Uzdevumjosla ir gara horizontāla josla, kas atrodas ekrāna lejasdaļā. Atšķirībā no darbvirsmas, ko var aizsegt programmas logi, uzdevumjosla ir redzama gandrīz visu laiku. Tai ir četras galvenās sadaļas.

 • Poga Sākt Pogas Sākt attēls, kas atver izvēlni Sākt. Skatiet Izvēlne Sākt (pārskats).
 • Ātrās palaišanas rīkjosla ļauj startēt programmas, vienreiz uz tām noklikšķinot.

 • Vidējā sadaļā ir redzams, kuras programmas un dokumenti ir atvērti, un tā ļauj ātri pārslēgties no vienas programmas vai dokumenta pie cita.

 • Paziņojumu apgabalā ir iekļauts pulkstenis un ikonas (mazi attēli), kas paziņo par noteiktu programmu un datora iestatījumu statusu.

Darbvirsmas, uzdevumjoslas un Windows sānjoslas attēls
Uzdevumjosla atrodas ekrāna lejasdaļā

Visbiežāk ir jālieto uzdevumjoslas vidējā sadaļa, tāpēc to aplūkosim vispirms.

Logu pārraudzība

Ja vienlaikus atvērta vairāk nekā viena programma vai dokuments, tad darbvirsmu var ātri pārblīvēt ar programmu logiem. Ņemot vērā, ka programmu logi bieži pārklāj cits citu vai aizņem visu ekrānu, dažreiz ir grūti redzēt, kas vēl atrodas apakšā, vai atcerēties, kas jau ir atvērts.

Tāpēc uzdevumjosla ir ļoti noderīga. Vienmēr, kad tiek atvērta programma, mape vai dokuments, sistēma Windows uzdevumjoslā izveido pogu, kas atbilst šim vienumam. Šī poga rāda ikonu un vienuma nosaukumu. Attēlā ir parādītas divas atvērtas programmas — kalkulators un spēle Mīnas —, un katrai programmai uzdevumjoslā ir sava poga.

Attēls, kurā uz darbvirsmas redzams kalkulators un spēle Mīnas ar to attiecīgajām uzdevumjoslas pogām
Katrai programmai uzdevumjoslā ir sava poga

Pievērsiet uzmanību, ka spēlei Mīnas atbilstošā uzdevumjoslas poga izskatās nospiesta. Tas nozīmē, ka spēle Mīnas ir aktīvais logs, citiem vārdiem, tā atrodas visiem citiem atvērtajiem logiem priekšpusē un ir gatava darbībai.

Lai pārslēgtos uz citas programmas logu, noklikšķiniet uz tās uzdevumjoslas pogas. Šajā gadījumā, noklikšķinot uz kalkulatora pogas, tā logs tiek izvirzīts priekšpusē.

Attēls, kurā spēles Mīnas priekšā ir redzams kalkulators ar iespiestu uzdevumjoslas pogu Kalkulators
Lai pārslēgtos uz šo logu, noklikšķiniet uz loga uzdevumjoslas pogas

Klikšķināšana uz uzdevumjoslas pogām ir tikai viens no veidiem, kā pārslēgties no viena loga pie cita. Plašāku informāciju skatiet Darbs ar logiem.

Logu minimizēšana un atjaunošana

Ja logs ir aktīvs (tā uzdevumjoslas poga ir nospiesta), tad, noklikšķinot uz tā uzdevumjoslas pogas, logs tiek minimizēts. Tas nozīmē, ka logs no darbvirsmas pazūd. Logu minimizējot, tas netiek aizvērts un arī tā saturs netiek dzēsts — tas tikai īslaicīgi tiek noņemts no darbvirsmas.

Attēlā ir parādīts kalkulators, kas ir minimizēts, bet nav aizvērts. Tas vēl arvien darbojas, jo uzdevumjoslā tam ir poga.

Attēls, kurā redzams uzdevumjoslā minimizēts kalkulators
Minimizējot kalkulatora logu, paliek redzama tikai tā uzdevumjoslas poga

Logu var minimizēt arī, tā labajā augšējā stūrī noklikšķinot uz pogas Minimizēt:

Attēls, kurā redzams peles rādītājs, kas norāda uz loga minimizēšanas pogu
Poga Minimizēt (kreisajā pusē)

Lai minimizēto logu atjaunotu (padarītu to atkal redzamu darbvirsmā), noklikšķiniet uz tā uzdevumjoslas pogas. Plašāku informāciju par šīm pogām skatiet Darbs ar logiem.

Kā uzdevumjosla grupē līdzīgus vienumus

Jo vairāk logu atverat, jo uzdevumjoslā redzamās pogas kļūst šaurāks, lai ļautu ievietot jaunas pogas. Tomēr, ja uzdevumjoslā pogu kļūst par daudz, tad vienas programmas pogas tiek sagrupētas vienā pogā.

Lai parādītu, kā tas darbojas, pieņemsim, ka darbvirsmā ir atvērti trīs programmas Molberts attēli. Ja uzdevumjoslā ir pietiekami daudz, tajā trīs programmas Molberts attēli ir parādīti kā atsevišķas pogas:

Uzdevumjoslas attēls, kurā redzamas trīs atsevišķas pogas
Trīs programmas Molberts logi, kas parādīti kā atsevišķas uzdevumjoslas pogas

Bet, ja ir atvērtas daudzas programmas un dokumenti, uzdevumjosla sakļauj šīs trīs pogas vienā pogā, kas parāda grupas (Molberts) nosaukumu un vienumu skaitu grupā (3). Noklikšķinot uz pogas, tiek parādīta izvēlne, kurā ir uzskaitīti grupas faili:

Attēls, kurā redzami trīs faili, kas grupēti vienā uzdevumjoslas pogā
Trīs programmas Molberts logi, kas sagrupēti uzdevumjoslas pogā

Noklikšķinot uz kāda no izvēlnes vienumiem, tiek aktivizēts tā logs, un tas kļūst redzams.

Padoms

 • Lai aizvērtu visus grupas vienumus, ar labo peles pogu noklikšķiniet uz grupas uzdevumjoslas pogas un pēc tam noklikšķiniet uz Aizvērt grupu.

Atvērto logu priekšskatījumu skatīšana

Novietojot peles rādītāju uz uzdevumjoslas pogas, parādās mazs attēls, kas demonstrē mazu atbilstošā loga versiju. Šis priekšskatījums, kas tiek saukts arī par sīktēlu, ir īpaši noderīgs, ja nevar identificēt programmas logu tikai pēc tā nosaukuma. Un, ja kādā no programmas logiem tiek demonstrēts video vai animācijas, tas ir redzams priekšskatījumā.

Peles rādītāja attēls uzdevumjoslas pogā ar loga priekšskatījumu
Norādot uz programmas loga uzdevumjoslas pogu, tiek parādīts programmas loga priekšskatījums

Norādot uz grupētu uzdevumjoslas pogu, ir redzama priekšskatījuma grupa, bet apskatāms ir tikai augšējais priekšskatījums.

Piezīme

 • Uzdevumjoslas logu priekšskatīšana nedarbojas, ja datorā nav Windows Aero labākās Windows Vista vizuālās shēmas. Aero nav pieejams Windows Vista Starter un Windows Vista Home Basic izdevumā. Papildinformāciju skatiet Kas ir Windows Aero?

Ātrās palaišanas rīkjosla

Pogai Sākt labajā pusē atrodas ātrās palaišanas rīkjosla. Kā liecina rīkjoslas nosaukums, tā ļauj palaist (sākt) programmas ar vienu peles klikšķi. Piemēram, noklikšķiniet uz Internet Explorer ikonas, Internet Explorer ikonas attēls lai startētu programmu Internet Explorer.
Ātrās palaišanas rīkjoslas attēls
Ātrās palaišanas rīkjosla atrodas pogas Sākt labajā pusē

Ātrās palaišanas rīkjoslu var pielāgot, pievienojot tai izlases programmas. Atrodiet programmu izvēlnē Sākt, noklikšķiniet uz tās ar peles labo pogu un pēc tam noklikšķiniet uz Pievienot joslai Ātrā palaišana. (Ja šī opcija nav redzama, programmas ikonu var arī vilkt uz ātrās palaišanas rīkjoslu.) Programmas ikona tagad ir redzama rīkjoslā. Lai ikonu no ātrās palaišanas rīkjoslas noņemtu, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz Dzēst un pēc tam noklikšķiniet uz .

Pēc noklusējuma ātrās palaišanas rīkjosla ietver arī divas īpašas pogas. Noklikšķiniet uz pogas Rādīt darbvirsmu,Ikonas Rādīt darbvirsmu attēls. lai uz laiku paslēptu visus atvērtos logus un rādītu darbvirsmu; noklikšķiniet uz pogas vēlreiz, lai atkal visus logus redzētu. Noklikšķiniet uz pogas Pārslēgt starp logiem,Pogas Pārslēgties no viena loga uz citu attēls lai pārslēgtos no viena atvērta loga uz citu, izmantojot Windows telpisko apvēršanu. Papildinformācijai skatiet Darbs ar logiem.

Piezīmes

 • Ja ātrās palaišanas rīkjoslai pievienotās ikonas nav redzamas un to vietā ir dubultas leņķpēdiņas, Dubulto leņķpēdiņu attēls ātrās palaišanas rīkjoslā tātad šīs ikonas rīkjoslai nav piemērotas. Var noklikšķināt uz dubultajām leņķpēdiņām, lai piekļūtu paslēptajām rīkjoslas programmām, taču labāk ir mainīt rīkjoslas izmērus, lai programmām vēl arvien varētu piekļūt ar vienu peles klikšķi.

  Lai mainītu ātrās palaišanas rīkjoslas lielumu

  1. Noklikšķiniet ar peles labo pogu tukšā uzdevumjoslas apgabalā un pēc tam, lai notīrītu atzīmi un atbloķētu uzdevumjoslu, noklikšķiniet uz Fiksēt uzdevumjoslu.

  2. Virziet uzdevumjoslas izmēru maiņas turi pa labi (skatiet attēlu), kamēr kļūst redzamas visas ikonas.

   Ātrās palaišanas rīkjoslas attēls, kurā redzams izmēru maiņas turis
   Velciet turi, lai mainītu ātrās palaišanas rīkjoslas lielumu
 • Ja datorā nedarbojas Windows Aero, ar klikšķi uz pogas Pārslēgt starp logiem telpiskā apvēršana atvērta netiks. Tā vietā redzēsit to pašu logu, kuru redzētu, ja nospiestu taustiņu kombināciju ALT+TAB.

Paziņojumu apgabals

Paziņojumu apgabalā, uzdevumjoslas labajā malā, atrodas pulkstenis un ikonu grupa. Tas izskatās šādi:

Uzdevumjoslas paziņojumu apgabala attēls
Uzdevumjoslas paziņojumu apgabals

Šīs ikonas paziņo par dažādu datora funkciju statusu vai nodrošina piekļuvi noteiktiem iestatījumiem. Redzamo ikonu kopa ir atkarīga no tā, kādas programmas vai pakalpojumi ir instalēti, kā arī no datora ražotāja iestatījumiem.

Novietojot rādītāju uz konkrētas ikonas, kļūst redzams šīs ikonas nosaukums vai iestatījuma statuss. Piemēram, norādot uz skaļuma līmeņa ikonu, Uzdevumjoslas paziņojumu apgabala skaļuma ikonas attēls, tiek parādīts pašreizējais datora skaļuma līmenis. Norādot uz tīkla ikonu Uzdevumjoslas paziņojumu apgabala tīkla ikonas attēls, tiek parādīta informācija par datora savienojumu ar tīklu, par savienojuma ātrumu un signāla stiprumu.

Veicot dubultklikšķi uz ikonas paziņojumu apgabalā, parasti tiek atvērta programma vai ar to saistītais iestatījums. Piemēram, veicot dubultklikšķi uz skaļuma ikonas, tiek atvērtas skaļuma vadīklas. Veicot dubultklikšķi uz tīkla ikonas, tiek atvērts tīkla un koplietošanas centrs.

Reizēm ikona paziņojumu apgabalā parāda mazu uznirstošo logu (kas tiek saukts par paziņojumu), lai par kaut ko paziņotu. Piemēram, pēc jaunas aparatūras ierīces pievienošanas datoram var tikt parādīts šāds paziņojums:

Paziņojuma attēls, kurā redzams ziņojums “Jūsu ierīces ir gatavas izmantošanai”
Paziņojumu apgabals pēc jaunas aparatūras instalēšanas parāda ziņojumu
Noklikšķiniet uz pogas AizvērtPaziņojuma aizvēršanas pogas attēls paziņojuma augšējā labajā stūrī, lai to aizvērtu. Ja nedarāt neko, paziņojums pēc dažām sekundēm pazūd.

Lai mazinātu pārblīvētību, sistēma Windows ikonas, kuras kādu brīdi nelietojat, paslēpj paziņojumu apgabalā. Ja ikonas ir paslēptas, noklikšķiniet uz pogas Rādīt paslēptās ikonas, lai paslēptās ikonas īslaicīgi parādītu.

Uzdevumjoslas paziņojumu apgabala attēls, kurā redzama poga Rādīt paslēptās ikonas
Lai parādītu visas ikonas, kas atrodas paziņojumu apgabalā, noklikšķiniet uz pogas Rādīt paslēptās ikonas

Uzdevumjoslas pielāgošana

Ir vairāki veidi, kā pielāgot uzdevumjoslu atbilstoši jūsu vēlmēm. Piemēram, visu uzdevumjoslu var pārvietot uz ekrāna kreiso, labo vai augšējo malu. Uzdevumjoslu var palielināt, sistēma Windows var uzdevumjoslu automātiski paslēpt, ja to nelietojat, un tai var pievienot rīkjoslas. Papildinformāciju skatiet šādās tēmās: