Kas ir nodalījumi un loģiskās diskierīces?

Nodalījums, reizēm dēvēts arī par sējumu, ir apgabals cietajā diskā, kuru var formatēt ar failu sistēmu un identificēt ar alfabēta burtu. Piemēram, C disks ir nodalījums lielākajā daļā sistēmas Windows datoru.

Šajā Windows versijā, ar disku pārvaldības līdzekli (Microsoft pārvaldības konsoles (MMC) papildprogrammu) veidojot nodalījumus pamata diskā, pirmie trīs izveidotie būs primārie nodalījumi. Tos var lietot operētājsistēmas startēšanai. Ja veidojat vairāk par trim nodalījumiem, ceturtais tiek izveidots kā paplašinātais nodalījums.

Paplašinātais nodalījums ir veids, kā apiet iespējamo pamata diskā esošos primāro nodalījumu skaita ierobežojumu. Paplašinātais nodalījums ir konteineris, kurā var būt viena vai vairākas loģiskās diskierīces. Loģiskās diskierīces darbojas kā primārie nodalījumi, izņemot to, ka tās nevar izmantot operētājsistēmas startēšanai.

Pirms datu saglabāšanas cietajā diskā, tam jābūt sadalītam un formatētam. Daudzi datori ir sadalīti kā viens nodalījums, kas ir vienāds ar cietā diska lielumu. Cietā diska sadalīšana vairākos mazākos nodalījumos nav nepieciešama, bet tā var būt noderīga cietā diska datu organizēšanā. Daļa lietotāju vēlas atsevišķus nodalījumus operētājsistēmas Windows failiem, programmām un personiskajiem datiem.