Sistēmas Windows startēšana, izmantojot kompaktdisku vai DVD disku

Sistēma Windows jāstartē no kompaktdiska vai DVD diska, ja:

 • Datorā nav instalēta neviena operētājsistēma.

 • Vēlaties atkārtoti instalēt sistēmu Windows.

 • Jums jāpiekļūst sistēmas atkopšanas opcijām.

Lai startētu sistēmu Windows, izmantojot kompaktdisku vai DVD disku

 1. Ieslēdziet datoru, ievietojiet sistēmas Windows instalācijas kompaktdisku vai DVD disku un pēc tam restartējiet datoru.

 2. Kad tiek parādīts uzaicinājums, nospiediet jebkuru taustiņu un izpildiet parādītās instrukcijas.

 3. Kad tiek parādīta lapa Windows instalēšana, noklikšķiniet uz Instalēt tūlīt, lai sāktu instalēšanas procesu, vai noklikšķiniet uz Labot datoru, lai piekļūtu sistēmas atkopšanas opcijām.

 4. Izpildiet instrukcijas.

Ja netiek atvērta Windows instalēšanas lapa

Ja sistēmas Windows instalēšanas lapa netiek atvērta un jums netiek pieprasīts nospiest taustiņu, lai startētu (jeb sāknētu) no kompaktdiska vai DVD diska, ieteicams norādīt datoram izmantot tā CD vai DVD diskdzini par startēšanas ierīci. Tas nozīmē, ka iestatījumos jānorāda, lai CD vai DVD diskdzinis būtu pirmā startēšanas ierīce ievadizvades sistēmā BIOS. To dara šādi:

 1. Ieslēdziet datoru, ievietojiet sistēmas Windows instalēšanas disku un pēc tam restartējiet datoru.

 2. Jaunāki datori parasti rāda startēšanas (jeb sāknēšanas) izvēlni. Startēšanas izvēlnē atlasiet "BIOS iestatīšana" vai "BIOS iestatījumi", vai līdzīgu frāzi.

  Brīdinājums

  • BIOS atjaunināšana ir papildu procedūra, un, ja gadās kļūda, dators var pārtraukt darboties. Izpildiet ražotāja instrukcijas precīzi.

  Piezīme

  • BIOS atjaunināšanas procedūras atšķiras atkarībā no ražotāja. Pārbaudiet informāciju, ko saņēmāt kopā ar datoru,vai dodieties uz datora ražotāja vietni. Katram datoram ir savas startēšanas (jeb sāknēšanas) opcijas un piekļuve BIOS iestatīšanai. Ja datoram nav startēšanas izvēlnes, meklējiet ziņojumu, kurā norādīts "BIOS iestatīšana", "BIOS iestatījumi" vai līdzīga frāze, un pēc tam nospiediet uzvednē norādīto taustiņu, lai parādītu BIOS iestatīšanas ekrānu.

 3. Tiek atvērts BIOS iestatīšanas ekrāns. BIOS iestatīšanas ekrānā atlasiet opciju "Sāknēšanas secība" vai līdzīgu frāzi.

 4. Atlasiet CD vai DVD diskdzini kā pirmo iestatīšanas ierīci.

Restartējiet datoru un pēc tam startējiet sistēmu Windows, izmantojot kompaktdisku vai DVD, kā rakstīts iepriekš.