Windows aktivizēšana: bieži uzdotie jautājumi


Piedāvājam atbildes uz dažiem bieži uzdotiem jautājumiem par Windows aktivizēšanu.

Rādīt visu

Kā aktivizēt sistēmu Windows 7?

Informāciju par sistēmas Windows 7 aktivizēšanu skatiet sadaļā Sistēmas Windows 7 aktivizēšana šajā datorā.

Vai aktivizēšana ir tas pats, kas reģistrēšana?

Nē, aktivizēšana ir obligāta, bet reģistrēšana ne. Aktivizēšana ir process, kas nodrošina, ka sistēma Windows jūsu datorā tiek lietota atbilstoši Microsoft programmatūras licences nosacījumiem. Reģistrēšana ir informācijas (piemēram, e-pasta adreses) ievadīšanas process, lai pieteiktu produktu atbalstu, rīkus un padomus, kā arī citas produktu priekšrocības.

Vai aktivizēšanas laikā tiek apkopota informācija, ko izmanto, lai sazinātos ar mani?

Nē. Aktivizēšanas laikā apkopotā informācija netiks izmantota, lai ar jums sazinātos.

Vai aktivizēšana ir obligāta?

Jā. Pēc sistēmas Windows instalēšanas 30 dienu laikā tā jāaktivizē tiešsaistē vai pa tālruni. Kad sistēma Windows ir aktivizēta, var lietot visus Windows līdzekļus.

Ja esmu aktivizējis sistēmu Windows, kāpēc sistēma Windows manā datorā nav oriģināla?

Oriģināla Windows ir periodisks process, kura laikā tiek pārbaudīta produkta atslēga, lai pārliecinātos, vai tā tiek lietota kopā ar aparatūru, ar kuru tā tika savienota pārī aktivizēšanas laikā. Ja tiek secināts, ka produkta atslēga nav oriģināla vai nav derīga, iespējams, ka šī produkta atslēga tiek lietota citā datorā vai arī ir viltota.

Papildinformāciju par oriģinālu Windows programmatūru skatiet oriģinālas Windows programmatūras vietnē.

Vai pēc aparatūras maiņas ir jāaktivizē sistēma Windows?

Iespējams. Būtiski mainot sava datora aparatūru, piemēram, vienlaikus jauninot cieto disku un atmiņu, iespējams, būs atkārtoti jāaktivizē sistēma Windows. Papildinformāciju skatiet sadaļā Sistēmas Windows 7 aktivizēšana šajā datorā.

Vai man kādreiz būs atkārtoti jāaktivizē sistēma Windows savā datorā?

Iespējams. Windows jāaktivizē atkārtoti šādos gadījumos:

  • Būtiski mainot sava datora aparatūru, piemēram, vienlaikus jauninot cieto disku un atmiņu. Ja būtiskas izmaiņas aparatūrā prasīs atkārtotu Windows aktivizēšanu, par to tiks paziņots un tiks dotas trīs dienas laika sistēmas Windows aktivizēšanai.

  • Atkārtoti instalējot sistēmu Windows. Šajā gadījumā tiks dotas 30 dienas laika, lai sistēmu Windows aktivizētu atkārtoti.

Ja sistēma Windows jāaktivizē atkārtoti tajā pašā datorā, jauna produkta atslēga nav jāiegādājas. Papildinformāciju skatiet sadaļā Sistēmas Windows 7 aktivizēšana šajā datorā.

Vai produkta atslēgu var izmantot vairākos datoros?

Lai aktivizētu sistēmu Windows 7, vienu Windows produkta atslēgu var izmantot tikai Microsoft programmatūras licences nosacījumos norādītajā skaitā datoru. Parasti licences nosacījumi vienu produkta atslēgu ļauj izmantot tikai vienā datorā.

Ja izmantojat instalācijas disku vai USB zibatmiņas disku, lai sistēmu Windows 7 instalētu citā datorā, jāiegādājas tā paša sistēmas Windows 7 izdevuma papildu kopija, lai iegūtu jaunu produkta atslēgu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Jaunas sistēmas Windows 7 produkta atslēgas iegūšana.

Kā rīkoties, ja produkta atslēga nav derīga?

Ja, instalējot sistēmu Windows 7, tiek parādīts kļūdas ziņojums, kurā norādīts, ka jūsu produkta atslēga nav derīga, skatiet sadaļu Windows 7 aktivizācijas kļūda: nederīga produkta atslēga.

Raksta ID: MSW700067Vai nepieciešama papildu palīdzība?