tā atkarīgi.

 9. Kad paplašinātāja iestatīšana ir pabeigta, Windows Media Center noklikšķiniet uz Pabeigt.

  Televizorā, kas savienots ar Xbox 360, tiek parādīts programmas Windows Media Center lietotāja interfeiss. Tagad konsolē Xbox 360 var baudīt TV tiešraidi, ierakstītu TV, attēlus, mūziku, video un citu ciparu multividi tāpat kā Windows Media Center. Automātiski tiek izveidots jauns lietotāja konts.

Windows Media Center paplašinātāja ierīces iestatīšana

Noteiktas patērētāju elektroniskās ierīces, kuras var pievienot mājas tīklam, var arī izmantot par Windows Media Center paplašinātājiem. Piemēram, par Windows Media Center paplašinātājiem var izmantot dažus televizorus un DVD atskaņotājus. Daudzas ierīces, kas var pildīt paplašinātāja funkcijas, būs pieejamas ar tālvadības pulti, kurā ir zaļa Windows Media Center poga Start Zaļās pogas Sākt attēls tālvadības pultī.

Ja jums ir Windows Media Center paplašinātājs, ierīci var pievienot mājas tīklam un mājās baudīt ciparu multivides saturu, kur paplašinātājs ļauj atskaņot saturu no Windows Media Center datora.

 1. Ieslēdziet Windows Media Center datoru un piesakieties sistēmā Windows. Pārliecinieties, vai dators ir savienots ar mājas tīklu.

 2. Ieslēdziet paplašinātāju un pārliecinieties, vai tas ir savienots ar mājas tīklu.

 3. Pierakstiet un iegaumējiet paplašinātāja uzstādīšanas atslēgu, kas tiek parādīta televizorā vai monitorā.

 4. Windows Media Center ekrānā Sākt ritiniet līdz Uzdevumi un noklikšķiniet uz Pievienot paplašinātāju.

 5. Windows Media Center ekrānā Esiet sveicināts Windows Media Center paplašinātāja iestatīšanā! noklikšķiniet uz Tālāk.

 6. Windows Media Center, ekrānā Ievadiet uzstādīšanas atslēgu, izmantojot Windows Media Center tālvadības pulti vai tastatūru, ievadiet 8 ciparu uzstādīšanas atslēgu, kas parādīta paplašinātāja monitorā, un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

 7. Veiciet darbības, kas norādītas paplašinātāja iestatīšanā.

  Paplašinātāja iestatīšanas laikā automātiski tiek veiktas dažas izmaiņas Windows Media Center datorā. Šīs izmaiņas ietver Windows Firewall izņēmumu saraksta izmaiņas, kā arī Windows Firewall iestatījumu konfigurācijas izmaiņas. Šajā laikā datorā tiek startēti Windows Media Center paplašinātāja pakalpojumi (kurus sauc par mcx2svc) kopā ar citiem pakalpojumiem, kas no tā atkarīgi.

 8. Kad paplašinātāja iestatīšana ir pabeigta, Windows Media Center noklikšķiniet uz Pabeigt.

  Televizorā, kas savienots ar paplašinātāju, tiek parādīts Windows Media Center lietotāja interfeiss. Tagad paplašinātājā var baudīt TV tiešraidi, ierakstītu TV, attēlus, mūziku, video un citu ciparu multividi tāpat kā Windows Media Center. Paplašinātāja lietošanai automātiski tiek izveidots jauns lietotāja konts.