Piedāvājam atbildes uz tipiskiem jautājumiem par sistēmas Windows automātisko atjaunināšanu.

Rādīt visu

Kāpēc sistēmu Windows vajadzētu atjaunināt automātiski?

Atjauninot automātiski atjauninājumi nav jāmeklē tiešsaistē un nav jāuztraucas, ka datorā varētu trūkt nozīmīgu sistēmas Windows labojumu. Sistēma Windows automātiski sameklē jaunākos datora atjauninājumus. Sistēmas Windows atjaunināšanas iestatījumos varat izvēlēties, vai nu lai sistēma Windows automātiski instalē atjauninājumus, vai tikai paziņo par to pieejamību. Papildinformāciju skatiet Automātiskās atjaunināšanas ieslēgšana un izslēgšana.

Kā sākt sistēmas Windows automātisko atjaunināšanu?

Vienkārši ieslēdziet automātisko atjaunināšanu, ja tas vēl nav izdarīts. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet Automātiskās atjaunināšanas ieslēgšana un izslēgšana.

Cik maksā sistēmas Windows automātiskā atjaunināšana?

Sistēmas Windows atjaunināšanas pakalpojums ir bezmaksas. Tomēr atkarībā no interneta savienojuma maksas var tikt piemērota tālruņa sarunu maksa par standarta vietējo sarunu vai tālsarunu un interneta pakalpojumu maksa, kas rodas atjauninājuma lejupielādes laikā.

Cik ilgi notiek atjauninājuma ielāde?

Tas ir atkarīgs no interneta savienojuma veida un datoram nepieciešamo atjauninājumu lieluma un skaita. Atrodoties tiešsaistē, atjauninājumi automātiski tiek lejupielādēti neredzami. Tie netraucē citām lejupielādēm, un, pārtraucot savienojumu ar internetu, to lejupielāde fonā tiek turpināta, kad tiešsaistē pārejat nākamreiz.

Kā sistēma Windows nosaka, kuri atjauninājumi datoram ir nepieciešami?

Sistēmas Windows atjaunināšanai ir programmatūras rīki, kas nosaka datora informāciju, piemēram, ražotāju, modeli, sistēmas Windows versiju un citu Microsoft programmatūru. Microsoft izmanto šo informāciju, lai instalētu tikai konkrētajam datoram nepieciešamos atjauninājumus. Papildinformāciju lasiet Windows atjaunināšanas paziņojumā par konfidencialitāti tiešsaistē.

Ja esmu izvēlējies atjaunināt sistēmu Windows automātiski, vai vēl ir nepieciešams arī apmeklēt sistēmas Windows atjaunināšanas vietni?

Nē. Sistēma Windows automātiski instalēs datora atjauninājumus, tiklīdz tie būs pieejami. Šai Windows versijai vietne ir aizstāta ar sistēmas Windows atjaunināšana vadības panelī. Ja vēlaties meklēt atjauninājumus manuāli, rīkojieties šādi:

  1. Atveriet Windows atjaunināšanu, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēls, pēc tam uz Visas programmas un uz Windows atjaunināšana.

  2. Kreisajā rūtī noklikšķiniet uz Pārbaudīt, vai nav atjauninājumu.

Padoms

  • Lai uzzinātu, kā iegūt atjauninājumus Windows un citām Microsoft programmām, piemēram, Microsoft Office, apmeklējiet Microsoft atjaunināšanas vietni . Ja jau lietojat Microsoft atjaunināšanu, lai datoram iegūtu atjauninājumus, Windows atjaunināšana vadības panelī automātiski atver un parāda atjaunināšanas statusu.

Kad atjauninājumi tiek lejupielādēti?

Atrodoties tiešsaistē, atjauninājumi tiek lejupielādēti neredzami. Tie netraucē citām lejupielādēm. Pārtraucot savienojumu ar internetu pirms pilnīgas atjauninājuma lejupielādes, šis process tiek turpināts, kad nākamreiz pārejat tiešsaistē.

Kad atjauninājumi tiek instalēti?

Tas ir atkarīgs no izvēlētās automātiskās atjaunināšanas opcijas. Ja izvēlaties ieteicamo opciju, tie tiek instalēti plkst. 3:00 vai saskaņā ar norādīto grafiku. Ja datoru izslēdz pirms grafikā norādītā laika, atjauninājumus var instalēt pirms datora beidzēšanas.

Ja, veicot atjaunināšanu saskaņā ar grafiku, dators ir kādā no enerģijas taupīšanas režīmiem (miega vai hibernācijas režīmā) un pieslēgts strāvas avotam, sistēma Windows datoru nepārslēgs miega režīmā tik ilgi, cik nepieciešams atjauninājumu instalēšanai. Ja dators darbojas ar akumulatora enerģiju, sistēma Windows atjauninājumus neinstalē. SistēmaWindows mēģinās to darīt nākamajā instalācijas reizē saskaņā ar grafiku. Lai ieplānotu laiku, kad sistēmai Windows automātiski jāinstalē atjauninājumi, veiciet šādas darbības:

  1. Atveriet Windows atjaunināšanu, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēls, pēc tam uz Visas programmas un uz Windows atjaunināšana.

  2. Kreisajā rūtī noklikšķiniet uz Mainīt iestatījumus un pēc tam pārliecinieties, vai ir atlasīta opcija Atjauninājumus instalēt automātiski (ieteicams).

  3. Izvēlieties jauno atjauninājumu instalēšanas biežumu un dienas laiku un pēc tam noklikšķiniet uz Labi. Nepieciešama administratora pilnvara Ja tiek lūgts ievadīt administratora paroli vai apstiprinājumu, ierakstiet paroli vai apstipriniet.

Vai var apskatīt, kurus atjauninājumus sistēma Windows ir instalējusi automātiski?

Jā. Vadības panelī skatiet sistēmas Windows atjaunināšanas vēsture vai Instalētie atjauninājumi.

  • Atveriet instalētos atjauninājumus, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēls, pēc tam uz Vadības panelis, uz Programmas un pie Programmas un līdzekļi uz Skatīt instalētos atjauninājumus.

Vai var izvēlēties, kurus atjauninājumus sistēma Windows instalē automātiski?

Jā. Varat izvēlēties instalēt tikai vai nu svarīgos, vai svarīgos un ieteicamos atjauninājumus. Neobligātie atjauninājumi netiek instalēti automātiski. Tos var izvēlēties un instalēt, pārskatot pieejamos atjauninājumus sistēmas Windows atjaunināšanu vadības panelī. Papildinformāciju skatiet Automātiskās atjaunināšanas ieslēgšana un izslēgšana un Veida mainīšana, kā sistēma Windows instalē un paziņo par atjauninājumiem.

Vai man tiks paziņots, ja radīsies problēma un svarīgie atjauninājumi netiks instalēti?

Jā. Sistēmas Windows atjaunināšana paziņos, ka nevar instalēt drošības vai citus svarīgus atjauninājumus. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet Atjauninājumu instalēšanas problēmu novēršana.