Tastatūras iestatījumu maiņa


Tastatūras iestatījumu pielāgošana palīdz strādāt labāk un efektīvāk. Pielāgojot iestatījumus, var norādīt taustiņa nospiešanas ilgumu, pirms tastatūras rakstzīme sāk atkārtoties, tastatūras rakstzīmju atkārtošanas ātrumu un kursora mirgošanas ātrumu.

Noskatieties šo videoklipu, lai uzzinātu, kā mainīt tastatūras iestatījumus (1:54)
Rādīt visu

Lai mainītu aizkavi, pirms tastatūras rakstzīmes tiek atkārtotas

  1. Lai atvērtu tastatūras rekvizītus, noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls un pēc tam uz Vadības panelis. Meklēšanas lodziņā ierakstiet tastatūra un pēc tam noklikšķiniet uz Tastatūra.

  2. Sadaļā Rakstzīmes atkārtošana pārvietojiet opcijas Atkārtošanas aizkave slīdni pa kreisi vai pa labi, lai palielinātu vai samazinātu laiku, cik ilgi jānospiež taustiņš un jātur, pirms tastatūras rakstzīme sāk atkārtoties, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Lai mainītu tastatūras rakstzīmju atkārtošanās ātrumu

  1. Lai atvērtu tastatūras rekvizītus, noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls un pēc tam uz Vadības panelis. Meklēšanas lodziņā ierakstiet tastatūra un pēc tam noklikšķiniet uz Tastatūra.

  2. Sadaļā Rakstzīmes atkārtošana pārvietojiet opcijas Atkārtošanas temps slīdni pa kreisi, lai tastatūras rakstzīmes tiktu atkārtotas lēnāk, vai pa labi, lai tās tiktu atkārtotas ātrāk, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Lai mainītu kursora mirgošanas ātrumu

  1. Lai atvērtu tastatūras rekvizītus, noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls un pēc tam uz Vadības panelis. Meklēšanas lodziņā ierakstiet tastatūra un pēc tam noklikšķiniet uz Tastatūra.

  2. Pārvietojiet opcijas Kursora mirgošanas ātrums slīdni pa labi vai pa kreisi, lai palielinātu vai samazinātu kursora mirgošanas ātrumu, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi. Ja pārvietojat slīdni pa kreisi līdz galam, kursos beidz mirgot.Vai nepieciešama papildu palīdzība?