Problēmu novēršana datoriem, kas netiek parādīti tīkla kartē

Tīkla karte ir tīklā esošo datoru un ierīču grafisks skats. Tā parāda, kā šie datori un ierīces savienoti savā starpā. Dažreiz sistēma Windows nevar noteikt visus datorus un ierīces tīklā vai nevar tos novietot pareizajās vietās kartē. Piedāvājam dažus tīkla kartes problēmu rašanās iemeslus un to risinājumus.

Rādīt visu

Dators vai ierīce netiek parādīts tīkla kartē.

Tas var notikt šādu iemeslu dēļ:

 • Datorā darbojas programma Windows Vista, un tas ir pievienots tīklam, kam piešķirta publiskā tīkla vieta. Sistēma Windows nevar noteikti datoru tīklā, kas ir pievienots publiskajai vietai. Lai novērstu šo problēmu, var mēģināt mainīt tīkla vietu uz privātu vai mainīt tīklu, kas ir pievienots privātai tīkla vietai. Papildinformāciju par tīkla vietām skatiet Tīkla vietas izvēle.

  Brīdinājums.

  • Veidojot savienojumu ar tīklu, kas ir pievienots privātai tīkla vietai, dators kļūst redzams no citiem apkārtējiem datoriem, kas palielina risku tikt atklātai ļaunprātīgai programmatūrai no interneta. Privātā tīkla vietu ieteicams piešķirt tikai tiem tīkliem, kas atrodas zināmās vietās un kuru lietotājiem un ierīcēm uzticaties, piemēram, mājā vai darbavietā. Izvairieties no šīs tīkla vietas piešķiršanas tīkliem publiskās vietās (piemēram, kafejnīcās vai lidostās).

 • Datorā darbojas programma Windows Vista, bet posma slāņa topoloģijas noteikšanas (Link Layer Topology Discovery — LLTD) protokols ir atspējots tīkla adapterī. Windows lieto LLTD protokolu, lai kartētu tīklā esošos datorus un ierīces. Lai iespējotu LLTD, rīkojieties šādi:

  1. Atveriet tīkla savienojumus, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēls, pēc tam uz Vadības panelis, uz Tīkls un internets, uz Tīkla un koplietošanas centrs un uz Pārvaldīt tīkla savienojumus.

  2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tīkla adaptera ikonas un pēc tam noklikšķiniet uz Rekvizīti.

  3. Atzīmējiet izvēles rūtiņas Posma slāņa topoloģijas noteikšanas kartētāja I/O draiveris un Posma slāņa topoloģijas noteikšanas atbildētājs un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 • Datorā darbojas programma Windows Vista, bet tīkla noteikšana ir izslēgta. Lai ieslēgtu tīkla noteikšanu, rīkojieties šādi:

  1. Atveriet tīkla un koplietošanas centru, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēls, pēc tam uz Vadības panelis, uz Tīkls un internets un uz Tīkla un koplietošanas centrs.

  2. Ja tīkla noteikšana ir izslēgta, ar bultiņu Bultiņas pogas attēls izvērsiet sadaļu, noklikšķiniet uz Ieslēgt tīkla noteikšanu un pēc tam uz Lietot. Nepieciešama administratora pilnvara Ja tiek lūgts ievadīt administratora paroli vai apstiprinājumu, ierakstiet paroli vai apstipriniet.

  Papildinformāciju par tīkla noteikšanu skatiet Kas ir tīkla noteikšana?

 • Datorā darbojas Windows XP, bet protokols LLTD nav instalēts. Lai noteiktu datoru, kurā darbojas sistēma Windows XP, un to varētu parādīt tīkla kartē, datorā jāinstalē protokols LLTD. Papildinformāciju skatiet Tīkla kartē netiek rādīti datori, kuros darbojas Windows XP Microsoft vietnē.

 • Datorā darbojas Windows XP, bet ugunsmūra iestatījumi liedz sistēmai Windows to noteikt. Pārbaudiet ugunsmūra iestatījumus un pārliecinieties, vai failu un printeru koplietošana ir iespējota. Ja lietojat sistēmas Windows ugunsmūri, skatiet Par sistēmas Windows ugunsmūra iestatījumiem. Ja lietojat citu ugunsmūri, skatiet tam pievienoto informāciju.

 • Ierīce neatbalsta pieprasītos Windows Vista protokolus. Lai pārbaudītu, vai ierīcei ir Windows Vista logotips, pārbaudiet informāciju, ko saņēmāt kopā ar to. Ja ierīcei ir logotips, tam būtu jātiek parādītam tīkla kartē. Ierīcē vai informācijā, ko saņēmāt kopā ar ierīci, arī var būt informācija par LLTD protokolu vai tīkla karti.

Dators vai ierīce kartē nav novietota pareizi.

Tam var būt šādi iemesli:

 • Datorā darbojas programma Windows Vista, un tas ir pievienots tīklam, kam piešķirta publiskā tīkla vieta. Ja dators ir tīklā, kas ir pievienots publiskajai vietai, sistēma Windows to nevar pareizi novietot tīkla kartē. Lai novērstu šo problēmu, var mēģināt mainīt tīkla vietu uz privātu vai mainīt tīklu, kas ir pievienots privātai tīkla vietai. Papildinformāciju par tīkla vietām skatiet Tīkla vietas izvēle.

  Brīdinājums.

  • Veidojot savienojumu ar tīklu, kas ir pievienots privātai tīkla vietai, dators kļūst redzams no citiem apkārtējiem datoriem, kas palielina risku tikt atklātai ļaunprātīgai programmatūrai no interneta. Privātā tīkla vietu ieteicams piešķirt tikai tiem tīkliem, kas atrodas zināmās vietās un kuru lietotājiem un ierīcēm uzticaties, piemēram, mājā vai darbavietā. Izvairieties no šīs tīkla vietas piešķiršanas tīkliem publiskās vietās (piemēram, kafejnīcās un lidostās).

 • Datorā darbojas Windows XP, bet protokols LLTD nav instalēts. Lai noteiktu datoru, kurā darbojas sistēma Windows XP, un to varētu pareizi novietot tīkla kartē, datorā jāinstalē posma slāņa topoloģijas noteikšanas (Link Layer Topology Discovery — LLTD) protokols. Papildinformāciju par to, kā tīkla kartē parādīt datorus, kuros darbojas Windows XP, skatiet Tīkla kartē netiek rādīti datori, kuros darbojas Windows XP Microsoft vietnē.

 • Ierīce neatbalsta sistēmai Windows Vista vajadzīgos protokolus, kas var izraisīt dažu ierīču parādīšanu tīkla kartē, taču ne tādā veidā, kā vēlējāties. Piemēram, maršrutētājs var tikt parādīts trīs veidos: kā maršrutētājs, kā komutators un kā piekļuves punkts. Lai pārbaudītu, vai ierīcei ir Windows Vista logotips, pārbaudiet informāciju, ko saņēmāt kopā ar to. Ja ierīcei ir logotips, tam būtu jābūt pareizi parādītam tīkla kartē. Ierīcē vai informācijā, ko saņēmāt kopā ar ierīci, arī var būt informācija par LLTD protokolu vai tīkla karti.

Tiek parādīts ziņojums, kurā norādīts, ka kartēšanas procesā radās kļūda.

Tam var būt šādi iemesli:

 • Kartēšanas procesa laikā tika restartēts dators vai ierīce tīklā. Lai novērstu šo problēmu, pagaidiet, līdz dators vai ierīce beidz startēšanu, un pēc tam atsvaidziniet tīkla karti, noklikšķinot uz pogas Atsvaidzināt Pogas Atsvaidzināt attēls.
 • Dators ir savienots ar bezvadu tīklu, un bezvadu signāla kvalitāte ir slikta vai mainīga. Lai novērstu šo problēmu, pārvietojiet datoru tuvāk bezvadu maršrutētājam vai piekļuves punktam.

 • Ierīce tīklā, piemēram, tīklmezgls vai komutators, nedarbojas pareizi vai nav saderīga ar LLTD protokolu, kuru kartes izveidošanai izmanto sistēma Windows. Lai novērstu šo problēmu, atspējojiet ierīci, izslēdziet to vai noņemiet to no tīkla.

 • Atbildes no citām ierīcēm tīklā ir aizkavētas vai tīklā atrodas nesaderīgs maršrutētājs. Ja atbildes ir aizkavētas, mēģiniet nogaidīt dažas minūtes un pēc tam atsvaidzināt tīkla karti, noklikšķinot uz pogas Atsvaidzināt Pogas Atsvaidzināt attēls. Ja maršrutētājs ir nesaderīgs, mēģiniet to atspējot, izslēgt vai noņemt no tīkla.