Vecāku kontroles lietošana programmai Windows Media Center

Ja datoram nav TV uztvērēja, lai atskaņotu un ierakstītu televīzijā pārraidīto programmā Windows Media Center, nepieciešams papildu analogās vai digitālās televīzijas uztvērējs.

Ciparu multivide ļauj piekļūt ļoti dažādu veidu saturam, arī tādam, kurš dažiem skatītājiem varētu būt nepiemērots. Vecāki var precizēt un noteikt, kāda veida saturs ir piemērots viņu ģimenei, konfigurējot vecāku kontroli programmai Windows Media Center.

Aktivizējot vecāku kontroli, skatāms ir tikai tas televīzijas un filmu saturs, kas nepārsniedz maksimālo atļauto novērtējumu. Ne viss televīzijas un filmu saturs tiek novērtēts, tāpēc vecāku kontroli iespējams konfigurēt, lai nenovērtētais saturs tiktu bloķēts. Aktivizējot vecāku kontroli, jāizveido piekļuves kods, kas ļauj piekļūt aizliegtam saturam un mainīt vecāku kontroles iestatījumus. Kodu ieteicams pierakstīt, lai neaizmirstu.

Papildinformāciju skatiet Ko var kontrolēt ar vecāku kontroli?

Ņemiet vērā, ka vecāku kontrole nav pieejama visās valstīs/reģionos. Ja esat iestatījis vecāku kontroli aizliegt pārraides, kas pārsniedz noteiktu novērtējumu, un atklājat, ka tiek atskaņota pārraide, kuras novērtējums pārsniedz noteikto, iespējams, ka ar TV signālu pārraidītā novērtējuma informācija atšķiras no novērtējuma, kas atrodams rokasgrāmatā. Lai noteiktu, kuras pārraides bloķēt, Windows Media Center izmanto TV translācijas signāla pārraidīto novērtējumu. Tāpat novērtējuma informācija, kas apskatāma rokasgrāmatā, ir lejupielādēta internetā. Retos gadījumos rokasgrāmatas novērtējums varētu nesaskanēt ar novērtējuma informāciju, kas saņemta no TV translācijas signāla.

Rādīt visu

Lai iestatītu vecāku kontroli

 1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, pēc tam uz Vispārīgi un uz Vecāku kontrole.

 2. Jums tiks piedāvāts ievadīt 4 ciparu skaitli — tas būs jūsu kods.

 3. Izpildiet kādu no šīm darbībām:

  • Lai iestatītu vecāku kontroli TV programmām, noklikšķiniet uz TV novērtējumi un pēc tam uz Ieslēgt TV bloķēšanu.

   Var iestatīt maksimālo atļauto TV novērtējumu. Tas bloķē visas novērtētās programmas, programmas vispārējai auditorijai, vecāku uzraudzībā skatāmās un pieaugušajiem paredzētās programmas.

  • (Neobligāts) Noklikšķiniet uz Bloķēt TV pārraides bez novērtējuma, lai ierobežotu nenovērtēto saturu.

   Var noklikšķināt uz Papildu un pielāgot novērtējuma iestatījumus papildu kontrolei. Sadaļā TV papildu novērtējumi atrodami pieci žanri, kuriem var iestatīt novērtējumu: fantāzijas vardarbība, divdomīga valoda, aizvainojoša valoda, seksuāls saturs un vardarbība.

  • Lai iestatītu vecāku kontroli DVD un filmām, noklikšķiniet uz Filmu/DVD novērtējumi un pēc tam uz Ieslēgt filmu bloķēšanu.

   Lai ierobežotu nenovērtētu saturu, noklikšķiniet uz Bloķēt filmas bez novērtējuma, savukārt, lai precizētu — uz Maksimālais atļautais filmu novērtējums.

  • Noklikšķiniet uz Saglabāt, lai saglabātu veiktās izmaiņas.

Lai atiestatītu vecāku kontroli

 1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, pēc tam uz Vispārīgi un uz Vecāku kontrole.

 2. Ievadiet pieprasīto piekļuves kodu.

 3. Noklikšķiniet uz Atiestatīt vecāku kontroli.

 4. Noklikšķiniet uz , lai noņemtu piekļuves kodu un atiestatītu novērtējumu ierobežojumus.

Lai mainītu piekļuves kodu

 1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, pēc tam uz Vispārīgi un uz Vecāku kontrole.

 2. Noklikšķiniet uz Mainīt piekļuves kodu.

 3. Ievadiet un apstipriniet jaunu piekļuves kodu.

 4. Dialoglodziņā Piekļuves koda mainīšana noklikšķiniet uz Labi.