Ar ceļveža lejupielādi saistītu problēmu novēršana programmā Windows Media Center

Ja datoram nav TV uztvērēja, lai atskaņotu un ierakstītu televīzijā pārraidīto programmā Windows Media Center, nepieciešams papildu analogās vai digitālās televīzijas uztvērējs.

Piedāvājam tipisku ar ceļveža lejupielādi programmā Windows Media Center saistītu problēmu risinājumus.

Rādīt visu

Kāpēc ceļvedis neielādējās veiksmīgi?

Lejupielāde var neizdoties, ja pašlaik iestatāt ceļvedi vai lejupielādējat atjauninātus tā sarakstus. Problēmas iemesli varētu būt šādi:

 • Datoram nav izveidots savienojums ar internetu vai to nevar izveidot, izmantojot Windows Media Center datoram noteikto interneta savienojumu.

  Ja jūsu datoram savienojums ar internetu tiek izveidots, izmantojot iezvanes savienojumu, pārliecinieties, vai iezvanes savienojums ir konfigurēts tā, lai varētu lejupielādēt jaunākos rokasgrāmatas datus. Informāciju par to, kā konfigurēt iezvanes savienojumu izmantošanai Windows Media Center, skatiet Ar interneta savienojumu saistītu problēmu novēršana.

 • Ceļveža serveris pašlaik nav pieejams vai īslaicīgi nedarbojas. Ja ceļveža iestatīšana iepriekš paveikta veiksmīgi, Windows Media Center mēģinās to dienas laikā ielādēt vēlreiz.

 • Ceļveža pakalpojumu sniedzējs jūsu atrašanās vietā nepiedāvā ceļveža informāciju.

Kāpēc ceļveža informācija nav precīza?

Ja daļa kanālu nav pareizi, iespējams, ceļveža iestatījumos vajadzēs precizēt citu tā sarakstu kopumu. Ja tomēr daži kanāli ceļvedī neattēlo pareizu tīkla un programmu informāciju, rediģēt kanālu numurus, mainīt sarakstus vai pievienot sarakstus kanālam var šādi:

Lai rediģētu kanālu numurus

 1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, uz TV, uz Ceļvedis, uz Rediģēt kanālus un pēc tam noklikšķiniet uz Rediģēt numurus. Atzīme līdzās Rediģēt numurus norāda, ka kanālus var rediģēt. (Neobligāts) Lai noņemtu visas ceļveža sarakstā veiktās izmaiņas, noklikšķiniet uz Atjaunot noklusējumu. Izvēloties Atjaunot noklusējumu funkciju, tiek ieslēgti visi pieejamie kanāli un atjaunota noklusējuma sarakstu kartēšana.

  Rediģēt numurus netiks rādīts ekrānā Rediģēt kanālus, ja kā TV signāla tipu saņemat PAL, SECAM vai DVB-T. Ja ekrānā neredzat pogu Rediģēt numurus, izlaidiet nākamo procedūru ar nosaukumu Lai kanālam mainītu vai pievienotu sarakstus, jo tā pieejama tikai standartā OTA (over-the-air) raidošās digitālās televīzijas, PAL un DVB-T Only.

 2. Lietojiet bulttaustiņus saraksta ritināšanai un atrodiet to kanāla numuru, kuru vēlaties mainīt. Katrs atlasītais kanāls tiks attēlots ielaiduma logā.

  Ielaiduma loga attēls
  Ielaiduma loga ilustrācija
 3. Ievadiet jauno kanāla numuru. Ja lietojat tastatūru, pārliecinieties, vai ieslēgts taustiņš NumLock.

 4. Notiek viena no šīm darbībām:

  • Jaunais kanāla numurs tiek pieņemts.

  • Jaunais kanāla numurs sarakstos jau eksistē, un tiek prasīts atrisināt šo konfliktu.

   Ja rediģējat daudzu kanālu numurus, noklikšķiniet uz Kārtot sarakstu, lai pēc kanālu numuriem kārtotu sarakstu un rādītu caurskatītos sarakstus.

 5. Kad beidzat veikt izmaiņas, noklikšķiniet uz Saglabāt, un jūs atgriezīsities ceļveža ekrānā Iestatījumi.

Lai mainītu vai pievienotu sarakstus kanālam (standarta OTA (over-the-air) vai digitālās kabeļtelevīzijas, PAL un DVB-T only)

 1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, pēc tam uz TV, uz Ceļvedis un pēc tam rīkojieties šādi:

  • Ja rediģējat digitālā TV signāla tipa kanālu, noklikšķiniet uz Rediģēt ciparu TV sarakstus.

  • Ja rediģējat PAL vai DVB-T TV signāla tipa kanālu, noklikšķiniet uz Pievienot kanālam sarakstus.

 2. Izvēlieties kanālu, kuram pievienosit vai mainīsit sarakstus.

 3. Sarakstā noklikšķiniet uz kanālam piemērotāko ceļveža sarakstu. Ja nepieciešams, turpiniet pievienot sarakstus.

 4. Kad izmaiņas veiktas, noklikšķiniet Saglabāt, un jūs atgriezīsities ceļveža ekrānā Iestatījumi.

Lai izvēlētos citu ceļvežu sarakstu kopumu

 1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, pēc tam uz TV, uz Ceļvedis un pēc tam uz Iestatīt ceļveža sarakstus.

 2. Lai izvēlētos jaunu kanāla rindu, izpildiet norādījumus ekrānā.

  Ja īsti nezināt, kuru TV pakalpojumu sniedzēju esat izvēlējies, informāciju meklējiet savā ikmēneša kabeļtelevīzijas rēķinā.

Kāpēc informācija nav pieejama ceļvedī?

Ceļveža informācija periodiski tiek lejupielādēta internetā, un to piedāvā ceļveža saraksta pakalpojumu sniedzējs. Ja ceļvedī redzams uzraksts "Dati nav pieejami", ir radušās šādas problēmas:

Kāpēc digitālās TV kanāliem nav ceļveža sarakstu?

Ja parastā TV tiek raidīta caur satelīta TV uztvērēju un vietējie kanāli nav abonēti, iespējams, standarta TV sarakstu ceļvedī nav iekļauta vietējo kanālu pakotne. Digitālās TV saraksti bieži vien ir atvasināti no vietējiem sarakstiem, tāpēc, ja ceļvedī nav vietējo parastās TV sarakstu, tajā var arī nebūt attiecīgā digitālā TV kanāla pārraižu sarakstu.

Lai iegūtu digitālās TV kanālu sarakstu, var pārkonfigurēt to ceļveža daļu, kas attiecas uz parasto TV, un izvēlēties tādu TV pakalpojumu sniedzēju, kurš piedāvā vietējos kanālus. Pievienojot vietējos kanālus, digitālās TV kanāli būs saistīti ar attiecīgo ceļvedī iekļauto informāciju vietējiem kanāliem. Lai pārkonfigurētu ceļvedi, skatiet Ceļveža sarakstu iestatīšana lietošanai programmā Windows Media Center.

Kāpēc ceļveža saraksti neatbilst saņemtajiem kanāliem?

Atlasiet jaunu reģionu, kā arī jaunu pasta indeksu un tad apskatiet, vai jaunie saņemtie ceļveža saraksti ir precīzi, pat ja jūsu reģionā tie nav speciāli precizēti. Lai mainītu reģionu un pasta indeksu, rīkojieties šādi:

 1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, pēc tam uz TV, uz Ceļvedis un pēc tam uz Iestatīt ceļveža sarakstus.

 2. Tiks pieprasīts apstiprināt reģionu. Noklikšķiniet uz Nē, vēlos atlasīt citu reģionu un izpildiet norādījumus. Pabeidziet ceļveža konfigurāciju ar jaunu ceļvežu sarakstu kopumu, kas labāk atbilst saņemtajiem kanāliem.

Kas notiek, ja tiek rādīta kļūda 20, 21, 22, 23, 24, 25 vai 82?

Ja tiek ziņots par kļūdu 20, 21, 22, 23, 24, 25 vai 82, ir radusies apstrādes kļūda, kuras dēļ nav izdevusies ceļveža lejupielāde. Restartējiet datoru un pēc tam mēģiniet lejupielādēt atjauninātos ceļveža sarakstus vēlreiz. Ja apstrādes kļūdas dēļ Windows Media Center datoram atkārtoti neizdodas ielādēt ceļvedi, pēc palīdzības vērsieties pie datora ražotāja.

Ko darīt, ja radusies problēma ar interneta savienojumu?

Pārliecinieties, vai interneta savienojums darbojas. Papildinformāciju skatiet Ar interneta savienojumu saistītu problēmu novēršana.