Ja datoram nav TV uztvērēja, lai atskaņotu un ierakstītu televīzijā pārraidīto programmā Windows Media Center, nepieciešams papildu analogās vai digitālās televīzijas uztvērējs.

Ceļvedis tabulā parāda visas TV programmas, augšpusē — datumu un laiku, ekrānā — kanāla numuru, kā arī kanāla un programmas nosaukumu.

Pa ceļvedi var naviģēt ar peli un izvēlēties programmu, vai ar bultiņām pārvietoties augšup, lejup, pa labi un pa kreisi. Lai piekļūtu ceļvedim, ekrānā Sākt ritiniet līdz TV + filmas un noklikšķiniet uz Ceļvedis.

Pa ceļvedi var naviģēt arī ar tālvadības pulti. Šajā pultī nospiediet pogu GUIDE (Ceļvedis) un pēc tam nospiediet pogas ar bultiņām, lai izvēlētos vēlamo programmu.

Ja Windows Media Center vēlaties vadīt ar tālvadības pulti, nepieciešama atsevišķi iegādājama Windows Media Center tālvadības pults.

Tabulā redzams, kā ceļveža naviģēšanai lietot tastatūru un peli vai tālvadības pulti.

Lai
Ar peli
Ar tālvadības pulti

Uzreiz pārlēktu uz noteiktu kanālu ceļvedī

Ar tastatūru uzrakstiet kanāla numuru.

Ar numurētajām pogām ievadiet kanāla numuru.

Ritinātu līdz nākamajai vai iepriekšējai laikspraugai

Noklikšķiniet uz pogām ar bultiņām pa labi un pa kreisi.

Nospiediet pogas ar bultiņām pa labi (nākamā) un pa kreisi (iepriekšējā).

Ritinātu TV kanālus vienu pēc otra

Noklikšķiniet uz pogām ar bultiņām augšup un lejup.

Nospiediet pogu augšup vai lejup.

Ritinātu TV kanālus lappusi pēc lappuses

Noklikšķiniet uz pogām ar bultiņām augšup vai lejup.

Nospiediet pogu CH/PG+ vai CH/PG-.

Ceļvedī pārlēktu trīs stundas uz priekšu

Noklikšķiniet uz pogas ar bultiņu pa labi, un pārlēksiet vienu lappusi uz priekšu (1,5 vai 2 stundas atkarībā no displeja izšķirtspējas).

Nospiediet pogu FAST FORWARD (FWD).

Ceļvedī pārlēktu trīs stundas atpakaļ

Noklikšķiniet uz pogas ar bultiņu pa kreisi un pārlēksiet vienu lappusi atpakaļ (1,5 vai 2 stundas atkarībā no displeja izšķirtspējas).

Nospiediet pogu FAST REWIND (REW).

Filtrētu ceļvedi pēc kategorijām

Ceļveža režģa kreisajā pusē noklikšķiniet uz Kategorijas un pēc tam uz kategorijas. Lai rādītu visus kanālus, noklikšķiniet uz Kategorijas un pēc tam uz Visas. Ņemiet vērā, ka ceļveža kategoriju līdzeklim nav iespējams piekļūt visos reģionos.

Tāpat ņemiet vērā arī to, ka ceļvedi nav iespējams filtrēt visos reģionos. Ja ceļveža filtrs reģionā nav pieejams, atlasot ceļvedi divreiz, jūs atgriežaties pašreizējā sarakstu laikspraugā.

Lai izvēlētos kategoriju, ritiniet līdz ceļveža tālākajai kreisajai malai, atlasiet Kategorijas, nospiediet pogas ar bultiņām, lai sarakstā pārvietotos augšup un lejup, un pēc tam noklikšķiniet uz pogas OK. Kad kategorija izvēlēta, pārvietojieties pa labi.

Rādītu informāciju par programmām

Noklikšķiniet ar peles labo pogu un pēc tam uz Informācija par programmu.

Nospiediet pogu MORE, ekrānā atlasiet Informācija par programmu un nospiediet pogu OK.

Atlasītu vēlamo programmu

Noklikšķiniet uz pašlaik pārraidītās programmas.

Lai izvēlētos programmu, nospiediet pogas ar bultiņām, lai programmu sarakstā pārvietotos augšup un lejup, un pēc tam nospiediet pogu OK.

Iestatītu ceļveža ierakstu

Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz programmas un pēc tam noklikšķiniet uz Ierakstīt vai Ierakstīt sērijas.

Atlasiet programmu un pēc tam nospiediet pogu Ierakstīt. Lai ierakstītu sērijas, nospiediet pogu Ierakstīt vēlreiz.