Jaunumi barošanas iestatījumu pārvaldībā

Šajā Windows versijā ir vairāk kontroles pār datora enerģijas izmantošanu un pārvaldību nekā iepriekš.

Akumulatora mērītāja izmantošana, lai uzraudzītu enerģijas patēriņu

Akumulatora mērītāju var izmantot, lai aktivizētu dažādus barošanas plānus. Lai gan akumulatora mērītājs daudz biežāk tiek izmantots mobilajos datoros, tas var parādīties arī darba galddatorā, ja dators ir pievienots USB nepārtrauktajai barošanai vai citai īstermiņa akumulatora ierīcei.

Akumulatora mērītājs atrodas Windows uzdevumjoslas paziņojumu apgabalā. Šis mērītājs atvieglo mobilā datora enerģijas patēriņa uzraudzību tā lietošanas laikā.

Norādot uz akumulatora ikonu, var redzēt procentuālo atlikušo akumulatora uzlādi un Windows izmantoto barošanas plānu.

Akumulatora ikonas attēls, kurā redzams aktīvais barošanas plāns un atlikušais uzlādes līmenis
Norādiet uz akumulatora ikonu, lai redzētu aktīvo plānu un atlikušo akumulatora uzlādi.

Piezīme

  • Daudzi mobilie datori ir aprīkoti ar vairāk nekā vienu akumulatoru. Noklikšķiniet uz akumulatora ikonas, lai redzētu katra akumulatora atlikušo uzlādi. Norādiet uz ikonu, lai redzētu kombinēto uzlādi.

Akumulatora mērītājs arī norāda, vai mobilais dators ir pievienots elektrotīklam vai darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju. Kad akumulatora uzlāde ir zema, tā mērītājs tieši virs akumulatora ikonas parāda paziņojumu.

Lai parādītu akumulatora pašreizējo stāvokli un varētu redzēt atlikušo uzlādi, akumulatora ikona maina izskatu. Kad akumulatora uzlāde ir virs 25 procentiem, akumulatora ikona ir zaļa. Kad akumulatora uzlāde ir 25 procenti, virs zaļās akumulatora ikonas parādās dzeltens trijstūris ar izsaukuma zīmi (!). Kad akumulatora uzlādes līmenis sasniedz zemu akumulatora līmeni, virs zaļās akumulatora ikonas tiek parādīts sarkans aplis ar baltu “X”.

Noklikšķinot uz akumulatora ikonas, akumulatora mērītājs parāda atlikušo uzlādi. Akumulatora mērītājā var arī pārslēgties uz citu barošanas plānu (piemēram, no plāna, kas optimizē sistēmas veiktspēju, uz enerģijas taupīšanas plānu).

Akumulatora mērītāja attēls, kurā redzami barošanas plāni un atlikusī uzlāde
Akumulatora mērītājs

Lai mainītu barošanas plāna iestatījumus vai atlasītu barošanas plānu, kas nav redzams akumulatora mērītājā, noklikšķiniet uz Citas barošanas opcijas. Papildinformāciju skatiet Akumulatora mērītājs: bieži uzdotie jautājumi.

Barošanas plāni

Šajā Windows versijā barošanas iestatījumi ir balstīti uz barošanas plāniem. Barošanas plāns ir aparatūras un sistēmas iestatījumu kopums, kas pārvalda datora enerģijas izmantošanu. Ar barošanas plānu var taupīt enerģiju, palielināt veiktspēju vai arī līdzsvarot šīs abas darbības. Trīs noklusējuma plāni — līdzsvarotais, enerģijas taupītājs un augstas veiktspējas — atbilst vairākuma vajadzībām. Varat mainīt iestatījumus jebkuram no šiem plāniem vai, ja tie neatbilst jūsu vajadzībām, izveidot savu plānu, kā sākuma punktu izmantojot vienu no šiem plāniem.

Piezīme

  • Datora ražotāji var piedāvāt papildu barošanas plānus.

Lai arī šajā Windows versijā aktīvais plāns pēc noklusējuma ir sabalansētais enerģijas plāns, kā noklusējumu var izvēlēties citu enerģijas plānu. Ja vēlaties mainīt noklusējuma enerģijas plānu atpakaļ uz sabalansēto, to var izdarīt jebkurā laikā.

Tabulā ir raksturots katrs noklusējuma plāns.

Līdzsvarotais plāns

Šis plāns līdzsvaro enerģijas patēriņu un sistēmas veiktspēju, pielāgojot datora procesora ātrumu darbībai.

Enerģijas taupītājs

Šis plāns taupa mobilā datora enerģiju, samazinot sistēmas veiktspēju. Tā galvenais mērķis ir palielināt akumulatora kalpošanas mūžu.

Augsta veiktspēja

Šis plāns piedāvā visaugstāko mobilā datora veiktspējas līmeni, pielāgojot procesora ātrumu darbībai un palielinot sistēmas veiktspēju.

Barošanas iestatījumu pārvaldība

Visus barošanas plāna iestatījumus var pārvaldīt, vadības panelī izmantojot Barošanas opcijas. Turpmāk var optimizēt datora enerģijas patēriņu un sistēmas veiktspēju, mainot papildu barošanas iestatījumus. Neatkarīgi no mainīto iestatījumu skaita tos vienmēr var atjaunot sākotnējā stāvoklī.

Piezīme

  • Datora ražotāji var piedāvāt papildu barošanas plānus un iestatījumus.

Datora izslēgšana, izmantojot barošanas pogu

Šajā Windows versijā datoru var izslēgt pavisam vienkārši. Noklikšķiniet tikai uz izvēlnes Sākt pogas Barošana.

Barošanas pogas attēls
Barošanas poga

Papildinformāciju skatiet Datora izslēgšana: bieži uzdotie jautājumi.