Lietotāja konta kontrole (User Account Control — UAC) ir sistēmas Windows līdzeklis, ar kuru var novērst neautorizētu izmaiņu veikšanu datorā. UAC to veic, lūdzot jums atļauju vai administratora‌ paroli pirms tādu darbību veikšanas, kas var ietekmēt datora darbību, vai maina iestatījumus, kas ietekmē citus lietotājus. Ja parādās UAC ziņojums, uzmanīgi izlasiet to un pārliecinieties, vai startējamās darbības vai programmas nosaukums atbilst tai, kuru vēlaties startēt.

Pārbaudot šīs darbības pirms to startēšanas, UAC palīdz novērst ļaunprātīgu programmatūru un spiegprogrammatūru instalēšanu vai neatļautu izmaiņu veikšanu datorā.

Ja uzdevuma izpildīšanai nepieciešama jūsu piekrišana vai parole, UAC brīdinās ar kādu no šiem ziņojumiem:

Lai turpinātu, sistēmai Windows nepieciešama jūsu atļauja

Windows darbībām paredzētā lietotāja konta kontroles vairoga attēls

Windows funkcijai vai programmai, kas var ietekmēt citus šī datora lietotājus, startēšanai nepieciešama jūsu atļauja. Pārbaudiet darbības nosaukumu, lai pārliecinātos, vai šī funkcija vai programma ir tā, kuru vēlaties palaist.

Lai turpinātu, programmai nepieciešama jūsu atļauja

Ar ciparparakstu parakstītām programmām paredzētu lietotāja konta kontroles vairoga attēls

Lai varētu startēt programmu, kas nav sistēmas Windows daļa, ir nepieciešama jūsu atļauja. Tai ir derīgs ciparparaksts ar tās nosaukumu un izdevēju, kas palīdz nodrošināt to, ka šī programma neizliekas par kādu citu programmu. Pārliecinieties, vai šī ir tā programma, kuru vēlaties palaist.

Datoram vēlas piekļūt neidentificēta programma

Tāda lietotāja konta kontroles vairoga attēls, kas paredzēts programmām bez ciparparaksta

Neidentificētai programmai nav tās izdevēja derīga ciparparaksta, kas nodrošinātu to, ka šī programma neizliekas par kādu citu programmu. Tas tūlīt nenozīmē draudus, jo daudzām vecākām uzticamām programmām nav parakstu. Tomēr vajadzētu būt īpaši uzmanīgam un atļaut šīs programmas startēšanu tikai tad, ja tā ir iegūta no uzticama avota, piemēram, no oriģinālā kompaktdiska vai izdevēja vietnes.

Šī programma ir bloķēta

Administratora bloķētām programmām paredzēta lietotāja konta kontroles vairoga attēls

Šīs programmas palaišanu datorā speciāli ir bloķējis administrators. Lai palaistu šo programmu, sazinieties ar administratoru un lūdziet, lai programma tiktu atbloķēta.

Parasti ieteicams pieteikties datorā, izmantojot standarta lietotāja kontu. Varat klejot internetā, sūtīt e‑pasta ziņojumus un izmantot tekstapstrādes programmu, neizmantojot administratora kontu. Ja vēlaties veikt administratīvus uzdevumus, piemēram, instalēt jaunu programmu vai mainīt kādu iestatījumu, kas ietekmēs citus lietotājus, datoru nav nepieciešams pārslēgt uz administratora kontu. Pirms uzdevuma izpildīšanas sistēma Windows prasīs atļauju vai administratora paroli.

Lai palīdzētu aizsargāt datoru, var izveidot standarta lietotāja kontus visiem lietotājiem, kuri koplieto datoru. Ja kāds, kuram ir standarta konts, mēģina instalēt programmatūru, sistēma Windows prasa administratora konta paroli, tāpēc programmatūru nevar instalēt, jums par to nezinot vai nesaņemot atļauju.