Padomi problēmu risināšanai, kas radušās ar USB ierīcēm

Piedāvājam risinājumus dažām tipiskām problēmām, kas saistītas ar universālās seriālās kopnes (USB) ierīcēm, arī instalācijas problēmām.

Papildinformāciju par jaunas USB ierīces pievienošanu datoram skatiet USB ierīces instalēšana.

Rādīt visu

USB ierīce nedarbojas.

Tā kā USB ierīces ir Plug and Play ierīces, tās nevar īpaši kontrolēt vai konfigurēt. Parasti Windows konstatē ierīces, kad tās ir pievienotas, un nepieciešamības gadījumā instalē draiverus.

Ja USB ierīce pēc pievienošanas nedarbojas, iespējams, tam ir kāds no šiem iemesliem:

 • Windows nevar atrast draiveri USB ierīcei. Ja datoram pievienotā aparatūra pareizi nedarbojas, bieži vien problēmas iemesls ir draiveris. Kad pievienojat USB ierīci, Windows automātiski identificē ierīci un meklē draiverus.

  Vairākumā gadījumu sistēmā Windows jau ir instalēts vajadzīgais draiveris, vai arī to var lejupielādēt no vietnes Windows Update. Ja Windows automātiski instalē ierīces draiveri, tiek parādīts paziņojums par ierīces gatavību lietošanai.

  Ja Windows nevar atrast vajadzīgo draiveri, tiek piedāvāts ievietot disku ar draiveri, kas ietilpa ierīces komplektācijā.

  Var būt gadījumi, kad tiek lietota USB ierīce, kuras komplektācijā nav diska ar draiveri un kurai Windows nevar atrast draiveri. Šādā gadījumā draiveri var meklēt ierīces ražotāja vietnē. Bieži vien draiverus var lejupielādēt no šādu vietņu atbalsta sadaļām. Ja draiveri nevarat atrast vietnē, mēģiniet sazināties ar ražotāju.

  Ja īsti nezināt, kā sazināties ar ražotāju, Microsoft palīdzības un atbalsta vietnē var atrast gandrīz visu aparatūras piegādātāju kontaktinformāciju.

  Piezīme.

  • Visiem draiveriem jābūt saderīgiem ar šo Windows versiju. Nelejupielādējiet draiverus, kas ir saderīgi ar citu versiju.

 • Windows neatpazīst USB ierīci. Pirms Windows var atrast un instalēt draiveri USB ierīcei, tam ierīce ir pareizi jāidentificē.

  Var būt gadījumi, kad tiek lietota USB ierīce, kuru Windows neatpazīst vai kuras komplektā nav iekļauts disks ar draiveri. Šādā gadījumā draiveri var meklēt ierīces ražotāja vietnē. Bieži vien draiverus var lejupielādēt no šādu vietņu atbalsta sadaļām. Ja draiveri nevarat atrast vietnē, mēģiniet sazināties ar ražotāju.

  Ja īsti nezināt, kā sazināties ar ražotāju, Microsoft palīdzības un atbalsta vietnē var atrast gandrīz visu aparatūras piegādātāju kontaktinformāciju.

  Pēc tam, kad ierīcei, ko Windows nevar identificēt, ir atrasts draiveris, tas ir jāinstalē manuāli. Informāciju par manuālu draivera instalēšanu skatiet rakstā Draivera labošana vai atjaunināšana.

  Piezīme.

  • Visiem draiveriem jābūt saderīgiem ar šo Windows versiju. Nelejupielādējiet draiverus, kas ir saderīgi ar citu versiju.

 • Radusies problēma ar ierīci. Ja jums ir pieejams cits dators, kas darbojas pareizi, mēģiniet pievienot ierīci šim datoram, lai redzētu, vai šī pati problēma vēl pastāv. Ja rodas tāda pati problēma, iespējams, vaina ir ierīcē.

  Ja domājat, ka ierīce ir bojāta, sazinieties ar ražotāju.

  Ierīces statusu varat pārbaudīt arī sistēmā Windows.

  Lai pārbaudītu ierīces statusu

  Lai veiktu šīs darbības, jums jāpiesakās kā administratoram.

  1. Atveriet ierīču pārvaldnieku, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēls, pēc tam uz Vadības panelis, uz Sistēma un uzturēšana un uz Ierīču pārvaldnieks. Nepieciešama administratora pilnvara Ja tiek lūgts ievadīt administratora paroli vai apstiprinājumu, ierakstiet paroli vai apstipriniet.

  2. Veiciet dubultklikšķi uz attiecīgās ierīces kategorijas un pēc tam sameklējiet tās ierīces ievadi, ar kuru ir problēma.

  3. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz USB ierīces ievades un pēc tam noklikšķiniet uz Rekvizīti.

  4. Noklikšķiniet uz cilnes Vispārīgi un pēc tam skatiet lodziņu Ierīces statuss, lai redzētu, vai tajā ir norādīta informācija par ierīces problēmu — it īpaši, vai ir kādas problēmas ar draiveri.

  Ja ir aizdomas, ka no ražotāja saņemtais draiveris nav derīgs, sazinieties ar ražotāju.

 • Ierīces draiveris nav derīgs. Reizēm gadās, ka ražotājs kādai no savām ierīcēm izlaiž nederīgu draiveri.

  Ja pieejamā ierīce nedarbojas pareizi, tad var būt grūti noteikt, vai problēma saistīta ar pašu ierīci vai arī ierīces draiveri.

  Ja ierīce sākumā darbojas pareizi, bet pēc draivera atjaunināšanas rodas kļūmes, tad problēma saistīta ar jauno draiveri. Izmantojiet iepriekš instalēto draiveri. Instrukcijas skatiet Draivera iepriekšējās versijas atjaunošana .

  Ja ierīce tiek instalēta pirmo reizi, tad nevar lietot iepriekš izmantoto draiveri, jo nav neviena iepriekš instalēta draivera. Bet varat mēģināt noteikt, vai draiveris nav bojāts.

  Lai noteiktu, vai draiverim ir defekti

  Lai veiktu šīs darbības, jums jāpiesakās kā administratoram.

  1. Atveriet ierīču pārvaldnieku, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēls, pēc tam uz Vadības panelis, uz Sistēma un uzturēšana un uz Ierīču pārvaldnieks. Nepieciešama administratora pilnvara Ja tiek lūgts ievadīt administratora paroli vai apstiprinājumu, ierakstiet paroli vai apstipriniet.

  2. Veiciet dubultklikšķi uz attiecīgās ierīces kategorijas un pēc tam sameklējiet tās ierīces ievadi, ar kuru ir problēma.

  3. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz USB ierīces ievades un pēc tam noklikšķiniet uz Rekvizīti.

  4. Noklikšķiniet uz cilnes Vispārīgi un pēc tam skatiet lodziņu Ierīces statuss, lai redzētu, vai tajā ir norādīta informācija par ierīces problēmu — it īpaši, vai ir kādas problēmas ar draiveri.

  Ja ir aizdomas, ka no ražotāja saņemtais draiveris nav derīgs, sazinieties ar ražotāju.

 • USB ports ir bojāts. Ja USB ierīce ir pievienota bojātam portam, tā nedarbosies. Mēģiniet pievienot ierīci citam portam. Ja visi USB porti ir aizņemti, atvienojiet kādu no pārējām ierīcēm un pievienojiet brīvajam portam ierīci, kurai radušās problēmas.

  Ja ierīce tiek pievienota sekundāram USB centrmezglam (nevis tieši USB portam pie datora), atvienojiet ierīci no centrmezgla un pievienojiet to tieši datora portam.

 • Ierīce nesaņem pietiekami daudz strāvas. USB centrmezgls ne vienmēr nodrošina pietiekami daudz strāvas vairākām ierīcēm. Ierīce, kuru mēģināt lietot, var pieprasīt visu pieejamo strāvu vai joslas platumu, ko dators var nodrošināt. Ja ierīce tiek pievienota sekundāram USB centrmezglam (nevis tieši USB portam pie datora), pievienojiet ierīci tieši datora USB portam.

  Varat arī atstāt ierīci pievienotu USB centrmezglam, bet atvienot citas centrmezglam pievienotās ierīces un tad novērtēt, vai ierīce darbojas. Ja tas atrisina problēmu, ieteicams iegādāties USB centrmezglu ar atsevišķu strāvas avotu, lai visām ierīcēm, kas pievienotas šim centrmezglam, būtu atbilstoša strāva.

Ir saņemts ziņojums, ka ātrdarbīga USB ierīce ir pievienota parastam USB centrmezglam.

Daudzas USB ierīces, piemēram, ārējie cietie diski un multivides atskaņotāji, nevar darboties pareizi bez ātrdarbīga USB 2.0 savienojuma.

Kā var noteikt, vai datoram ir USB 2.0 ports?

Daudzām USB ierīcēm, piemēram, ārējiem cietajiem diskiem un multivides atskaņotājiem, ir vajadzīgs savienojums ar datoru, izmantojot USB 2.0 portu. USB 2.0 ir ātrāks par iepriekšējām versijām, kas padara iespējamu liela apjoma failu pārsūtīšanu.

Lai noteiktu, vai datoram ir USB 2.0 ports

Lai veiktu šīs darbības, jums jāpiesakās kā administratoram.

 1. Atveriet ierīču pārvaldnieku, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēls, pēc tam uz Vadības panelis, uz Sistēma un uzturēšana un uz Ierīču pārvaldnieks. Nepieciešama administratora pilnvara Ja tiek lūgts ievadīt administratora paroli vai apstiprinājumu, ierakstiet paroli vai apstipriniet.

 2. Veiciet dubultklikšķi uz Universālās seriālās kopnes kontrolleri.

 3. Ja jebkurā no uzskaitītajiem kontrolleriem ir ietverts vārds Paplašināts (Enhanced), datorā ir instalēti USB 2.0 kontrollera draiveri.

Šķiet, ka USB 2.0 porti nedarbojas.

Ja ātrdarbīgie USB 2.0 porti nedarbojas, iespējams, nav instalēts pareizais datora portiem paredzētais draiveris vai porti ir bojāti. Ja izmantojat ārēju USB centrmezglu, kas iesprausts datorā, iespējams, ka tas ir bojāts vai nav instalēti tam atbilstoši draiveri. Pārbaudiet ierīču pārvaldniekā, vai USB porti un centrmezgli darbojas pareizi.

 1. Atveriet ierīču pārvaldnieku, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēls, pēc tam uz Vadības panelis, uz Sistēma un uzturēšana un uz Ierīču pārvaldnieks. Nepieciešama administratora pilnvara Ja tiek lūgts ievadīt administratora paroli vai apstiprinājumu, ierakstiet paroli vai apstipriniet.

 2. Veiciet dubultklikšķi uz Universālās seriālās kopnes kontrolleri un pārbaudiet, vai visi USB porti, centrmezgli un kontrolleri darbojas pareizi. Ja kāda ierīce nedarbojas, tās priekšā ir redzama dzeltena izsaukuma zīme.

 3. Ja ierīču pārvaldniekā ir redzams kāds USB ports, centrmezgls vai kontrolleris, kurš nedarbojas, meklējiet atjauninātus draiverus. Papildinformāciju skatiet sadaļā Draivera atjaunināšana aparatūrai, kas nedarbojas pareizi.

Ir saņemts ziņojums par pārsniegtu joslas platumu.

Ja jums ir USB videokamera, kas pievienota datoram, un saņemat ziņojumu par to, ka ir pārsniegts joslas platums, mēģiniet samazināt kameras izšķirtspēju programmā, kuru izmantojat, lai skatītu video straumi. Parasti zemākas izšķirtspējas iestatījumam vajadzīgs mazāks joslas platums. Kā pielāgot šo iestatījumu, meklējiet tās programmas dokumentācijā, kuru izmantojat video straumes skatīšanai.

Kad pievienoju ierīci, automātiskā atskaņošana automātiski atver programmu, kuru nevēlos izmantot.

Veiciet šādas darbības:

 1. Atveriet automātisko atskaņošanu, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēls, pēc tam uz Vadības panelis, uz Aparatūra un skaņa un uz Automātiskā atskaņošana.

 2. Lai vairs netiktu parādīts automātiskās atskaņošanas dialoglodziņš, blakus ierīcei vai diskam atzīmējiet Neveikt nekādu darbību. Lai katru reizi, kad tiek pievienota ierīce vai ievietots disks, varētu izvēlēties darbību, atzīmējiet Jautāt katru reizi. Lai katru reizi programmu atvērtu automātiski, atlasiet šo programmu.