Ar TV skatīšanos datorā saistītu problēmu novēršana

Šajā sadaļā sniegti risinājumi dažām izplatītākajām problēmām, kas varētu rasties izmantojot Windows Media Center, lai skatītos televīziju datorā.

Rādīt visu

Kāpēc, kad mēģinu skatīties TV, tiek rādīts kļūdas ziņojums?

Tabulā piedāvāta informācija par to, kā novērst problēmas saistībā ar televīziju.

Kļūdas raksturojums
Darbība

Uztvērējs nav instalēts (ārējais USB uztvērējs). Iespējams, ka uztvērējs nav pievienots, tam ir atjaunināti draiveri vai tas nav konfigurēts lietošanai ar Windows Media Center.

Pārliecinieties, vai uztvērējs ir pievienots datoram.

Informāciju par draivera atjaunināšanu skatiet uztvērēja dokumentācijā.

Lai konfigurētu uztvērēju lietošanai ar Windows Media Center, ekrānā Sākt ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, uz TV un pēc tam uz Iestatīt TV signālu.

Uztvērējs nav atrasts (iekšējā uztvērēja karte). Iespējams, ka uztvērēja karte nav instalēta, iespējota, tai ir atjaunināti draiveri vai tā nav konfigurēta lietošanai ar Windows Media Center.

Pārliecinieties, vai TV uztvērēja karte ir pievienota datoram.

Pārbaudiet, vai TV uztvērēja kartei nav atjauninātās versijas draiveris. Papildinformāciju skatiet Atjaunināt draiveri ierīcei, kas nedarbojas pareizi.

Lai saņemtu palīdzību no draivera ražotāja, skatiet Palīdzība par TV uztvērēja karti.

Lai konfigurētu TV uztvērēja karti lietošanai ar Windows Media Center, ekrānā Sākt ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, uz TV un pēc tam uz Iestatīt TV signālu.

Uztvērējs tiek lietots. Iespējams, ka uztvērēju lieto cita programma.

Aizveriet visas citas multivides programmas, kas lieto TV uztvērēja ierīci, un tad mēģiniet skatīties TV tiešraidē programmā Windows Media Center.

Uztvērēja kļūda (nepareizs TV formāts)— Uztvērēja aparatūra neatbalsta izvēlētās valsts vai reģiona TV formātu.

 • Noregulējiet uz citu kanālu.

 • Restartējiet Windows Media Center.

 • Restartējiet datoru.

Video kļūda— Video dekodētāju lieto cita programma.

Aizveriet visas citas multivides programmas, kas lieto dekoderi, un mēģiniet vēlreiz.

Video kļūda— Video dekodētājs slikti darbojas vai nav instalēts.

 • Restartējiet Windows Media Center.

 • Restartējiet datoru.

 • Sazinieties ar aparatūras ražotāju, lai saņemtu palīdzību, atkārtoti instalējot vai atjaunojot dekodētāju.

Audio ierīces kļūda. Audio karte nav instalēta, iespējota vai tai nav atjaunināti draiveri.

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēta audio (skaņas) karte.

Iespējojiet audio karti Windows ierīču pārvaldniekā.

Sazinieties ar aparatūras ražotāju, lai saņemtu palīdzību draivera atjaunināšanā.

Kāpēc televīzijas pārraide tika pārtraukta vai kanāls tika negaidīti mainīts?

Dažām TV uztvērēja iekārtām bez TV signāla ievades ir arī FM radio ievade. Tomēr dažas no šīm ierīcēm nevar saņemt FM radio signālu un TV signālu vienlaicīgi. Piemēram, uztvērējs tiek izmantots FM radio uztveršanai laikā, un Windows Media Center ir ieplānots sākt TV ierakstu. Tad tiek parādīts brīdinājums, ka FM radio sesija tiks apturēta, kad sāksies TV ierakstīšana. Ja neizdarāt atlasi, Windows Media Center automātiski aptur FM radio un sāk plānoto TV pārraides ierakstīšanu. Plašāku informāciju par TV uztvērējiem skatiet TV jūsu datorā: TV signālu un TV uztvērēju saprašana.

Ja mājas tīklam ir pieslēgts viens vai vairāki Windows Media Center paplašinātāji un tikai viena TV uztveršanas ierīce, tad ir iespēja, ka TV uztvērējam var piekļūt arī kāds cits no citas istabas.

Kāpēc Windows Media Center nevar mainīt kanālus?

Ja TV signāls tiek uztverts ar televizora pierīci un Windows Media Center nevar mainīt kanālus vai tie tiek mainīti nepareizi, pārbaudiet:

 • Iespējams, ka nav bijis iespējams pievienot attālās vadības kabeli, ko sauc arī par IR savienotājs. Ja tas ir pievienots, iespējams tas nav pareizi novietots televizora pierīces priekšpusē. Ja IR savienotājs nav novietots pareizi, Windows Media Center nevar nosūtīt signālu uz televizora pierīci, lai mainītu kanālu.

  Ja rodas problēmas ar IR savienotāja pareizu novietošanu uz televizora pierīces, mēģiniet izmantot kabatas lukturīti, lai televizora pierīcē atrastu signāla uztvērēju.

 • Ja kanāli tiek konsekventi mainīti nepareizi, iespējams, IR pults kods nav ticis pareizi konfigurēts, iestatot TV signālus. Lai atkārtoti konfigurētu TV signālu, ekrānā Sākt ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, uz TV un pēc tam uz Iestatīt TV signālu.

Kāpēc nevienā standarta TV kanālā nav signāla?

Ir divu veidu TV signāli: standarta un ciparu. Ja saņemat paziņojumu, ka Windows Media Center nevar atrast standarta kanāla TV signālu, tas var notikt šādu iemeslu dēļ:

 • Ja TV signālu saņemat no ētera antenas, kanāls var būt uz laiku nepieejams vai var gadīties, ka to nevar uztvert.

 • Ja signālu saņemat no kabeļtelevīzijas vai satelīttelevīzijas sniedzēja, tad iespējams, ka pieslēgums neietver kanālu, kuram cenšaties piekļūt. Lai izdzēstu kanālus, kurus nevarat uztvert, ekrānā Sākt ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, uz TV, uz Ceļvedis un pēc tam uz Rediģēt kanālus.

 • Ja TV signāls tiek vadīts caur kabeļa vai satelīta televizora pierīci, tā var nebūt noregulēta uz noteikto kanālu. Pārliecinieties, vai televizora pierīce ir noregulēta uz kanālu, kuru vēlaties atrast.

 • Ja datoram ir pievienota viena vai vairākas TV uztvērēja kartes, iespējams ir radušās problēmas ar kādu no TV uztvērējiem. Pārliecinieties, vai ir iespējots TV uztvērējs un instalēts pareizais draiveris. Lai pārliecinātos, vai aparatūra ir saderīga ar sistēmu Windows Vista, dodieties uz Windows Vista Aparatūras saderības saraksta vietni.

 • Ja TV signāls tiek saņemts no ētera antenas vai kabeļa pie sienas, pārliecinieties, vai kabelis ir pareizi pievienots TV ievades pieslēgumam un TV uztvērēja aparatūrai.

 • Ja TV signāls tiek vadīts caur kabeļa vai satelīta televizora pierīci, pārliecinieties, ka pierīce ir ieslēgta un ka ir savienoti šādi kabeļi:

  • TV signālu un TV pierīci savienojošs kabelis.

  • Kabelis, kas savieno televizora pierīci ar TV uztvērēja kartes aparatūras TV ievades savienojumu.

 • Sazinieties ar TV pakalpojumu sniedzēju, lai pārliecinātos, vai TV pakalpojums ir aktīvs un tam nav tehnisku problēmu.

Kāpēc nav TV signāla nevienā no ciparu antenas TV kanāliem, kuri tika atrasti programmā Windows Media Center?

Ja izmantojat ētera antenu un digitālo TV uztvērēju, lai saņemtu digitālo signālu, un saņemat ziņojumu, ka Windows Media Center nevar uztvert TV signālu nevienam TV kanālam, mēģiniet sekojošus risinājumus:

 • Pārliecinieties, ka tiek saņemts pietiekami spēcīgs signāls. Lai to izdarītu, pieslēdziet antenu brīvai pieslēgvietai un tad pamēģiniet pārbaudīt signāla stiprumu programmā Windows Media Center.

  Lai pārbaudītu TV signāla stiprumu ciparu TV kanāliem, ekrānā Sākt ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, uz TV un pēc tam uz Ciparu TV antenas signāla stiprums.

 • Pārliecinieties, vai koaksiālais kabelis ir savienots gan ar digitālās TV uztvērēja ierīci, gan ar ciparu TV antenu. Dažiem digitālā TV uztvērējiem ir vairāk par vienu savienotāju, tāpēc pārliecinieties, vai kabelis ir savienots ar ciparu TV paredzētu savienotāju.

 • Apskatiet ciparu TV antenas dokumentāciju, lai pārliecinātos, vai tā atbalsta ciparu TV.

 • Ja jūsu digitālā TV antenai ir signāla pastiprinātājs, pārliecinieties, ka savienojošais kabelis ir kārtīgi pieslēgts un signāla pastiprinātājs ir ieslēgts.

Kāpēc nav signāla kādam noteiktam ciparu antenas TV kanālam?

Ja izmantojat ētera antenu un digitālo TV uztvērēju, lai saņemtu digitālo signālu, un saņemat ziņojumu, ka Windows Media Center nevar uztvert TV signālu kādam digitālās antenas TV kanālam, iespējams tam ir kāds no sekojošiem iemesliem:

 • Antena atrodas tādā vietā, kur nevar uztvert spēcīgu, konsekventu ētera TV signālu. Mēģiniet pārvietot antenu labākai TV signāla uztveršanai, tad pārbaudiet signāla stiprumu Windows Media Center.

  Lai pārbaudītu TV signāla stiprumu ciparu TV kanāliem, ekrānā Sākt ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, uz TV un pēc tam uz Ciparu TV antenas signāla stiprums.

  Papildinformāciju par antenas novietojumu signāla stipruma uzlabošanai pārbaudiet informāciju antenas dokumentācijā.

 • Reizēm bezvadu TV signālam var traucēt daži bezvadu tīkli, mobilie tālruņi, mikroviļņu krāsnis vai radio signāli. Mēģiniet izslēgt visas šīs ierīces, skatoties ciparu TV tiešraidē, lai redzētu, vai tās traucē uztvert TV signālu.

 • Ja novērojat ilgus TV signāla pārtraukumus, kanāls kādā dienas laikā var nepārraidīt TV programmas. Papildinformāciju skatiet TV sarakstos.

 • Ja dzīvojat Eiropā un jums ir antena, kas atbalsta standartu DVB-T (Digital Video Broadcast-Terrestrial), varbūt Windows Media Center skenēšana ir pazinusi kanālus, kurus nesaņemat. Šos kanālus no programmas Windows Media Center palīdzības saskarnes rīkojoties sekojoši:

  Izvēlnē Sākt ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, uz TV, uz Ceļvedis un pēc tam uz Rediģēt kanālus.

Kāpēc nav spēcīga signāla kādam noteiktam ciparu kabeļa TV kanālam?

Ja saņemat ziņojumu, ka Windows Media Center nevar atrast TV signālu vienam ciparu kabeļtelevīzijas kanālam, tas var notikt šādu iemeslu dēļ:

 • Iespējams, neesat abonējis ciparu kabeļtelevīzijas kanālu. Sazinieties ar kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu informāciju par pakalpojumu. Ja kanāls parādās Ceļvedī, kas nepieder pie abonētā kabeļtelevīzijas pakalpojuma, to iespējams dzēst šādi:

  Ekrānā Sākt ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, uz TV, uz Ceļvedis un pēc tam uz Rediģēt kanālus.

 • Ja jums ir kabeļa karte (CableCARD), tā var būt nepareizi ievietota. Ievietojiet vēlreiz kabeļa karti un atkārtojiet uztveršanu. Ja Windows Media Center pieprasa iestatīt CableCARD vēlreiz, izpildiet vedņa norādījumus.

Piezīmes.

 • Programma Windows Media Center ir pieejama tikai versijā Windows Vista Home Premium un Windows Vista Ultimate.

 • Lai demonstrētu vai ierakstītu TV tiešraidi programmā Windows Media Center, nepieciešams analogās vai ciparu TV uztvērējs. Ja datora komplektācijā nav TV uztvērēja kartes, to var pievienot. Papildinformāciju par TV uztvērēja kartes iegādi skatiet sadaļā Palīdzība par TV uztvērēja karti vai sazinieties ar datora ražotāju.