Papildu metāloksīdu pusvadītājs vai CMOS parasti attiecas uz akumulatora enerģijas atmiņas čipu jūsu datorā, kas saglabā startēšanas informāciju. Jūsu datora ievadizvades sistēma (BIOS) izmanto šo informāciju, startējot datoru.

Ar CMOS saistītos kļūdas ziņojumus varēja izraisīt kļūdains vai neuzlādēts akumulators. Akumulators var tikt neuzlādēts, ja dators ilgu laiku ir bijis izslēgts. Lai atrisinātu ar CMOS saistītās kļūdas, pārbaudiet datora komplektācijā iekļauto informāciju vai sazinieties ar datora ražotāju. Tā iemesla dēļ, ka CMOS iestatījumi ir noteikti datora aparatūrai, Microsoft nevar nodrošināt noteiktas instrukcijas, lai mainītu tos.