Ar meklēšanu saistītu problēmu novēršana

Piedāvājam risinājumus dažām vispārējām problēmām, kas saistītas ar failiem.

Rādīt visu

Nezinu, kā meklēt.

Iesākumā varat lietot meklēšanas lodziņu ikvienas mapes augšpusē. Tādējādi tiek veikta ātrā meklēšana konkrētajā mapē un tās apakšmapēs. Ja vēlaties veikt visaptverošu meklēšanu, atveriet meklēšanas mapi.

  • Atveriet meklēšanu, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēlsun pēc tam uz Meklēt.

Papildinformāciju skatiet Faila vai mapes atrašana.

Windows nevar atrast failu, kas noteikti ir datorā.

Visticamāk, ka nemeklējāt visās atrašanās vietās. Visbiežāk lietotās vietas, kurās var meklēt, ir indeksētās vietas jeb pēc noklusējuma lietotais failu kopums. Tomēr var paplašināt meklēšanu, pievienojot papildu atrašanās vietas meklēšanas mapē. To dara šādi:

  1. Meklēšanas rūtī noklikšķiniet uz Papildu meklēšana.

  2. Noklikšķiniet uz izvēlnes Atrašanās vieta un pēc tam uz Visur.

Padoms

  • Ja vēlaties meklēt noteiktās atrašanās vietās, nevis visā datorā, noklikšķiniet uz izvēlnes Atrašanās vieta un pēc tam uz Izvēlēties meklēšanas vietas.

Meklētājs neatrod citu lietotāju failus.

Privātuma tiesību dēļ indeksam tiek pievienoti tikai jūsu faili, tādējādi pēc noklusējuma tiek meklēts tikai jūsu failos. Lai mainītu meklēšanu tā, ka redzami arī citu lietotāju faili, rīkojieties šādi:

  1. Atveriet mapi, kurā ir tā lietotāja faili, kuros vēlaties meklēt. Parasti tas ir C:\Lietotāji\Lietotājs, kur Lietotājs ir tā lietotāja vārds, kura failos vēlaties meklēt. Nepieciešama administratora pilnvara Ja tiek lūgts ievadīt administratora paroli vai apstiprinājumu, ierakstiet paroli vai apstipriniet.

  2. Meklējiet. Šī lietotāja faili tagad tiks iekļauti meklēšanas rezultātos.

Dažkārt meklēšana ir ļoti ilga.

Ja meklējat atrašanās vietās, kas nav indeksētas, meklēšana var ieilgt, jo sistēmai Windows meklēšanas laikā jāpārbauda katrs fails katrā atrašanās vietā. Lai paātrinātu turpmāko meklēšanu, atsevišķas atrašanās vietas var pievienot indeksam. Papildinformāciju skatiet Windows meklēšanas uzlabošana, izmantojot indeksu: bieži uzdotie jautājumi.

Piezīme

  • Indeksam var pievienot tikai tās atrašanās vietas, kas ir jūsu datorā. Tīkla vietas nevar indeksēt — meklēšana tajās vienmēr būs lēnāka nekā jūsu datora mapēs.

Nevaru atrast sistēmas vai programmas failu.

Lai paātrinātu ikdienas meklēšanu, sistēmas un programmu faili netiek iekļauti indeksā. Ja vēlaties atrast sistēmas vai programmas failu, nomainiet meklēšanas failu atrašanās vietu meklēšanas mapē no Indekss uz Visur vai izvēlieties īpašu meklēšanas vietu, piemēram, konkrētu cieto disku vai mapi. Atcerieties, ka, meklējot neindeksētās atrašanās vietās, meklēšana būs lēnāka nekā parasti.

Nevaru pievienot tīkla vietu indeksam.

Indeksam var pievienot tikai tos failus un mapes, kas atrodas jūsu datorā. Tas nozīmē, ka tīkla atrašanās vietās meklēšana norit lēnāk nekā jūsu datorā.

Ko nozīmē ziņojums, ka meklēšanas rezultāti ir lēni, jo atrašanās vieta nav indeksēta?

Ja meklējat meklēšanas mapē izvēlnē Sākt, iegūstat ātru rezultātu, jo meklēšana aptver tikai tās atrašanās vietas datorā, kas ir indeksētas. Ja meklēšanas mapē maināt meklēšanas vietas vai atverat mapi, kas nav iekļauta indeksā un veicat meklēšanu, tā būs ilgāka. Meklējot ārpus indeksa, tiek meklēts tikai failu nosaukumos pretēji indeksa meklēšanai, kurā tiek iekļauti visi failu rekvizīti un failu saturs. Ja bieži jāmeklē vietā, kur meklēšana ir lēna, tā jāpievieno indeksam.

Ko nozīmē ziņojums, ka meklēšanas rezultāti ir nepilnīgi, jo faili aizvien tiek indeksēti?

Windows apkopo informāciju par failiem datorā, lai varētu meklēt ātri un precīzi. Informācija tiek uzkrāta indeksā. Sistēmai Windows indekss regulāri jāatjaunina. Ja indeksa atjaunināšanas laikā notiek meklēšana, rezultāti var neatbilst atjauninājumiem.

Ko nozīmē ziņojums, ka meklēšana tīkla vietās un savienotajās ierīcēs var būt ilgstoša?

Atrašanās vietas, kas nav jūsu datora cietajā diskā, piemēram, tīkla atrašanās vietas un multivides ierīces, nevar pievienot datora indeksam, tāpēc meklēšana šajās vietās var būt ilgāka, nekā meklēšana datora indeksētajos failos.

Ko nozīmē ziņojums, ka vieta nav sasniedzama vai meklēšanas vietā nav datu nesēja?

Meklējot kādā no atlasītajām atrašanās vietām, radusies problēma. Parasti šāda situācija rodas, ja atlasīta tīkla vieta vai pievienota ierīce, kas šobrīd nav savienota ar datoru. Iespējams, ka esat atlasījis noņemamu datu ierīci, kurā datu nesēja (piemēram, atmiņas kartes vai CD) nav. Pārbaudiet atrašanās vietas un meklējiet vēlreiz.

Kāpēc dažkārt, lietojot meklēšanas lodziņu, meklēšana netiek sākta, nospiežot taustiņu ENTER?

Ja meklējat neindeksētajās atrašanās vietās, lai sāktu meklēšanu, ir jānospiež taustiņš ENTER. Atcerieties, ka, meklējot neindeksētajās atrašanās vietās, meklēšana būs lēnāka nekā parasti.

Kā var zināt, kuros failos meklēšana būs ātrāka?

Visos indeksa failos tiek meklēts ātri. Pēc noklusējuma visi bieži lietotie faili datorā tiek indeksēti. Indeksētās atrašanās vietas aptver visus failus personiskajā mapē (piemēram, Dokumenti, Attēli, Mūzika un Video), kā arī e-pastus un bezsaistes failus. Programmu un sistēmas faili netiek indeksēti. Šīs vietas netiek indeksētas, tāpēc ka tajās reti jāmeklē un to iekļaušana indeksā padarītu meklēšanu lēnāku.

Lai redzētu visu indeksēto vietu sarakstu, atveriet indeksēšanu un meklēšanas opcijas.

  • Atveriet indeksēšanas un meklēšanas opcijas, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Vadības panelis, Sistēma un uzturēšana un pēc tam uz Indeksēšanas opcijas.

    Indeksētās vietas redzamas sarakstā Indeksēt šīs atrašanās vietas.