Monitora spilgtuma un kontrasta pielāgošanaLai uzlabotu teksta lasāmību un piešķirtu ciparattēliem tādu izskatu, kāds tiem būs izdrukās, ir jāpielāgo monitora spilgtums un kontrasts.

Lai, pielāgojot displeja spilgtuma un kontrasta iestatījumus, uzlabotu rezultātus, izmantojiet displeja krāsu kalibrēšanu. (Displeja krāsu kalibrēšana palīdz pielāgot šos un citus iestatījumus.) Papildinformāciju par displeja krāsu kalibrēšanu sistēmā Windows skatiet sadaļā Displeja kalibrēšana.

Spilgtuma un krāsu pielāgošanas veids ir atkarīgs no konkrētā displeja.

 • Spilgtuma un kontrasta pogas monitora priekšpusē. Dažiem monitoriem kontrasta un spilgtuma vadīklas atrodas priekšpusē un uz tām ir attēloti standarta simboli, kādi ir redzami šajā attēlā.

  Spilgtuma un kontrasta simbolu attēls
  Spilgtuma un kontrasta simboli
 • Ekrāna izvēlne. Dažiem displejiem spilgtuma un kontrasta iestatījumus var mainīt, izmantojot ekrānā parādītu izvēlni un pēc tam iestatot spilgtumu un kontrastu izvēlētajā izvēlnē. Daudzos gadījumos, lai tiktu parādīta ekrāna izvēlne, monitora priekšpusē ir jānospiež poga, iespējams, ar nosaukumu Menu (Izvēlne).

 • Klēpjdatora displejs. Klēpjdatoru displejiem priekšpusē nav spilgtuma un kontrasta pogu. Lielākajai daļai klēpjdatoru nav kontrasta iestatīšanas vadīklas. Tomēr daudziem klēpjdatoriem spilgtumu var iestatīt, nospiežot un turot taustiņu Fn un pēc tam nospiežot funkcijas taustiņu, lai samazinātu (Pogas Samazināt spilgtumu attēls) vai palielinātu (Pogas Palielināt spilgtumu attēls) spilgtumu. Ja klēpjdatorā izmantojat displeja krāsu kalibrēšanu, iestatiet maksimālo spilgtuma iestatījumu.

Papildinformāciju par displeja spilgtuma un kontrasta iestatīšanu skatiet tam pievienotajā informācijā vai apmeklējiet ražotāja vietni.

Automātiska spilgtuma pielāgošana, izmantojot adaptīvu spilgtumu

Adaptīvs spilgtums ir sistēmas Windows līdzeklis, kas izmanto gaismas sensoru, lai automātiski pielāgotu displeja spilgtumu atbilstoši apgaismojuma apstākļiem ap datoru. Lai izmantotu adaptīvo spilgtumu, datorā jābūt uzstādītiem un iespējotiem gaismas sensoriem.

Lai noteiktu, vai klēpjdators vai datora monitors atbalsta adaptīvo spilgtumu, barošanas opcijās meklējiet iestatījumu Iespējot adaptīvo spilgtumu (tas ir minēts tālāk aprakstītajā procedūrā) vai skatiet datoram pievienoto informāciju.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu adaptīvo spilgtumu

 1. Atveriet enerģijas opcijas, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Vadības panelis, uz Sistēma un drošība un pēc tam uz Enerģijas opcijas.

 2. Jebkurā plānā noklikšķiniet uz Mainīt plāna iestatījumus.

 3. Noklikšķiniet uz Mainīt papildu enerģijas iestatījumus.

 4. Sarakstā izvērsiet Displejs un pēc tam Iespējot adaptīvo spilgtumu.

 5. Lai ieslēgtu vai izslēgtu adaptīvo spilgtumu, kad dators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju, noklikšķiniet uz Darbojas no akumulatora un pēc tam sarakstā uz Ieslēgts vai Izslēgts.

 6. Lai ieslēgtu vai izslēgtu adaptīvo spilgtumu, kad dators ir pievienots kontaktligzdai, noklikšķiniet uz Pievienots elektrotīklam un pēc tam sarakstā uz Ieslēgts vai Izslēgts.

 7. Noklikšķiniet uz Lietot. Noklikšķiniet uz Labi.

Piezīme

 • Adaptīvais spilgtums nav pieejams visos sistēmas Windows 7 izdevumos.Vai nepieciešama papildu palīdzība?