Darbs ar klipiem programmā Windows Movie Maker

Izmantojot programmu Windows Movie Maker, varat rediģēt klipus. Šeit ir uzskaitīti dažādi rediģēšanas paņēmieni:

 • Sadalīt un kombinēt. Kad sadalāt audio vai video klipu, jūs sadalāt to divos klipos. Tad vienu vai abus klipus var atkal sadalīt mazākos klipos utt. Varat arīu kombinēt noteiktus klipus, lai izveidotu lielākus klipus.

 • Apgriezt video klipu. Varat paslēpt vai apgriezt audio vai video klipa daļu, lai auditorija nevarētu to dzirdēt vai redzēt. Piemēram, ja video klips sākās ar vairākiem melniem video momentiem, jūs varat apgriezt video sākumu, lai jūsu publicētajā filmā melnais video kadrs neparādās.

 • Izveidot klipus. Iespējams, vēlēsities izveidot vairākus mazus, labāk pārvaldāmus klipus no viena esoša video klipa, lai atvieglotu darbu ar savu projektu. Programma Windows Movie Maker izveido klipus dažādos veidos atkarībā no klipa avota.

Klipu sadalīšana un kombinēšana

Ja importējat video failu, kas jau ir sadalīts vairākos mazākos klipos, kuri parādās fotoattēlu galerijā, kā arī programmā Windows Movie Maker. Varat arī manuāli sadalīt video un audio klipus mazākos klipos, lai atvieglotu darbu ar tiem. Piemēram, ja video klipā vēlaties ievietot video pāreju, varat sadalīt šo video klipu izvēlētajā vietā un pēc tam pievienot pāreju.

Iespējams, jums ir fails, kas tika sadalīts mazākos klipos, kurus vēlaties kombinēt. Tomēr varat kombinēt tikai blakus esošus klipus. "Blakus esošs" nozīmē, ka otrā klipa sākuma laiks nekavējoties nomaina pirmā klipa beigu laiku. Piemēram, ja jums ir video vai audio fails, kas tika sadalīts klipos, kad to importēja programmā Windows Movie Maker, un klipi ir nosaukti Klips 1, Klips 2 un Klips 3, šādā secībā jūs varētu kombinēt Klipu 1 un Klipu 2, vai Klipu 2 un Klipu 3, bet jūs nevarat kombinēt Klipu 1 un Klipu 3.

Jūs varat kombinēt blakusesošus video klipus montāžas skalā/laika skalā vai rūtī Saturi, pirms pievienot klipu vai klipus montāžas skalai/laika skalai.

Rādīt visu

Klipa sadalīšana

 1. Rūtī Saturs vai montāžas/laika skalā noklikšķiniet uz video vai audio klipa, kuru vēlaties sadalīt.

 2. Zem priekšskatījuma monitora noklikšķiniet uz Atskaņot.

 3. Kad klips sasniedz vietu, kas atrodas tuvu tai, kurā vēlaties klipu sadalīt, noklikšķiniet uz Pauzēt.

 4. Zem priekšskatījuma monitora izmantojiet atskaņošanas vadīklas, lai sameklētu vietu, kurā vēlaties sadalīt klipu.

 5. Priekšskatījuma pārraugā noklikšķiniet uz pogas Sadalīt.

Padoms

 • Varat vilkt norises joslas atskaņošanas indikatoru tieši uz to vietu, kurā vēlaties klipu sadalīt.

Lai kombinētu klipus

 1. Rūtī Saturs vai montāžas, vai laika skalā turiet nospiestu CTRL taustiņu un pēc tam noklikšķiniet uz blakus esošajiem klipiem, kurus vēlaties kombinēt.

 2. Noklikšķiniet uz Klips un pēc tam uz Kombinēt.

  Grupas pirmā klipa nosaukuma un rekvizīta informācija tiek izmantota jaunajam klipam un laiks tiek atbilstoši koriģēts.

Padoms

 • Varat kombinēt vairāk nekā divus klipus vienlaikus, kamēr vien tie ir secīgi. Lai atlasītu vairākus klipus, noklikšķiniet uz pirmā klipa, turiet nospiestu SHIFT taustiņu un pēc tam noklikšķinet uz pēdējā klipa.

Video klipa daļu apgriešana (paslēpšana)

Kad apgriežat klipu, jūs izveidojat jaunu apgriešanas sākuma un/vai beigu vietu. Apgriešanas sākuma vieta nosaka, kad klips tiks atskaņots, un apgriešanas beigu vieta nosaka, kad klips tiks apturēts jūsu projektā un izveidotaja filmā. Kad apgriežat klipu, apgrieztā klipa daļa patiesībā nav noņemta no avota faila, bet tā neparādās jūsu projektā vai publicētajā filmā.

Rādīt visu

Lai apgrieztu video klipu

 1. Ja strādājat montāžas skalas skatā, noklikšķiniet uz Skats un pēc tam uz Laika skala.

 2. Laika skalā noklikšķiniet uz klipa, kuru vēlaties apgriezt.

 3. Izmantojiet atskaņošanas vadīklas, kuras atrodas zem priekšskatījuma monitora, lai atrastu vietu, kurā vēlaties apgriezt klipu.

 4. Rīkojieties šādi:

  • Kad atskaņošanas indikators atrodas vietā, no kuras vēlaties sākt video vai audio atskaņošanu, noklikšķiniet uz Klips un pēc tam uz Apgriešanas sākums.

  • Kad atskaņošanas indikators atrodas vietā, no kuras vēlaties apturēt video vai audio klipa atskaņošanu, noklikšķiniet uz Klips un tad uz Apgriešanas beigas.

Piezīmes

 • Varat arī vilkt apgriešanas turus klipā, lai iestatītu apgriešanas sākuma un beigu vietas. Apgriešanas turi parādās kā mazi melni trijstūri klipa sākumā un beigās pēc noklikšķināšanas uz klipa laika skalā. Kad turat rādītāju virs apgriešanas tura, rādītājs mainās uz sarkanu divvirzienu bultiņu. Noklikšķiniet un velciet apgriešanas turi, lai iestatītu jaunu klipa sākuma un beigu vietu.

  Šis attēls parāda apgriešanas turi:

  Klipa apgriešanas attēls
  Klipa apgriešana
 • Iespējams, vienu vai vairākas reizes būs jānoklikšķina uz pogas Tuvināt laika skalu, lai redzētu klipus laika skalā skaidrākus. Laika skalas tuvināšanas poga parādās laika skalas rīkjoslā kā lupa ar plusa zīmi tajā.

Lai atsauktu klipa apgriešanu

 1. Ja strādājat montāžas skalas skatā, noklikšķiniet uz Skats un pēc tam uz Laika skala.

 2. Laika skalā noklikšķiniet uz apgrieztā klipa, noklikšķiniet uz Klips un pēc tam uz Notīrīt apgriešanas atzīmes.

Klipu izveidošana

Lai atvieglotu darbu ar savu projektu, iespējams, no viena esoša video klipa vēlēsities izveidot vairākus mazus, labāk pārvaldāmus klipus. Programma Windows Movie Maker izveido klipus dažādos veidos atkarībā no klipa avota. Ja avota klips ir no ciparu video (DV) kameras, programma Windows Movie Maker izveido klipus, kuru pamatā ir laikspiedoli, kurus iesprauž ciparu video kamera, kad avota video tiek sākotnēji ierakstīts, kā arī nozīmīgas video kadru izmaiņas.

 1. Rūtī Saturi atlasiet video klipu, kuram vēlaties izveidot klipus.

 2. Noklikšķiniet uz Rīki un pēc tam uz Izveidot klipus.

Piezīme

 • Klipus var izveidot automātiski Windows multivides video (WMV) failiem un audio/video mijas (AVI) formāta failiem, kuri izmanto ciparu video kodeku. Citiem video faila formātiem klipus ne vienmēr var izveidot automātiski, izmantojot klipu izveidi, tādēļ fails parādās kā viens liels video klips programmā Windows Movie Maker. Ja klipi ir lieli, varat manuāli sadalīt tos mazākos klipos.