Ja datoram nav TV uztvērēja, lai atskaņotu un ierakstītu televīzijā pārraidīto programmā Windows Media Center, nepieciešams papildu analogās vai ciparu televīzijas uztvērējs.

Ar Windows Media Center paplašinātāju var bez piepūles izmantot Windows Media Center iespējas visā mājā. Kaut gan paplašinātājs darbojas līdzīgi Windows Media Center, tā ir atsevišķa ierīce un tās izmantošanā ir dažas atšķirības. Paplašinātājs vienmēr ir ieslēgts un darbojas, tas ir gatavs brīdim, kad ieslēgsit televizoru, skatīsities pārraidi vai aplūkosit attēlus.

Kad esat veiksmīgi iestatījis Windows Media Center paplašinātāju, iespējams, ka bibliotēkai jāpievieno mūzika, attēli, ierakstītās TV pārraides un video. To var izdarīt tāpat, kā pievienojot ciparu multivides failus programmā Windows Media Center. Papildinformāciju par ciparu multivides failu pievienošanu bibliotēkai skatiet Ciparu multivides failu pievienošana.

Rādīt visu

Lai pievienotu atskaņošanas sarakstu, izmantojot Windows Media Center paplašinātāju

Atskaņošanas saraksti, ko lietojat programmā Windows Media Center, lai klausītos mūziku, pēc noklusējuma tiek glabāti mūzikas mapē katrā lietotāja kontā. Ja saturam, kas kopēts no kompaktdiska, tiek lietota cita mape, atskaņošanas saraksti tiek glabāti tajā.

Lai pārlūkotu mapes, kurās ir atskaņošanas saraksti, var lietot izvēršanas (+) un sakļaušanas (-) vadīklas. Lai mainītu fokusu uz izvēršanas vai sakļaušanas vadīklām, lietojiet tālvadības pults navigācijas pogas.

 1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz Uzdevumi un atlasiet Iestatījumi.

 2. Atlasiet Bibliotēkas iestatīšana.

 3. Atlasiet Pievienot pārraugāmo mapi un pēc tam Tālāk.

 4. Atlasiet vienu no opcijām sadaļā Kuras mapes vēlaties pievienot? un pēc tam Tālāk.

 5. Atrodiet mapi ar atskaņošanas sarakstiem, atzīmējiet mapes izvēles rūtiņu, atlasiet Tālāk un pēc tam Pabeigt.

Lai lietotu Xbox 360 kā Windows Media Center paplašinātāju

 1. Pārliecinieties, vai Windows Media Center dators un Xbox 360 ir savienoti un tiek pazīti mājas tīklā.

 2. Windows Media Center paplašinātāja iestatīšana.

 3. Ieslēdziet Xbox 360.

 4. Izmantojot Xbox 360 tālvadības pulti vai vadāmierīci, konsolē Xbox 360 atlasiet sadaļu Multivide un pēc tam Media Center.

 5. Izmantojot Xbox 360 tālvadības pulti vai vadāmierīci, atlasiet to Windows Media Center saturu, kuru vēlaties atskaņot, izmantojot Xbox 360.

Lai lietotu Windows Media Center paplašinātāju

 1. Pārliecinieties, vai Windows Media Center dators un multivides centra paplašinātājs ir savienoti un tiek pazīti mājas tīklā.

 2. Windows Media Center paplašinātāja iestatīšana.

 3. Ieslēdziet paplašinātāju.

 4. Paplašinātāja tālvadības pultī nospiediet zaļo pogu Sākt un pēc tam lietojiet augšupvērstās vai lejupvērstās bultiņas, lai atlasītu to Windows Media Center saturu, kuru vēlaties atskaņot, izmantojot paplašinātāju.