Kas ir reģistrs?

Reģistrs ir sistēmas Windows datu bāze, kas ietver svarīgu informāciju par sistēmas aparatūru, datorā instalētajām programmām un iestatījumiem, un katra lietotāja konta profiliem. Sistēma Windows nepārtraukti tiek attiecināta uz reģistra informāciju.

Jums nevajadzētu veikt manuālas izmaiņas reģistrā, jo programmas un lietojumprogrammas parasti veic visas nepieciešamās izmaiņas automātiski. Nepareiza izmaiņa datora reģistrā var padarīt datoru nelietojamu. Tomēr, ja reģistrā parādās bojāts fails, iespējams, būs nepieciešams veikt izmaiņas.

Mēs iesakām dublēt reģistru, pirms veicat jebkādas izmaiņas, un reģistrā mainīt tikai tās vērtības, kuras izprotat vai kuru izmaiņu veikšanai jūs ir instruējis uzticams avots.