Var mainīt formātu, kādu lieto sistēmas Windows informācijas attēlošanai (piemēram, datums, laiks, valūta un mērvienības), lai tā atbilstu noteiktiem standartiem vai valodai, kādu lieto katrā valstī vai reģionā. Piemēram, ja strādājat ar dokumentiem gan franču, gan angļu valodā, var nomainīt formātu uz franču valodu, valūtu var attēlot eiro vērtībās un datumus rādīt formātā diena/mēnesis/gads.

Ja dokumenti jāraksta un jārediģē vairāk nekā vienā valodā, var pievienot ievades valodas. Daudzas ievades valodas atbalsta dažādus tastatūras izkārtojumus, ievades metodes redaktorus (IME) un runas un rokraksta pazīšanas programmas. Lietotājs parasti izvēlas, kuru no opcijām lietot. Varat eksperimentēt ar opcijām, lai atrastu sev piemērotāko. Pat ja lielāko daļu darba veicat vienā valodā, varat izmēģināt arī citu tastatūras izkārtojumu. Piemēram, ja jāraksta angļu valodā ar akcenta zīmēm, vieglāk būtu lietot ASV starptautisko tastatūru, nevis ASV standarta tastatūras izkārtojumu.

Pievienojot ievades valodas, tastatūras izkārtojumus, ievades metodes redaktorus vai runas un rokraksta pazīšanas programmas, sistēma Windows darbvirsmā parāda valodu joslu. Izmantojot valodu joslu, var no darbvirsmas ātri mainīt ievades valodu vai tastatūras izkārtojumu. Papildinformāciju skatiet Valodu josla (pārskats).

Var mainīt arī displeja valodu — valodu, kādā attēlots lietotāja interfeiss, — lai citā valodā varētu apskatīt vedņus, dialoglodziņus, izvēlnes un citus lietotāja interfeisa vienumus. Dažas displeja valodas tiek instalētas pēc noklusējuma, bet citām nepieciešama valodas failu instalēšana. Papildinformāciju skatiet Displeja valodas mainīšana.