Ar datora startēšanu saistīto problēmu novēršana

Datora startēšanas problēmas ir kaitinošas, taču bieži tās var vienkārši novērst. Darbības, kas jāveic problēmas novēršanai, ir atkarīgas no simptomiem. Lai atrastu iespējamo risinājumu, noklikšķiniet uz apgalvojuma, kas visvairāk atbilst problēmai.

Rādīt visu

Jūs piesakāties, noklikšķinot uz sava lietotāja konta, bet nevarat atvērt nevienu programmu

Uzreiz pēc tam, kad esat noklikšķinājis uz sava lietotāja konta vai ierakstījis paroli, nospiediet taustiņu Shift un turiet to nospiestu, līdz ir redzama darbvirsma un uzdevumjosla. Shift taustiņa turēšana nospiestā pozīcijā aptur programmu automātisku ielādi, un problēmas iemesls, iespējams, ir viena no šīm programmām. Līdzko esat veiksmīgi pieteicies, varat mainīt programmas, kas tiek palaistas automātiski, kā arī noņemt programmu, kas rada problēmu.

Dators parāda Windows logotipu, taču startēšana neizdodas, pirms jums ir iespēja pieteikties

Dažkārt Windows sāk ielādi, taču startēšanas laikā pārtrauc reaģēt. Vairumā gadījumu problēmas iemesls ir jauna aparatūras detaļa, jauna programma vai bojāts sistēmas fails. Lai novērstu problēmu, izpildiet tālāk aprakstītos norādījumus. Mēģiniet startēt datoru pēc katras darbības. Nākamo norādījumu izpildiet tikai tad, ja Windows startēšana joprojām neizdodas.

Ar startēšanu saistīto problēmu novēršana

 1. Restartējiet datoru. Uzreiz pēc tam, kad tiek parādīts tukšs ekrāns, vairākkārt nospiediet taustiņu F8. Tiek parādīta izvēlne Windows papildu opcijas. Ja izvēlne netiek parādīta, restartējiet datoru un mēģiniet vēlreiz. Izmantojot klaviatūras kursortaustiņus (pele nedarbosies), atlasiet opciju Pēdējā zināmā darbam derīgā konfigurācija un nospiediet taustiņu Enter. Windows XP sāks startēšanu.

 2. Ja nesen esat instalējis jaunu aparatūru, izslēdziet datoru un atvienojiet jauno aparatūru. Pēc tam restartējiet Windows XP un novērsiet ar aparatūru saistīto problēmu, lai operētājsistēma darbotos pareizi.

 3. Restartējiet datoru un atkal nospiediet F8. Šoreiz izvēlieties opciju Drošais režīms un nospiediet taustiņu Enter. Windows XP sāks startēšanu drošajā režīmā, kas programmas un aparatūru nestartē automātiski, kā arī rāda ļoti vienkāršu grafiku. Ja Windows XP startēšana drošajā režīmā notikusi veiksmīgi, varat noņemt nesen instalētās programmas un atjauninājumus. Pēc tam restartējiet datoru kā parasti.

Tiek parādīts ziņojums “Ar sistēmu nesaistīts disks vai diska kļūda” vai līdzīgs ziņojums

Ziņojums “Ar sistēmu nesaistīts disks vai diska kļūda” nozīmē, ka dators nevarēja atrast Windows. Veiciet tālāk aprakstītās darbības un pēc katras no tām mēģiniet startēt datoru. Nākamo norādījumu izpildiet tikai tad, ja Windows startēšana joprojām neizdodas.

Ar diska kļūdām saistīto problēmu novēršana

 1. Dators, iespējams, mēģina ielādēt Windows no noņemamā datu nesēja, nevis no cietā diska, kas atrodas datorā. Izņemiet visas disketes, kompaktdiskus, DVD diskus, USB zibatmiņas diskus, digitālās kameras un atmiņas kartes.

 2. Var būt bojāta daļa no cietā diska. Problēmu, iespējams, var atrisināt, veicot Windows XP instalācijas labošanu.

 3. Var būt bojāts cietais disks. Ja ir bojāts cietais disks, tas ir jāaizstāj. Pēc tam, kad esat aizstājis cieto disku, atjaunojiet dublētos failus.

Dators pārtrauc darbību uzreiz pēc ieslēgšanas, vai arī monitorā nekas nav redzams.

Ja dažu sekunžu laikā pēc startēšanas tiek parādīts kļūdas ziņojums, problēma, iespējams, ir saistīta ar aparatūras konfigurāciju. Ja tiek parādīts Windows logotips, ir jānovērš ar startēšanu saistītās problēmas. Ja tiek parādīts ziņojums “Ar sistēmu nesaistīts disks vai diska kļūda”, ir jānovērš ar diska kļūdu saistītās problēmas. Ja netiek parādīts pat startēšanas ekrāns, problēma, iespējams, ir saistīta ar aparatūru. Veiciet tālāk norādītās darbības, lai novērstu ar aparatūru saistītās problēmas, kas liedz datoram uzsākt Windows ielādi. Restartējiet datoru pēc katras darbības un mēģiniet ielādēt Windows. Nākamo norādījumu izpildiet tikai tad, ja Windows ielāde joprojām neizdodas.

Ar aparatūru saistīto problēmu novēršana

 1. Ja, startējot datoru, ir dzirdams signāls, bet monitorā nekas nav redzams, veiciet tālāk norādītās darbības.

  • Atvienojiet monitoru no datora un pēc tam atkal pievienojiet to datoram.

  • Pārliecinieties, vai monitora elektropadeves vads ir pievienots un monitors ir ieslēgts.

  • Ja iespējams, pievienojiet monitoru citam datoram, lai pārliecinātos, ka tas darbojas pareizi.

  • Ja monitors darbojas, bet, pievienojot to datoram, tajā nekas nav redzams un ir dzirdams signāls, iespējams, ir bojāts videoadapteris. Ja datoram ir garantija, sazinieties ar datora ražotāju, lai lūgtu atbalstu. Ja datoram nav garantijas un jums pašam nav grūtību atvērt datora korpusa sānu paneli un nomainīt iekšējo aparatūru, iegādājieties un instalējiet saderīgu aizstājējvideoadapteri. Pretējā gadījumā sazinieties ar pakalpojumu centru, lai lūgtu palīdzību. Detaļas aizstāšana sagādā neērtības un var būt dārga, taču jūsu dokumenti, attēli un e-pasta ziņojumi ir drošībā un būs pieejami, kad dators būs salabots.

 2. Ja tiek parādīts kļūdas ziņojums ar norādi, ka nav pievienota klaviatūra vai ir iestrēdzis tās taustiņš, izslēdziet datoru un pievienojiet klaviatūru. Ja problēma nav novērsta, aizstājiet klaviatūru.

 3. Dažkārt datoru neizdodas startēt, jo tas nav saderīgs ar aparatūras piederumiem. Ja nesen esat pievienojis jaunu aparatūras piederumu, izslēdziet datoru un noņemiet šo piederumu, pēc tam startējiet datoru vēlreiz.

 4. Noņemiet visus aparatūras piederumus, izņemot klaviatūru, peli un monitoru. Ja datora startēšana izdodas, izslēdziet Windows un datoru un pievienojiet vienu aparatūras piederumu. Pēc tam startējiet datoru vēlreiz. Ja datoru neizdodas startēt, problēmas iemesls ir aparatūras piederums, kuru pievienojāt pēdējo. Atvienojiet aparatūru un sazinieties ar aparatūras pārdevēju, lai lūgtu atbalstu. Pievienojiet pārējos aparatūras piederumus.

 5. Savienotājs, iespējams, ir vaļīgs. Izslēdziet datoru, atvienojiet visus datora ārējos savienotājus un uzmanīgi ievietojiet tos atpakaļ. Pārbaudiet, vai vadi nekur nav sasprausti nepareizi, vai kontaktlampiņas nav saliektas un savienotāji nav vaļīgi.

 6. Ja jums pašam nav grūtību atvērt datora korpusa sānu paneli, izslēdziet datoru, atvienojiet elektropadevi un atveriet datora korpusa sānu paneli. Atvienojiet un atkal pievienojiet visus vadus. Atvienojiet un atkal pievienojiet visus datora iekšējos vadus, tostarp datora atmiņas mikroshēmas. Salieciet visas datora detaļas vietā, pirms vēlreiz mēģināt startēt datoru.

 7. Ja datoru joprojām neizdodas startēt, iespējams, problēmas iemesls ir mātesplatē, procesorā, atmiņas kartē vai videokartē. Lai gan detaļas aizstāšana sagādā neērtības, jūsu dokumenti, attēli un e-pasta ziņojumi ir drošībā un būs pieejami, kad dators būs salabots.

Datoru neizdodas ieslēgt

Ja datoru neizdodas ieslēgt — pēc barošanas pogas nospiešanas neiedegas indikatori — un nav dzirdams nekāds signāls vai citas skaņas, veiciet tālāk norādītās darbības.

 • Pārliecinieties, vai datora elektropadeves vads ir pievienots.

 • Atvienojiet datoru no elektropadeves un tajā pašā kontaktligzdā pievienojiet citu elektrisku ierīci (piemēram, lampu, fēnu vai radio). Ja ierīce nedarbojas, problēma ir kontaktligzdā, nevis datorā.

Jāveic Windows XP instalācijas labošana.

Ar Windows XP instalācijas labošanu var novērst daudz nopietnu startēšanas problēmu. Lai gan šādi nezudīs neviens svarīgs dokuments, varētu zust datora iestatījumi, tādēļ būs nepieciešams atkārtoti instalēt daudz atjauninājumu.

Lai veiktu Windows XP instalācijas labošanu, ir nepieciešams Windows XP kompaktdisks un produkta atslēga.

Windows XP instalācijas labošana

 1. Ievietojiet Windows XP kompaktdisku datorā.

 2. Restartējiet datoru. Ja tiek rādīta uzvedne, nospiediet taustiņu, lai sāktu no CD-ROM kompaktdiska.

 3. Lapā Esiet sveicināts iestatījumos! nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lapā Windows XP licencēšanas līgums izlasiet licencēšanas līgumu. Nospiediet taustiņu Page Down, lai ritinātu lejup līdz līguma beigām. Pēc tam nospiediet taustiņu F8.

 5. Kad tiek rādīta uzvedne, nospiediet taustiņu R, lai Windows XP labotu Windows, atkārtoti instalējot svarīgus Windows komponentus.

  Labošanas un atkārtotas instalēšanas process var ilgt vairāk par vienu stundu. Beigās tiek parādīta uzvedne, kurā jums jāatbild uz tiem pašiem jautājumiem, kas tiek uzdoti, instalējot Windows XP pirmo reizi.