Ja dators ir aprīkots ar bezvadu (Wi Fi) tīkla adapteri un jūs noklikšķināt uz viedpogas Iestatījumi, tiek parādīta bezvadu tīkla ikona Bezvadu tīkla ikona. Windows automātiski atrod bezvadu tīklus, kas atrodas uztveršanas zonā.

Lai skatītu bezvadu tīklu sarakstu

 1. Pavelciet no ekrāna labās malas un pēc tam pieskarieties Iestatījumi.
  (Ja izmantojat peli, norādiet uz ekrāna labo augšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju uz leju un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatījumi.)

 2. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz bezvadu tīkla ikonas (Bezvadu tīkla ikona ).

Ja sistēma Windows nenosaka tīklu, kuram jābūt datora uztveršanas zonā, tas var būt šādu iemeslu dēļ:

Problēmas
Iespējamie risinājumi

Datorā ir izslēgts bezvadu sakaru slēdzis.

Daudziem klēpjdatoriem un planšetdatoriem priekšpusē vai sānos ir bezvadu sakaru slēdzis. Ja klēpjdatoram vai planšetdatoram ir slēdzis, pārliecinieties, vai tas ir ieslēgts. Dažos klēpjdatoros tiek lietota arī funkciju taustiņu kombinācija, lai ieslēgtu vai izslēgtu šo slēdzi. Detalizētu informāciju par bezvadu sakaru slēdža atrašanās vietu skatiet datora komplektācijā iekļautajā informācijā.

Ieslēgts lidmašīnas režīms.

Lai izslēgtu lidmašīnas režīmu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Pavelciet no ekrāna labās malas un pēc tam pieskarieties Iestatījumi.
  (Ja izmantojat peli, norādiet uz ekrāna labo augšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju uz leju un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatījumi.)

 2. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz bezvadu tīkla ikonas (Bezvadu tīkla ikona ).
 3. Pārbaudiet, vai Lidmašīnas režīms ir iestatīts uz Izslēgts.

Dators atrodas pārāk tālu no bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta.

Pārvietojiet datoru tuvāk maršrutētājam vai piekļuves punktam. Ja strādājat ar portatīvu datoru, mēģiniet to novietot dažādās vietās, lai noteiktu bezvadu signāla diapazonu un vislabāko vietu, kur strādāt ar datoru.

Ja datoru nevar novietot tuvāk maršrutētājam vai piekļuves punktam, apsveriet iespēju iegādāties un uzstādīt ārējo bezvadu tīkla adaptera antenu, lai uzlabotu uztveršanu. Lai pārbaudītu, vai varat uzstādīt papildu antenu, skatiet bezvadu tīkla adaptera komplektācijā iekļauto informāciju.

Maršrutētājs un datora tīkla adapteris, iespējams, nav saderīgi.

Lai tie darbotos kopā, datora tīkla adaptera bezvadu standarta versijai jābūt tādai pašai vai vecākai par maršrutētāja bezvadu standarta versiju. Piemēram, ja datora tīkla adapteris izmanto 802.11n bezvadu standartu (to dēvē arī par bezvadu-N), bet maršrutētājs — 802.11g (to dēvē arī par bezvadu-G), nevarēsit izveidot savienojumu, jo bezvadu-G standarts ir vecāks, un tas neatpazīst bezvadu-N. Taču, ja maršrutētājs izmanto bezvadu-N, bet datora adapteris — bezvadu-G, varēsit izveidot savienojumu, kad maršrutētājā būs iestatīts jaukts režīms, jo bezvadu-N darbojas ar dažiem vai visiem vecākajiem standartiem (802.11a, 802.11b un 802.11g).

Bezvadu maršrutētājs vai piekļuves punkts ir izslēgts vai nedarbojas pareizi.

Varat izmēģināt šādas divas iespējas.

 • Pārliecinieties, vai maršrutētājs vai piekļuves punkts ir ieslēgts un vai deg bezvadu signāla indikators.

 • Atiestatiet maršrutētāju vai piekļuves punktu - atvienojiet to, pagaidiet vismaz 10 sekundes un pēc tam atkal to pievienojiet.

  Brīdinājums

  • Atiestatot maršrutētāju vai piekļuves punktu, īslaicīgi tiek pārtraukti visi tīkla savienojumi.

Ja nepārvaldāt piekļuves punktu vai tīklu, sazinieties ar tīkla administratoru.

Traucējumus izraisa citas ierīces.

Dažas mājas ierīces var radīt datora un diapazonā esošo tīklu savienojuma traucējumus. Piemēram, mikroviļņu krāsnīs un dažos bezvadu tālruņos tiek izmantotas noteiktas frekvences (ieskaitot 2,4 GHz un 5 GHz), kuras izmanto arī noteikta tīkla aparatūra.

Varat izmēģināt šādas divas iespējas:

 • Ja kāda no šīm ierīcēm atrodas netālu no datora, izslēdziet to uz laiku vai pārvietojiet tālāk no datora.

 • Mainiet maršrutētāja vai piekļuves punkta iestatījumus, lai lietotu citu bezvadu kanālu, vai arī iestatiet automātisku kanāla atlasi, ja tam ir fiksēts kanāla numurs. Dažkārt viens bezvadu kanāls darbojas labāk par pārējiem. Norādījumus bezvadu signālu kanāla iestatīšanai skatiet piekļuves punkta vai maršrutētāja komplektācijā iekļautajā informācijā.

Maršrutētājs vai piekļuves punkts ir aizņemts.

Ja maršrutētāju vai piekļuves punktu lieto vairāki datori vai ierīces, iespējams, tas ir pārāk aizņemts, lai atbildētu uz jauniem pieprasījumiem. Ja tīkla savienojums ir izveidots vairākos datoros, mēģiniet tos uz laiku atvienot.

Meklētajam tīklam nav iestatīta tā tīkla nosaukuma apraide.

Jūsu bezvadu maršrutētājam, iespējams, nav iestatīta tā tīkla ID (SSID) apraide. SSID apraides gaitā tīkls ir redzams ikvienai personai, kas atrodas tīkla diapazonā. Tas arī uzlabo tīkla drošību (detalizētu informāciju skatiet nākamajā brīdinājumā). Lai ieslēgtu SSID apraidi, skatiet bezvadu maršrutētāja komplektācijā iekļauto dokumentāciju vai atveriet maršrutētāja iestatījumu tīmekļa lapu.

Brīdinājums

 • Parasti bezvadu tīkli veic sava nosaukuma apraidi, un dators “klausās”, lai uzzinātu tā tīkla nosaukumu, ar kuru tas vēlas izveidot savienojumu. Tā kā slēpts tīkls neveic apraidi, dators to nevar atrast; šādā gadījumā tīklam ir jāatrod jūsu dators. Lai tas notiktu, datoram ir jāveic gan meklējamā tīkla, gan sava nosaukuma apraide. Šādā gadījumā citi datori, kas “klausās”, lai atrastu tīklus, zinās jūsu datora nosaukumu, kā arī tā tīkla nosaukumu, ar kuru esat izveidojis savienojumu, kas palielina uzbrukuma risku jūsu datoram.

Tīkla administrators ir bloķējis iespēju izmantot noteiktus tīklus.

Ja strādājat uzņēmuma tīklā, jūsu tīkla administrators, iespējams, izmanto grupas politiku, lai kontrolētu bezvadu tīklu izmantošanu. Ja uzskatāt, ka datora uztveršanas diapazonā ir bezvadu tīkli, kas nav redzami vai ar kuriem nevarat izveidot savienojumu, jo tīkla administrators tos ir bloķējis, sazinieties ar tīkla administratoru.

Bezvadu tīkla adapteris ir pārraudzības režīmā.

Ja datorā darbojas tīkla pārraudzības lietojumprogramma, bezvadu tīkla adapteris tiks iestatīts pārraudzības režīmā, kas sistēmai Windows neļauj izveidot savienojumu ar bezvadu tīklu. Lai izveidotu savienojumu ar bezvadu tīklu, aizveriet tīkla pārraudzības lietojumprogrammu vai izpildiet lietojumprogrammas instrukcijas, lai izietu no pārraudzības režīma.Vai nepieciešama papildu palīdzība?