Video importēšanas problēmu novēršana

Piedāvājam risinājumus dažām izplatītām problēmām, kas rodas, importējot video no ciparu videokameras.

Rādīt visu

Dators neatrod ciparu videokameru, kad tā tiek pievienota. Kādēļ?

Tas var notikt šādu iemeslu dēļ:

 • Ciparu videokamera nav ieslēgta.

 • Ciparu videokamera pārslēgusies gaidstāves režīmā. Dažas ciparu videokameras pārslēdzas gaidstāves režīmā, ja ciparu videokamera atrodas ierakstīšanas (Camera) režīmā, tajā atrodas lente un nekāds video vai audio nav nosūtīts uz kameru vai no tās.

Lai atrisinātu šo problēmu, veiciet vienu no tālāk minētajām darbībām un tad mēģiniet vēlreiz:

 • Pārliecinieties, vai ciparu videoierīce ir pareizi pievienota datoram ar IEEE 1394 vai USB 2.0 savienojumu.

 • Pārliecinieties, vai ciparu videokamera ir ieslēgta un atrodas VCR (playback) režīmā.

 • Izslēdziet ciparu videokameru un pēc tam to atkal ieslēdziet VCR (playback) režīmā.

Mēģinot importēt visu videolentes videoierakstu, tiek saņemts kļūdas ziņojums, ka ciparu videokamerā nav lentes. Ko darīt?

Pārliecinieties, vai videolente ir pareizi ievietota ciparu videokamerā, un pēc tam pārbaudiet, vai kasetes vāciņš ir pilnībā aizvērts. Vēlreiz mēģiniet importēt video.

Esmu saņēmis kļūdas ziņojumu, kas apgalvo, ka video faili ir pārsnieguši FAT32 4 gigabaitu lieluma ierobežojumu. Ko tas nozīmē un kā to labot?

Šis ziņojums tiek parādīts, ja video tverat augstākā skaļuma vai nodalījuma kvalitātes iestatījumā, nekā to pieļauj FAT32 failu sistēma. Šī failu sistēma tiek izmantota MS-DOS un citās operētājsistēmās, kuru pamatā ir Windows, lai organizētu un pārvaldītu failus.

Lai atrisinātu šo problēmu, veiciet kādu no šīm darbībām:

 • Samaziniet video apjomu, kura importēšanā izmantojat video importēšanu.

 • Importētajam video izvēlieties zemāko video iestatījumu.

 • Ja datora cietajam diskam ir vairāki nodalījumi un viens no tiem ir formatēts, izmantojot NTFS failu sistēmu, tad atgriezieties video importēšanā un pēc tam saglabājiet video šajā nodalījumā.

 • Konvertējiet savu failu sistēmu, lai tā izmantotu NTFS failu sistēmu, kurai nav failu lieluma ierobežojumu.

  1. Aizveriet visas atvērtās lietojumprogrammas.

  2. Konvertējiet savu failu sistēmu, lai tā izmantotu NTFS failu sistēmu. Papildinformāciju skatiet Cietā diska vai nodalījuma konvertēšana NTFS formātā.

Nav redzamas opcijas video importēšanai no videolentes, un video importēšanā tiek rādīts tiešraides video. Kā rīkoties, lai atrisinātu šo problēmu?

Pārslēdziet ciparu videokameru no ierakstīšanas (Camera) režīma uz atskaņošanas (VCR) režīmu un pēc tam restartējiet video importēšanu. Veicot nepieciešamās darbības video importēšanā, video importēšanas opcijām būtu jābūt redzamām.

Ja importējat tiešraides video no ciparu videokameras, pēc brīža tiešraides video vairs netiek importēts un tiek parādīts kļūdas ziņojums, ka kamera tikusi atvienota no datora. Kā rīkoties, lai atrisinātu šo problēmu?

Iespējams, ka ciparu videokamera ir pārslēgusies gaidstāves režīmā. Dažas ciparu videokameras pārslēdzas gaidstāves režīmā, ja ciparu videokamera ir ierakstīšanas (Camera) režīmā, tajā atrodas lente un nekāds video vai audio nav nosūtīts uz kameru vai no tās. Importējot tiešraides video no ciparu videokameras, izmantojot video importēšanu, pirms video importēšanas sākšanas izņemiet videolenti no kameras.

Izmantojot video importēšanu, video kadri tiek nomesti un video failā netiek parādīti. Kā lai novērš kadru nomešanu?

Lai novērstu kadru nomešanu, veiciet kādu no šīm darbībām:

 • Defragmentējiet cieto disku. Papildinformāciju par diska defragmentētāju skatiet Veiktspējas uzlabošana, defragmentējot cieto disku.

 • Tverot video, aizveriet visas palaistās programmas. Programmas, kurām nepieciešama piekļuve cietajam diskam, var palēnināt diska darbību video importēšanas laikā, kas var izraisīt video kadru nomešanu.

 • Importējot video no ciparu videokameras, video importēšanai izvēlieties zemākus video iestatījumus.

 • Ja iespējams, jauniniet datoru. Tā kā video rediģēšanai ir nepieciešami lieli sistēmas resursi, kadru nomešana video importēšanas laikā var tikt novērsta, jauninot datoru ar vienu vai vairākiem tālākminētajiem komponentiem: ātrāku procesoru, cieto disku vai lielāku atmiņu.

Kādēļ nevaru importēt video no savas Web kameras vai analogā video avota?

Video importēšana neatbalsta video importēšanu no Web kameras vai analogā video avota, piemēram, VCR. Lai izmantotu video no Web kameras, var izmantot kameras programmatūru, kas paredzēta video ierakstīšanai datorā.