Īsinājumtaustiņi

Tastatūras īsinājumtaustiņi ir viena vai vairāku taustiņu kombinācijas, kuras nospiežot var veikt uzdevumus, kam parasti būtu jāizmanto pele vai cita rādītājierīce. Tastatūras īsinājumtaustiņu darbību datorā var atvieglot, lai ietaupītu laiku un samazinātu piepūli, strādājot operētājsistēmā Windows un citās programmās.

Rādīt visu

Vieglpiekļuves īsinājumtaustiņi

Tālāk sniegtajā tabulā ir norādīti īsinājumtaustiņi, kurus var izmantot, lai datoru būtu ērtāk lietot.

Taustiņu kombinācija Veicamā darbība
Taustiņu kombinācija

Astoņas sekundes turiet nospiestu labo taustiņu Shift

Veicamā darbība

Ieslēgt vai izslēgt filtra taustiņus

Taustiņu kombinācija

Kreisais taustiņš Alt+kreisais taustiņš Shift+PrtScn

Veicamā darbība

Ieslēgt vai izslēgt augstu kontrastu

Taustiņu kombinācija

Kreisais taustiņš Alt+kreisais taustiņš Shift+ciparslēga taustiņš

Veicamā darbība

Ieslēgt vai izslēgt peles taustiņus

Taustiņu kombinācija

Piecas reizes nospiediet labo taustiņu Shift

Veicamā darbība

Ieslēgt vai izslēgt taustiņu ķēdi

Taustiņu kombinācija

Piecas sekundes turiet nospiestu ciparslēga taustiņu

Veicamā darbība

Ieslēgt vai izslēgt pārslēgtaustiņus

Taustiņu kombinācija

Taustiņš ar Windows logotipu+U

Veicamā darbība

Atveriet Utilītu pārvaldnieku

Biežāk lietotie īsinājumtaustiņi

Tālāk sniegtajā tabulā ir norādīti biežāk lietotie īsinājumtaustiņi.

Taustiņu kombinācija Veicamā darbība
Taustiņu kombinācija

F1

Veicamā darbība

Parādīt palīdzību kā dialoglodziņu

Taustiņu kombinācija

Ctrl+C

Veicamā darbība

Kopēt

Taustiņu kombinācija

Ctrl+X

Veicamā darbība

Izgriezt

Taustiņu kombinācija

Ctrl+V

Veicamā darbība

Ielīmēt

Taustiņu kombinācija

Ctrl+Z

Veicamā darbība

Atsaukt

Taustiņu kombinācija

Delete

Veicamā darbība

Dzēst

Taustiņu kombinācija

Shift+Delete

Veicamā darbība

Neatgriezeniski dzēst atlasīto vienumu, nepārvietojot to uz mapi Atkritne

Taustiņu kombinācija

F2

Veicamā darbība

Pārdēvēt atlasīto vienumu

Taustiņu kombinācija

Ctrl+pa labi vērstā bultiņa

Veicamā darbība

Pārvietot kursoru uz nākamā vārda sākumu

Taustiņu kombinācija

Ctrl+pa kreisi vērstā bultiņa

Veicamā darbība

Pārvietot kursoru uz iepriekšējā vārda sākumu

Taustiņu kombinācija

Ctrl+lejupvērstā bultiņa

Veicamā darbība

Pārvietot kursoru uz nākamās rindkopas sākumu

Taustiņu kombinācija

Ctrl+augšupvērstā bultiņa

Veicamā darbība

Pārvietot kursoru uz iepriekšējās rindkopas sākumu

Taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift un bulttaustiņš

Veicamā darbība

Iezīmēt teksta bloku

Taustiņu kombinācija

Shift un jebkurš bulttaustiņš

Veicamā darbība

Logā vai darbvirsmā atlasīt vairākus vienumus vai dokumentā atlasīt tekstu

Taustiņu kombinācija

Ctrl+A

Veicamā darbība

Atlasīt visu

Taustiņu kombinācija

F3

Veicamā darbība

Meklēt failu vai mapi

Taustiņu kombinācija

Alt+Enter

Veicamā darbība

Skatīt atlasītā vienuma rekvizītus

Taustiņu kombinācija

Alt+F4

Veicamā darbība

Aizvērt aktīvo vienumu vai iziet no aktīvās programmas

Taustiņu kombinācija

Alt+atstarpes taustiņš

Veicamā darbība

Atvērt aktīvā loga īsinājumizvēlni

Taustiņu kombinācija

Ctrl+F4

Veicamā darbība

Aizvērt aktīvo dokumentu (programmās, kurās ir atļauts vienlaicīgi atvērt vairākus dokumentus)

Taustiņu kombinācija

Alt+tabulēšanas taustiņš

Veicamā darbība

Pārslēgties starp atvērtajiem vienumiem

Taustiņu kombinācija

Alt+Esc

Veicamā darbība

Cikliski pārslēgt vienumus to atvēršanas secībā

Taustiņu kombinācija

F6

Veicamā darbība

Logā vai darbvirsmā cikliski pārslēgt ekrānā redzamos elementus

Taustiņu kombinācija

F4

Veicamā darbība

Dialoglodziņā parādīt aktīvā saraksta vienumus

Taustiņu kombinācija

Izvēlnes taustiņš

Veicamā darbība

Parādīt atlasītā vienuma īsinājumizvēlni

Taustiņu kombinācija

Ctrl+Esc

Veicamā darbība

Parādīt izvēlni Sākums

Taustiņu kombinācija

Alt+pasvītrots burts

Veicamā darbība

Dialoglodziņā izpildīt attiecīgu komandu vai atlasīt attiecīgu opciju

Taustiņu kombinācija

Alt+izvēlnes nosaukumā pasvītrots burts

Veicamā darbība

Parādīt attiecīgu izvēlni

Taustiņu kombinācija

F10

Veicamā darbība

Aktivizēt aktīvās programmas izvēļņu joslu

Taustiņu kombinācija

Pa labi vērstā bultiņa

Veicamā darbība

Atvērt nākamo pa labi esošo izvēlni vai atvērt apakšizvēlni

Taustiņu kombinācija

Pa kreisi vērstā bultiņa

Veicamā darbība

Atvērt nākamo pa kreisi esošo izvēlni vai aizvērt apakšizvēlni

Taustiņu kombinācija

F5 (vai Ctrl+R)

Veicamā darbība

Atsvaidzināt aktīvo logu

Taustiņu kombinācija

Atpakaļatkāpes taustiņš

Veicamā darbība

Pārlūkā Windows Explorer skatīt mapi vienu līmeni augstāk

Taustiņu kombinācija

Esc

Veicamā darbība

Atcelt pašreizējo uzdevumu

Taustiņu kombinācija

Nospiediet taustiņu Shift kompaktdiska ievietošanas laikā

Veicamā darbība

Novērst kompaktdiska automātisku atskaņošanu

Dialoglodziņu īsinājumtaustiņi

Tālāk sniegtajā tabulā ir norādīti dialoglodziņiem lietotie īsinājumtaustiņi.

Taustiņu kombinācija Veicamā darbība
Taustiņu kombinācija

Ctrl+tabulēšanas taustiņš

Veicamā darbība

Cilnēs pārvietoties uz priekšu

Taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+tabulēšanas taustiņš

Veicamā darbība

Cilnēs pārvietoties atpakaļ

Taustiņu kombinācija

Tabulēšanas taustiņš

Veicamā darbība

Opcijās pārvietoties uz priekšu

Taustiņu kombinācija

Shift+tabulēšanas taustiņš

Veicamā darbība

Opcijās pārvietoties atpakaļ

Taustiņu kombinācija

End

Veicamā darbība

Parādīt aktīvā loga apakšu

Taustiņu kombinācija

Alt+pasvītrots burts

Veicamā darbība

Izpildīt komandu (vai atlasīt opciju), kas ir piesaistīta konkrētam burtam

Taustiņu kombinācija

Enter

Veicamā darbība

Atlasot vairākas komandas, aizvietot peles klikšķināšanas darbību

Taustiņu kombinācija

Atstarpes taustiņš

Veicamā darbība

Atzīmēt izvēles rūtiņu vai noņemt atzīmi no tās, ja aktīvā opcija ir izvēles rūtiņa

Taustiņu kombinācija

Bulttaustiņi

Veicamā darbība

Atlasīt pogu, ja aktīvā opcija ir opcijas pogu grupa

Taustiņu kombinācija

F1

Veicamā darbība

Parādīt palīdzību

Taustiņu kombinācija

F4

Veicamā darbība

Parādīt aktīvā saraksta vienumus

Taustiņu kombinācija

Atpakaļatkāpes taustiņš

Veicamā darbība

Atvērt mapi vienu līmeni augstāk, ja mape ir atlasīta dialoglodziņā Saglabāt kā vai Atvērt

Taustiņa ar Windows logotipu īsinājumtaustiņi

Tālāk sniegtajā tabulā ir norādīti taustiņam ar Windows logotipu lietotie īsinājumtaustiņi.

Taustiņu kombinācija Veicamā darbība
Taustiņu kombinācija

Taustiņš ar Windows logotipu

Veicamā darbība

Atvērt vai aizvērt izvēlni Sākums

Taustiņu kombinācija

Taustiņš ar Windows logotipu+B

Veicamā darbība

Iestatīt fokusu uz paziņojumu

Taustiņu kombinācija

Taustiņš ar Windows logotipu+Ctrl+F

Veicamā darbība

Meklēt datorus

Taustiņu kombinācija

Taustiņš ar Windows logotipu+Pause Break

Veicamā darbība

Parādīt sistēmas rekvizītu dialoglodziņu

Taustiņu kombinācija

Taustiņš ar Windows logotipu+D

Veicamā darbība

Parādīt darbvirsmu

Taustiņu kombinācija

Taustiņš ar Windows logotipu+M

Veicamā darbība

Minimizēt visus logus

Taustiņu kombinācija

Taustiņš ar Windows logotipu+Shift+M

Veicamā darbība

Atjaunot minimizētos logus

Taustiņu kombinācija

Taustiņš ar Windows logotipu+E

Veicamā darbība

Atvērt datoru

Taustiņu kombinācija

Taustiņš ar Windows logotipu+F

Veicamā darbība

Meklēt failu vai mapi

Taustiņu kombinācija

Taustiņš ar Windows logotipu+L

Veicamā darbība

Bloķēt datoru vai pārslēgt lietotājus

Taustiņu kombinācija

Taustiņš ar Windows logotipu+R

Veicamā darbība

Atvērt izpildes dialoglodziņu