Kas jāzina pirms TV uztvērēju pievienošanas, lai tos lietotu kopā ar programmu Windows Media Center?


TV uztvērējs ir ierīce, kas dod iespēju pievienot datoram TV signālu. Izmantojot programmu Windows Media Center un saderīgu TV uztvērēju, varat datorā skatīties TV tiešraides un filmas un ierakstīt programmas turpmākai skatīšanai. Papildinformāciju skatiet sadaļā TV datorā: par TV signāliem un TV uztvērējiem un TV signāla iestatīšana programmā Windows Media Center.

TV uztvērēja iegāde

Mūsdienās ir iespējams iegādāties dažādu ražotāju TV uztvērējus. Daži TV uztvērēji ir pieejami arī ar Media Center tālvadības pulti, ar kuru var pārslēgt kanālus, ierakstīt pārraidi, kā arī veikt citas darbības, nemaz neatrodoties pie datora. Plānojot TV uztvērēja iegādi, ir jāaplūko šie četri pamattipi:

 • Iekšēja TV uztvērēja karte, kas ir jāinstalē datorā.

 • Ārējs TV uztvērējs, kuru var pievienot pieejamam USB portam vai IEEE 1394 portam datorā.

 • Tīkla TV uztvērējs, kuru var pievienot maršrutētājā pieejamam Ethernet portam.

 • Ārēja TV uztvērēja karte, kuru iespējams pievienot portatīvā datora CardBus slotam vai ExpressCard slotam.

Tirgū pieejami dažādi TV uztvērēji, un ir svarīgi izvēlēties ar TV signālu saderīgu uztvērēju. Izlasiet informāciju kārbas sānu daļā vai atveriet ražotāja vietni, lai noteiktu, kāda tipa signālus uztvērējs atbalsta.

Lai noskaidrotu, kuri TV uztvērēja modeļi ir saderīgi ar jūsu datora iestatījumiem, sazinieties ar datora ražotāju vai arī atveriet Windows Logo'd produktu saraksta vietni.

TV signāla uztveršana

Lai datorā uztvertu TV signālu, signāla tips ir jāatbalsta gan TV uztvērēja aparatūrai, gan arī programmai Media Center. Pēc saderīga TV signāla pievienošanas datoram, signālu ir iespējams iestatīt programmā Media Center, lai skatītos un ierakstītu TV pārraides un filmas. Televīzijas programmu tipu, ko varat skatīties un ierakstīt datorā, nosaka tālāk minētie faktori:

 • Datorā pieejamie sistēmas resursi. Tas sevī ietver procesora ātrumu, atmiņu un video grafikas kartes iespējas, kā arī pieejamos portus.

 • Lietotāja atrašanās vieta un signālu tipi, kas tiek pārraidīti šajā vietā. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējo kabeļtīklu vai satelīttīklu nodrošinātāju.

 • Vai TV signāls ir analogs vai digitāls. Analogās TV signāli tiek nosūtīti pa kabeli, satelītu vai ar radioviļņiem, izmantojot antenu. Digitālie TV signāli tiek pārraidīti līdzīgi, bet tie paredzēti augstākas kvalitātes un uzlabotas audio kvalitātes nodrošināšanai nekā izmantojot analogo signālu. Detalizētu informāciju par dažādiem signāla tipiem, kas ir saderīgi ar programmu Windows Media Center, skatiet sadaļā Programmā Windows Media Center atbalstītie TV signāli.

 • TV uztvērēja aparatūra, ieskaitot signāla tipu, ko tā var uztvert. Lai sazinātos ar aparatūras ražotāju un iegūtu papildinformāciju, skatiet Palīdzība par TV uztvērēju.

 • Datoram pievienotās antenas tips. (Tas ir spēkā tikai tad, ja TV signāls tiek uztverts no radioviļņu antenas.)

TV uztvērēju pievienošana datoram

Ar vienu datoram pievienotu TV uztvērēju programmā Media Center ir iespējams skatīties vai ierakstīt TV tiešraides vienlaikus tikai vienā kanālā. Datoram pievienoti divi TV uztvērēji vai divu uztvērēju ierīce dod šādas iespējas:

 • Skatīties TV tiešraidi vienā kanālā un vienlaikus ierakstīt pārraidi citā kanālā.

 • Vienlaikus ierakstīt divas dažādas TV pārraides divos dažādos kanālos.

 • Skatīties iepriekš ierakstītu pārraidi un vienlaikus ierakstīt tiešraides divos dažādos kanālos.

Pirms TV uztvērēju pievienošanas datoram apsveriet tālāk minētos apstākļos:

 • Iespējams, būs nepieciešams instalēt draiveri katram TV uztvērējam, kas tiks pievienots datoram. Informāciju par to, kā lejupielādēt un instalēt jaunāko draiveri, skatiet sadaļā Aparatūras, kas nedarbojas pareizi, draivera atjaunināšana. Lai iegūtu informāciju par draiveri, varat apmeklēt datora ražotāja vai TV uztvērēja ražotāja vietni.

 • Programma Media Center atbalsta maksimāli četrus analogās TV uztvērējus un četrus ciparu TV uztvērējus vienā datorā. (Ja iestatīšana attiecas uz ciparu kabeļu uztvērējiem, tad maksimums ir četri ciparu kabeļu uztvērēji.)

 • Ja datoram ir pievienoti vairāki viena tipa TV uztvērēji, tiem jāuztver viens signāla avots. Piemēram, ja ir divi analogās TV uztvērēji un analogā kabeļa TV signāls tiek saņemts tieši no koaksiālā kabeļa sienas ligzdā, varat izmantot sadalītāju, lai sadalītu kabeli pirms pievienošanas datoram.

 • Izmantojot ierīci ar vairākiem TV uztvērējiem (piemēram, ar duālo uztvērēju vai kombinēto uztvērēju), programma Media Center atpazīst katru TV uztvērēju kā atsevišķu ierīci. Piemēram, viens duālais analogais uztvērējs tiek uztverts kā divi analogie uztvērēji.

 • Ja jums ir analogais uztvērējs un plānojat instalēt ciparu kabeļa uztvērēju (īpaša ierīce, kas nepieciešama ciparu kabeļa signāla uztveršanai), tad analogās TV uztvērējs ir jāatinstalē. Papildinformāciju skatiet sadaļā Ciparu kabeļtelevīzijas uztvērēji: bieži uzdotie jautājumi. (Šis ierobežojums nav piemērojams tad, ja ciparu signāls tiek uztverts ar satelīta vai radioviļņu antenu.)

 • Var pievienot vairākas TV uztvērēja aparatūras ierīces, kas dod iespēju uztvert augstas izšķirtspējas televīziju. Piemēram, papildus diviem ciparu TV uztvērējiem, kas atbalsta ciparu signālu (piemēram, ATSC vai ClearQAM), jums var būt arī divi ciparu kabeļu uztvērēji.Vai nepieciešama papildu palīdzība?