Ar TV ierakstīšanu datorā saistītu problēmu novēršana

Ja datoram nav TV uztvērēja, lai atskaņotu un ierakstītu televīzijā pārraidīto programmā Windows Media Center, nepieciešams papildu analogās vai ciparu televīzijas uztvērējs.

Piedāvājam risinājumus dažām izplatītām problēmām, kas saistītas ar TV ierakstīšanu datorā.

Rādīt visu

Kāpēc ir ierakstīšanas konflikts?

Paziņojumu par ierakstīšanas konfliktu, var saņemt šādās situācijās:

 • Ir viens TV uztvērējs, bet ieplānots vienlaikus veikt vairāk par vienu ierakstu.

 • Ir iespējots vairāk nekā viens uztvērējs, bet ieplānots vienlaikus veikt vairāk ierakstu, nekā pieejamo uztvērēju.

Ja tiek piedāvāts atrisināt konfliktu, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. Ja neatrisināt konfliktu, Windows Media Center automātiski atrisina konfliktu un atlasa pārraidi ierakstīšanai. Dažreiz Windows Media Center var atrast citu datumu un laiku, lai ierakstītu kādu pārraidi, un pielāgo ierakstīšanas grafiku, lai varētu ierakstīt abas pārraides. Citādi Windows Media Center pārraidi ierakstīšanai atlasa pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem:

 • Vienreizējs ieraksts (nav daļa no ierakstu sērijas).

 • Sēriju prioritāšu pakāpes, piemēram, pa sēriju prioritātēm var tikt sarindoti seriāla, atslēgvārda un manuālie ieraksti.

 • Pārraide, kas grafikā ievietota pirmā.

Ja Windows Media Center rodas ierakstīšanas konflikts starp diviem dažādu seriālu epizožu ierakstu pieprasījumiem, Windows Media Center lieto seriālu prioritāšu sarakstu, lai noteiktu, kuru pārraidi ierakstīt. Seriālus, kurus visvairāk vēlaties ierakstīt, var ierindot seriālu prioritāšu saraksta sākumā, lai nodrošinātu, ka konfliktu gadījumā seriāls noteikti tiks ierakstīts. Ievietojot sarakstā jaunu seriālu, tas tiek pievienots pašās saraksta beigās, un tam ir viszemākā prioritāte.

Lai pielāgotu seriālu ierakstu prioritātes

 1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz TV + filmas, noklikšķiniet uz TV ieraksts, uz Skatīt ieplānotos, uz Sērija un pēc tam uz Mainīt prioritātes.

 2. Lietojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu ekrānā, lai ieplānoto seriālu pārvietotu augšup vai lejup seriālu prioritāšu sarakstā.

 3. Noklikšķiniet uz Gatavs, lai atgrieztos ekrānā Sērija.

Kāpēc TV pārraide netika ierakstīta?

Pārraide var nebūt ierakstīta dažādu iemeslu dēļ. Lai pārbaudītu ieraksta vēsturi, iegūtu informāciju, kādēļ pārraide nav ierakstīta, rīkojieties šādi:

 1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz TV + filmas, noklikšķiniet uz TV ieraksts, pēc tam uz Skatīt ieplānotos un uz Vēsture.

 2. Lai organizētu sarakstu, noklikšķiniet uz Kārtot pēc datuma, Kārtot pēc statusa vai Kārtot pēc nosaukuma.

 3. Lietojiet pogas ar bultiņām ekrānā, lai ritinātu sarakstu. Katras pārraides statuss ir atzīmēts kā Ierakstīts, Nav ierakstīts, Dzēsts, Atcelts, Iztukšots vai Daļējs.

 4. Lai iegūtu detalizētu informāciju par ieraksta statusu, noklikšķiniet uz pārraides. Tiek parādīts ekrāns Vēsture, kurā ir detalizēts ierakstītā vienuma vēstures izklāsts.

Šeit minēti iemesli, kādēļ pārraide varētu nebūt ierakstīta:

 • Ir bijis konflikts ar citu ierakstu, kuram ir augstāka prioritāte. Papildinformāciju par prioritātēm var skatīt iepriekš šajā tēmā.

 • Kad bija plānots veikt pārraides ierakstu, nebija pieejams uztvērējs.

 • Nepietika vietas diskā un nevarēja izdzēst nevienu ierakstu, lai atbrīvotu vietu jaunam ierakstam. Kā izdzēst ierakstus skatiet Ierakstītu TV pārraižu pārvaldīšana: bieži uzdotie jautājumi.

 • Plānotajam ierakstam nav pieejami atjaunoti ceļveža saraksti. Pārliecinieties, vai jaunākie ceļveža dati ir lejupielādēti Windows Media Center. Papildinformāciju skatiet Ar ceļveža lejupielādi saistītu problēmu novēršana.

 • Apraidītāja vai autora iestatītie ierobežojumi neļāva ierakstīt pārraidi.

 • Pārraide iepriekš jau tikusi ierakstīta. Windows Media Center neieraksta sērijveida pārraidi, ja tā jau vienreiz tikusi ierakstīta vai izdzēsta pēdējo astoņu nedēļu laikā.

 • Ir sasniegts saglabājamo sēriju limits. Vai nu izdzēsiet citus sēriju ierakstus, vai palieliniet saglabājamo sēriju limitu. Lai pārvaldītu ierakstus, skatiet Ierakstītu TV pārraižu pārvaldīšana: bieži uzdotie jautājumi.

 • TV apraidītājs mainījis konkrēta tīkla grafiku vai kanālu vai pārraide netika rādīta.

 • Nebija TV signāla, jo nebija pieejams kanāls, signāls tika atvienots vai uztvērējs tika atspējots.

 • Dators bija izslēgts vai tam nebija enerģijas laikā, kad bija plānots veikt ierakstu. Lai pārraidi ierakstītu veiksmīgi, datoram jābūt ieslēgtam, gaidstāves, prombūtnes vai hibernācijas režīmā.

 • Ja lietojat televizora pierīci, infrasarkanais (infrared — IR) vadības kabelis, iespējams, bija atvienots, kas Windows Media Center neļāva mainīt kanālu un sākt ierakstīšanu.

Kāpēc nevar atrast ierakstu?

Iespējams, ierakstu nevar atrast šādu iemeslu dēļ:

 • Iespējams, pārraide nav ierakstīta vai ir ierakstīta un pēc tam izdzēsta. Var pārbaudīt ieraksta vēsturi, lai noskaidrotu, vai pārraide tikusi ierakstīta vai izdzēsta. Informāciju par to, kā to darīt, skatiet iepriekš šajā tēmā.

 • Ierakstītā pārraide atrodas mapē, kas nav pieejama un atšķiras no mapes, kura bija iestatīta ierakstu glabāšanai. Pārbaudiet, vai mape, kurā ir ieraksts, ir pieejama un tai var piekļūt no datora. Noklusējuma mapi ierakstīto TV pārraižu glabāšanai var arī mainīt, rīkojoties šādi:

  1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, uz TV, uz Ierakstītājs un pēc tam uz Ierakstītāja krātuve.

  2. Noklikšķiniet uz pogas - vai +, pie opcijas Ierakstīt diskā izvēlieties jaunu diskdzini, noklikšķiniet uz Saglabāt un pēc tam dodieties uz ekrānu TV ieraksts un vēlreiz meklējiet pārraidi.

 • Ja joprojām nevarat atrast ierakstīto TV pārraidi, to var meklēt mapē TV ieraksts (tās noklusētā atrašanās vieta ir C:\Users\Public\TV ieraksts). Ja ieraksti tiek glabāti ārējā diskdzinī, mapes atrašanās vieta varētu būt, piemēram, G:\TV ieraksts.

Kāpēc tika ierakstīts nepareizais kanāls?

Ja TV signālu saņemat no televizora pierīces, programmā Windows Media Center var rasties kļūda, mainot kanālus, lai sāktu pārraides ierakstu. Kanālu mainīšanas kļūda televizora pierīcē var rasties šādu iemeslu dēļ:

 • IR vadības kabelis televizora pierīces priekšā ir novietots nepareizi vai nav savienots, un Windows Media Center nevar nosūtīt signālu uz televizora pierīci, lai mainītu kanālu.

 • Iespējams, ir nepareizi konfigurēts televizora pierīces kanālu mainīšanas ātrums. Piemēram, ja atlasa nepareizu kanālu mainīšanas ātrumu, televizora pierīce var uztvert tikai divus no trim Windows Media Center raidītajiem kanālu numuriem un mainīt divciparu kanālu trīsciparu kanāla vietā. Iespējams, vēlēsities iestatīt TV signālu vēlreiz un atlasīt citu kanālu mainīšanas ātrumu.

  Lai mainītu kanālu mainīšanas ātrumu

  • Ekrānā Sākt ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, uz TV, uz Iestatīt TV signālu un turpiniet pildīt vedņa norādījumus.

 • Iespējams, Windows Media Center mēģināja noregulēt kanālu, kas nav iekļauts TV pakalpojumu pakotnē. Dažreiz dažu televizora pierīču automātiskā darbība ietekmē Windows Media Center kontroli pār tām. Ja Windows Media Center noregulē kanālu, kas nav iekļauts TV pakalpojumu pakotnē, televizora pierīce tā vietā var noregulēt noklusējuma kanālu, parādīt paziņojumu ekrānā, palikt iepriekš skatītajā kanālā vai mainīt tuvāko skatāmo kanālu sarakstā. Visos gadījumos televizora pierīce veic noklusējuma darbību, ko Windows Media Center nevar noteikt, un tādēļ Windows Media Center nav sinhronizēts un ieraksta nepareizo kanālu. Lai novērstu, ka Windows Media Center piekļūst un ieraksta kanālus, kurus neabonējat, ir jāizslēdz tie kanāli, kas nav iekļauti TV pakalpojumu pakotnē, rīkojoties šādi:

  1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, uz TV, uz Ceļvedis un pēc tam uz Rediģēt kanālus.

  2. Lietojiet ekrānā pogas ar bultiņām, lai ritinātu sarakstu un atrastu kanālus, kurus vēlaties rādīt vai paslēpt. Noklikšķinot uz katra kanāla, tas tiks attēlots ielaiduma logā.

   Ielaiduma loga attēls
   Ielaiduma loga ilustrācija
  3. Atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņu blakus katram kanālam. Kad izvēles rūtiņa atzīmēta, kanāls tiek parādīts ceļvedī, bet, kad rūtiņa ir notīrīta, kanāls netiek rādīts.

  4. Kad beidzat veikt izmaiņas, noklikšķiniet uz Saglabāt, un jūs atgriezīsities ceļveža ekrānā Iestatījumi.

  Ja ekrānā tiek parādīts ziņojums, nav iespējams veikt kanālu navigāciju, lai ierakstītu TV, kamēr nav veiktas darbības ar televizora pierīces tālvadības pulti. Ja neatrodaties pie datora un nevarat nekavējoties atrisināt problēmu, ziņojuma dēļ var tikt veikti nepareizi ieraksti.

Kas notiek, ja trūkst vietas cietajā diskā vai tas ir pilns?

Paziņojums, ka diskā ir maz vietas vai tās nav, norāda, ka cietais disks, kas glabā ierakstītas TV pārraides, ir gandrīz pilns un Windows Media Center nevarēs veikt nākamo plānoto ierakstu un turpmākos ierakstus, kamēr nebūs atbrīvots pietiekami daudz vietas diskā. Cietais disks var būt gandrīz pilns, ja:

 • Ir ieraksti, kurus nevar izdzēst. Papildinformāciju skatiet Ierakstītu TV pārraižu pārvaldīšana: bieži uzdotie jautājumi.

 • Cietajā diskā, kurā tiek ierakstīta TV, tiek glabāts liels skaits citu failu, tajā skaitā tādi multivides faili kā mūzika, attēli vai video.

 • Ierakstīts daudz ciparu TV pārraižu, kuras nevar dzēst. Ierakstītās TV pārraides dažos ciparu TV kanālos saglabā palielinātas attēla detaļas un augstas izšķirtspējas augstas kvalitātes audio. Rezultātā ierakstīto TV pārraižu faila lielums ir lielāks nekā ierakstiem standarta izšķirtspējas TV, un tādēļ cietais disks ir ātri pilns.

 • Cietais disks, kurā ierakstāt, iespējams, ir par mazu, un tādēļ tas ir jānomaina uz lielāku cieto disku.

  Lai nekavējoties atbrīvotu vairāk vietas diskā, var manuāli izdzēst dažas ierakstītās TV pārraides vai piešķirt ierakstiem vairāk vietas diskā. Lai dzēstu ierakstu, skatiet Ierakstītu TV pārraižu pārvaldīšana: bieži uzdotie jautājumi.

Kā var palielināt limitu, lai varētu ierakstīt vairāk sērijveida pārraižu?

Ierakstīšana tika atcelta, jo bija sasniegts saglabājamo sēriju limits. Lai nodrošinātu turpmāku ierakstu veikšanu, var palielināt saglabājamo sēriju limitu (skatiet Ierakstītu TV pārraižu pārvaldīšana: bieži uzdotie jautājumi).

Kāpēc Windows Media Center nevar atrast ierakstāmo kanālu?

Iespējams, būs jāieslēdz kanāls un jāpārplāno ieraksts. Lai ieslēgtu kanālu, rīkojieties šādi:

 1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, uz TV, uz Ceļvedis un pēc tam uz Rediģēt kanālus.

 2. Lietojiet ekrānā pogas ar bultiņām, lai ritinātu sarakstu un atrastu kanālus, kurus vēlaties rādīt vai paslēpt. Noklikšķinot uz katra kanāla, tas tiks attēlots ielaiduma logā.

 3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu pie kanāla, kuru vēlaties ieslēgt. Kad izvēles rūtiņa atzīmēta, kanāls tiek parādīts ceļvedī, bet, kad izvēles rūtiņa ir notīrīta, kanāls netiek rādīts.

 4. Kad beidzat veikt izmaiņas, noklikšķiniet uz Saglabāt, un jūs atgriezīsities ceļveža ekrānā Iestatījumi.

Kāpēc programmai Windows Media Center neizdevās ierakstīt?

Mēģiniet pārplānot ierakstu. Dažu kļūmju gadījumā ieraksts būs tikai jāpārplāno. Lai pārplānotu ierakstu, skatiet Ierakstītu TV pārraižu pārvaldīšana: bieži uzdotie jautājumi. Citas kļūmes var būt sarežģītākas un Windows Media Center dators būs jārestartē.

Kāpēc programmai Windows Media Center neizdevās apturēt ierakstu?

Mēģiniet manuāli apturēt ierakstu vai restartēt datoru.

Kāpēc programmai Windows Media Center neizdevās izveidot ierakstu failu?

Datorā, iespējams, nepietiek vietas diskā, vai nevar atrast mapi TV ieraksts. Mēģiniet izdzēst dažus ierakstus vai izveidot vairāk vietas diskā, pārbaudiet, vai mape TV ieraksts pastāv, un pēc tam mēģiniet pārplānot ierakstu. Lai pārplānotu ierakstu, skatiet Ierakstītu TV pārraižu pārvaldīšana: bieži uzdotie jautājumi.