Failu kopīgošana publiskajā mapē

Publiskā mape ir ērta metode, kā koplietot datorā glabātos failus. Failus var kopīgot ar personām, kas izmanto vienu un to pašu datoru vai citus datorus kopīgā tīklā. Jebkuru publiskajā mapē ieliktu failu automātiski var koplietot personas, kurām ir piekļuve attiecīgajai publiskajai mapei.

Kur atrodas publiskā mape?

Sistēmā Windows atrodas tikai viena publiskā mape. Šo mapi koplieto visas personas, kurām datorā ir lietotāja konts. Lai atvērtu publisko mapi:

 1. Atveriet dokumentus, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēlsun pēc tam uz Dokumenti.

 2. Navigācijas rūts sadaļā Izlases saites noklikšķiniet uz Publisks. Ja esat konfigurējis navigācijas rūti tā, lai publiskā mape nebūtu redzama sadaļā Manas izlases saites, noklikšķiniet uz Vairāk un pēc tam uz Publisks.

Publiskās mapes attēls
Publiskā mape

Kas var piekļūt publiskajai mapei?

Ikviens lietotājs, kam datorā ir lietotāja konts un parole, var piekļūt publiskajai mapei, taču jūs varat izlemt, vai šī piekļuve tiks piešķirta tīkla lietotājiem. Nevar izvēlēties, kuri tīkla lietotāji var piekļūt publiskajai mapei. Varat piešķirt piekļuves tiesības visiem tīkla lietotājiem vai arī nepiešķirt tās nevienam. Tomēr varat iestatīt atļaujas līmeni un izvēlēties, vai tīkla lietotāji, kuriem ir piekļuve publiskajai mapei, var tikai atvērt failus vai arī tos mainīt un izveidot.

Ja neatrodaties domēnā domēnā, varat ieslēgt ar paroli aizsargātu koplietošanu. Šāda koplietošana atļauj piekļuvi publiskajai mapei tikai tiem tīkla lietotājiem, kuriem datorā ir lietotāja konts un parole.

Pēc noklusējuma piekļuve publiskajai mapei ir izslēgta, ja vien to neiespējo.

Rādīt visu

Lai kontrolētu piekļuvi publiskajai mapei

Ja neatrodaties domēnā, varat ierobežot piekļuvi publiskajai mapei tīklā tikai tiem lietotājiem, kuriem ir šī datora lietotāja konts un parole. Lai to izdarītu, ieslēdziet ar paroli aizsargātu koplietošanu.

 1. Atveriet tīkla un koplietošanas centru, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēls, pēc tam uz Vadības panelis, uz Tīkls un internets un uz Tīkla un koplietošanas centrs.

 2. Noklikšķiniet uz bultiņas pogas Bultiņas pogas attēls blakus cilnei Ar paroli aizsargāta koplietošana un pēc tam noklikšķiniet uz kādas no šīm opcijām:
  • Ieslēgt ar paroli aizsargātu koplietošanu

  • Izslēgt ar paroli aizsargātu koplietošanu

 3. Noklikšķiniet uz Lietot. Nepieciešama administratora pilnvara Ja tiek lūgts ievadīt administratora paroli vai apstiprinājumu, ierakstiet paroli vai apstipriniet.

Lai kontrolētu publiskās mapes pieejas līmeņus

 1. Atveriet tīkla un koplietošanas centru, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēls, pēc tam uz Vadības panelis, uz Tīkls un internets un uz Tīkla un koplietošanas centrs.

 2. Noklikšķiniet uz bultiņas pogas Bultiņas pogas attēls blakus cilnei Publiskās mapes koplietošana un pēc tam noklikšķiniet uz kādas no šīm opcijām:
  • Ieslēgt koplietošanu, lai ikviens lietotājs ar tīkla piekļuvi var atvērt failus

  • Ieslēgt koplietošanu, lai ikviens lietotājs ar tīkla piekļuvi var atvērt, mainīt un izveidot failus

  • Izslēgt koplietošanu (lietotāji, kas pieteikušies šajā datorā, joprojām varēs piekļūt šai mapei)

 3. Noklikšķiniet uz Lietot. Nepieciešama administratora pilnvara Ja tiek lūgts ievadīt administratora paroli vai apstiprinājumu, ierakstiet paroli vai apstipriniet.

Piezīme.

 • Kad savā datorā koplietojat publisko mapi ar citiem lietotājiem, viņi var atvērt un apskatīt saglabātos failus, it kā tie būtu saglabāti viņu datoros. Ja piešķirat citiem lietotājiem atļauju izmainīt failus, jebkuras veiktās izmaiņas mainīs failus arī jūsu datorā.

Vai publiskā mape ir vienīgais veids failu kopīgošanai sistēmā Windows?

Nē. Failus var kopīgot arī tieši no jebkuras datora mapes, nekopējot un nepārvietojot tos uz publisko mapi. Šī metode dod lielāku kontroli pār tiem tīkla lietotājiem, ar kuriem kopīgojat mapes. Varat atlasīt konkrētas personas un iestatīt koplietošanas atļauju līmeni katram lietotājam.

Informāciju, kādos gadījumos kopīgot no publiskās mapes un kādos gadījumos kopīgot tieši no citām mapēm datorā, skatiet Failu koplietošanas pamati.

Kas atrodas publiskajā mapē?

Publiskā mape ir tukša līdz brīdim, kad jūs vai kāds cits šī datora lietotājs pievieno tai failus. Publiskajā mapē iekļautas vairākas apakšmapes, lai varētu organizēt koplietošanas failus. Lielākā daļa šo apakšmapju ir sakārtotas pēc satura, un tās ir šādas:

 • Publiskie dokumenti

 • Publiskās lejupielādes

 • Publiskā mūzika

 • Publiskie attēli

 • Publiskie videoklipi

Ko glabāt publiskajā mapē?

Tas ir atkarīgs no jums, bet publiskajā mapē vajadzētu glabāt failus un mapes, kuras paredzētas koplietošanai. Piemēram, mapē Publiskā mūzika kopējiet vai pārvietojiet dziesmas, kuras vēlaties kopīgot, mapē Publiskie attēli — fotoattēlus u.tml. Publiskā mape ir piemērota vieta jebkuriem failiem, ko vēlaties kopīgot ar personām, kurām dota piekļuve jūsu publiskajai mapei.

Publiskajā mapē nebūtu ieteicams glabāt failus, kurus nevienam nevēlaties rādīt vai kurus drīkstētu apskatīt tikai noteiktas personas. Labāk kopīgot tos no mapes, kas nav publiski pieejama. Informāciju par šāda veida kopīgošanu skatiet Failu koplietošana.