Problēmu novēršana saistībā ar diktoru

Piedāvājam risinājumus dažām tipiskām problēmām saistībā ar diktoru.

Ievērojiet, ka diktors nav pieejams visām valodām.

 • Diktors nelasa to, ko es vēlos.

  Diktors nodrošina pamata ekrāna lasīšanas iespējas, kas ļauj jums izmantot Windows, ja jums nav pieejams pilnībā apgādāts ekrāna lasītājs. Diktors nav paredzēts visu programmu satura lasīšanai. Lai uzzinātu vairāk par ekrāna lasītājiem un citām atbalsta tehnoloģijām, apmeklējiet Microsoft Accessibility.

 • Diktors dažus vārdus neizrunā pareizi.

  Tā kā dažus vārdus programmatūrai ir grūti konvertēt runā, diktors reizēm var izlasīt nepareizus vārdus.

 • Diktors nelasa paziņojumus vai dažu mapju saturu.

  Diktors nevar nolasīt paziņojumus, jo tos nav iespējams atlasīt. Tā paša iemesla dēļ tas nevar nolasīt dažu mapju saturu.

 • Nedzirdu nevienu skaļi lasītu tekstu.

  Ir trīs lietas, kuras var izmēģināt:

  • Pārbaudiet, vai skaļruņi pievienoti pareizi. Ja neesat pārliecināts, kā tas darāms, skatiet skaļruņiem pievienoto informāciju.

  • Pārliecinieties, vai pietiekami ieslēgts skaļruņu skaļums un vai to skaļums nav izslēgts.

  • Pārliecinieties, vai ir pareizi instalēta skaņas karte un vai ir atjaunināti draiveri.

   Lai pārbaudītu skaņas karti

   1. Atveriet audio ierīces un skaņu dizainus, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Vadības panelis, Aparatūra un skaņa un pēc tam uz Skaņa.

   2. Skaņas karte ir uzrādīta cilnē Atskaņošana.

    Ja skaņas karte nav instalēta, tad tas jāizdara, lai diktors darbotos.

   Lai noteiktu, vai skaņas karte darbojas

   Lai veiktu šīs darbības, jums jāpiesakās kā administratoram.

   1. Atveriet ierīču pārvaldnieku, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēls, pēc tam uz Vadības panelis, uz Sistēma un uzturēšana un uz Ierīču pārvaldnieks. Nepieciešama administratora pilnvara Ja tiek lūgts ievadīt administratora paroli vai apstiprinājumu, ierakstiet paroli vai apstipriniet.

   2. Ja blakus skaņas kartei ir dzeltena jautājuma zīme, tad skaņas karte, iespējams, nedarbojas. Mēģiniet pārinstalēt skaņas kartes draiveri. Lai uzzinātu vairāk, skatiet Draiveru atjaunināšana aparatūrā, kas nedarbojas pareizi.

   3. Ja skaņas karte sarakstā parādās divreiz, iespējams, jums ir māņattēla ierīce. Ja tā ir, izdzēsiet saraksta ievadni ar jautājuma zīmi.

 • Diktors nelasa dažas palīdzības tēmas.

  Diktors nevar nolasīt tekstu, kas palīdzības tēmās parādās zem sakļautajiem virsrakstiem. Lai varētu izlasīt palīdzības tēmas ar sakļauto virsrakstu tekstu, tēmas augšdaļā noklikšķiniet uz saites Rādīt visu un spiediet taustiņu ENTER, lai izvērstu visas tēmas. Tad spiediet CTRL+SHIFT+SPACEBAR, lai liktu diktoram vēlreiz nolasīt logu.

 • Kad palaists diktors, taustiņš INSERT nedarbojas pareizi.

  Taustiņš INSERT tiek izmantots diktora komandām, tāpēc, nospiežot INSERT, kamēr darbojas diktors, nevar ievietot rakstzīmes. Lai lietotu taustiņu INSERT, kad darbojas diktors, nospiediet taustiņu kombināciju INSERT+I un pēc tam rakstzīmes, kuras vēlaties pievienot.