Iestatot bezvadu maršrutētāju, tiek izveidots bezvadu tīkls. Četras galvenās darbības šajā procesā ir šādas:

 • Piemērotas aparatūras iegāde.

 • Maršrutētāja iestatīšana.

 • Maršrutētāja savienojuma izveidošana ar internetu (ja vēlaties piekļūt internetam).

 • Datoru pievienošana tīklam.

Tālākajās sadaļās visas šīs darbības ir aprakstītas detalizēti.

Rādīt visu

Piemērotas aparatūras iegāde

Lai iestatītu bezvadu tīklu, ir nepieciešama tālāk minētā aparatūra:

 • Bezvadu maršrutētājs. Informāciju par to, kā izvēlēties bezvadu maršrutētāju, skatiet sadaļā Bezvadu maršrutētāja un citu bezvadu tīkla ierīču izvēle.

 • Dators, kuram ir bezvadu tīkla adapteris.

 • Dators, kuram ir vadu tīkla adapteris (to lieto tikai iestatīšanas laikā; tas var būt tas pats dators, kuram ir bezvadu tīkla adapteris).

 • Tīkla (Ethernet) kabelis (to lieto tikai iestatīšanas laikā; ja vēlaties izveidot savienojumu ar internetu un jums ir atsevišķs platjoslas modems, būs vajadzīgs otrs Ethernet kabelis).

Maršrutētāja iestatīšana

Ja uz maršrutētāja ir redzams Windows 7 logotips vai frāze "Saderīgs ar sistēmu Windows 7," to var iestatīt automātiski, izmantojot līdzekļa Tūlīt pievienoties Windows (Windows Connect Now - WCN) jaunāko versiju sistēmas Windows Vista 2. servisa pakotnē vai sistēmā Windows 7. Lai automātiski iestatītu maršrutētāju, rīkojieties šādi:

 1. Izņemiet maršrutētāju no iepakojuma un pievienojiet to barošanas avotam. Tā kā jūs lietojat WCN, maršrutētājs nav fiziski jāpievieno datoram.

 2. Atveriet Izveidot savienonjumu ar tīklu, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēlsun pēc tam uz Izveidot savienojumu ar.

  Tiek parādīts pašreiz pieejamo tīklu saraksts.

 3. Noklikšķiniet uz maršrutētāja noklusējuma tīkla, kuru var noteikt pēc ražotāja nosaukuma.

 4. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Piezīme.

 • WCN iestata tīklu, kuram ir pēc noklusējuma ieslēgta drošība. Ja vēlaties, vēlāk drošības iestatījumus varat mainīt.

Pat ja WCN nav pieejams, vairākumam maršrutētāju ir iestatīšanas kompaktdisks, kas palīdzēs veikt iestatīšanu. Pārskatiet maršrutētājam pievienoto informāciju.

Ja WCN nav pieejams, varat arī veikt tālāk minētās darbības, lai iestatītu maršrutētāju manuāli:

 1. Izņemiet maršrutētāju no iepakojuma un pievienojiet to barošanas avotam.

 2. Pievienojiet tīkla kabeļa vienu galu datora vadu tīkla adapterim, savukārt otru galu - bezvadu maršrutētājam (jebkurā portā, kas nav apzīmēts ar "Internets", "WAN" vai "WLAN").

 3. Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu un ierakstiet maršrutētāja konfigurācijas tīmekļa lapas adresi. Lielākajai daļai maršrutētāju konfigurācijas tīmekļa lapas adrese ir vai nu http://192.168.0.1, vai http://192.168.1.1. Tālāk redzamajā sarakstā ir sniegta informācija par to, kā piekļūt dažu izplatītāko maršrutētāju tīmekļa lapām.

  Maršrutētājs
  Adrese
  Lietotājvārds
  Parole

  3Com

  http://192.168.1.1

  admin

  admin

  D-Link

  http://192.168.0.1

  admin

  Linksys

  http://192.168.1.1

  admin

  admin

  Microsoft Broadband

  http://192.168.2.1

  admin

  admin

  Netgear

  http://192.168.0.1

  admin

  parole

  Pēc tam, kad piekļūsit konfigurācijas lapai, jums lūgs pieteikties ar lietotājvārdu un paroli. Lai uzzinātu lietotājvārdu un paroli, skatiet iepriekšējo tabulu vai arī informāciju, kas tika piegādāta kopā ar maršrutētāju.

 4. Palaidiet maršrutētāja iestatīšanas utilītu, ja tāda ir pieejama. Ja iestatīšanas utilītas nav, konfigurējiet turpmākos iestatījumus manuāli, izmantojot informāciju, kas tika piegādāta kopā ar maršrutētāju.

  • Izvēlieties bezvadu tīkla nosaukumu, norādot pakalpojumu kopas identifikatoru (SSID).

  • Atlasiet šifrēšanas veidu (WPA, WPA2 vai WEP), kuru vēlaties lietot drošībai, un ieslēdziet to.

   Piezīme.

   • Ja iespējams, ieteicams izmantot WPA2. Nav ieteicams izmantot WEP. WPA vai WPA2 ir daudz drošāka. Ja mēģināt lietot WPA vai WPA2 un tā nedarbojas, ieteicams jaunināt tīkla adapteri uz kādu no versijām, kas ir saderīga ar WPA vai WPA2.

  • Izvēlieties drošības atslēgu, kas tiks lietota, lai piekļūtu bezvadu tīklam.

  • Mainiet maršrutētāja noklusējuma administratīvo paroli pret jaunu paroli, lai citas personas nevarētu iegūt piekļuvi jūsu tīklam.

Maršrutētāja pievienošana internetam

Maršrutētāja un interneta savienojuma izveide ikvienam lietotājam jūsu tīklā nodrošina savienojumu ar internetu.

Atkarībā no interneta savienojuma tipa šī darbība var būt atšķirīga.

 • Ja izmantojat platjoslas (kabeļa, DSL vai optiskās šķiedras kabeļa) interneta pakalpojumu, pievienojiet no platjoslas interneta pakalpojumu sniedzēja saņemto kabeli maršrutētājam (parasti savienojums tiks atzīmēts kā "Internets").

 • Ja jums ir atsevišķs platjoslas modems, pievienojiet Ethernet kabeļa vienu galu maršrutētāja interneta portam, savukārt otru galu pievienojiet modemam. Pēc tam pievienojiet no platjoslas interneta pakalpojumu sniedzēja saņemto kabeli modemam.

Datoru pievienošana tīklam

Sākotnējais dators var būt pastāvīgi pievienots maršrutētājam ar vadu savienojumu, bet to var arī pārslēgt uz bezvadu savienojumu. Lai tīklam pievienotu citus datorus, veiciet tālāk minētās darbības:

 1. Piesakieties datorā, kas jāpievieno tīklam.

 2. Atveriet Izveidot savienonjumu ar tīklu, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēlsun pēc tam uz Izveidot savienojumu ar.

 3. Parādītajā sarakstā izvēlieties bezvadu tīklu un pēc tam noklikšķiniet uz Izveidot savienojumu.

  Brīdinājums

  • Kad vien iespējams, veidojiet savienojumu ar bezvadu tīkliem, kuriem ir iespējota drošība. Ja izveidojat savienojumu ar nedrošu tīklu, pārliecinieties, vai kāda persona, kura izmanto atbilstošus rīkus, nevar pārraudzīt visas jūsu veiktās darbības, ieskaitot jūsu apmeklētās vietnes, izveidotos dokumentus un izmantotos lietotājvārdus un paroles. Mainot tīkla vietas iestatījumu uz Publisks, var samazināt risku. Papildinformāciju skatiet sadaļā Tīkla vietas izvēle un sadaļā Kā uzzināt, vai bezvadu tīkls ir drošs?.

 4. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Ja maršrutētājs atbalsta Tūlīt pievienoties Windows (WCN) vai Wi‑Fi aizsargātu instalēšanu (WPS) un uz maršrutētāja ir spiedpoga, nospiediet pogu un dažas sekundes uzgaidiet, kamēr maršrutētājs automātiski pievieno datoru tīklam. Nav jāieraksta drošības atslēga.

  • Ja tiek prasīts, ierakstiet drošības atslēgu vai ieejas frāzi un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

  • Ja vēlaties lietot USB zibatmiņas disku, lai kopētu tīkla iestatījumus datorā, nevis ierakstītu drošības atslēgu vai ieejas frāzi, sadaļā Palīdzība un atbalsts meklējiet "Ierīces vai datora pievienošana tīklam".

  Ja ir izveidots savienojums ar tīklu, tiks parādīts apstiprinājuma ziņojums.