Vairāku vārteju konfigurēšana tīklā


Ja datorā ir vairāki tīkla adapteri un konfigurējat katra adaptera noklusējuma vārteju (kas izveido noklusējuma maršrutu IP maršrutēšanas tabulā visiem galamērķiem, kuri neatrodas apakštīklā), informācija tīklā var netikt maršrutēta pareizajam galamērķim. Ja veidojat savienojumu ar sadalītiem tīkliem, atdaliet tīklus, kas nav paredzēti tiešai saziņai. Tikai viena vārteja tiek lietota visiem galamērķiem, kas neatrodas apakštīklā, pat tad, ja konfigurējat daudzas noklusējuma vārtejas. Piemēram, ja dators ir pievienots iekštīklam ar vairākiem apakštīkliem un internetam. Ar noklusējuma vārteju, kas konfigurēta abiem adapteriem, varat sazināties ar visiem datoriem internetā vai arī ar visiem datoriem iekštīklā, bet abi šie saziņas veidi nedarbojas vienlaikus.

Lai atrisinātu šo problēmu, rīkojieties šādi:

 • Konfigurējiet noklusējuma vārteju tīkla adapterim, kas pievienots tīklam ar vislielāko maršrutu skaitu (parasti tas ir tīkla adapteris, kas pievienots internetam).

 • Nekonfigurējiet noklusējuma vārteju citiem tīkla adapteriem. Tā vietā lietojiet statiskus maršrutus vai dinamiskos maršrutēšanas protokolus, lai pievienotu maršrutus citiem sadalītiem tīkliem lokālajā IP maršrutēšana tabulā. Ja maršrutēšanas infrastruktūra lieto maršrutēšanas informācijas protokolu (Routing Information Protocol — RIP) IPv4 versijai, sistēmā Windows varat ieslēgt RIP klausītāju, kas ļauj datoram uzzināt citus tīkla maršrutus, klausoties pārraidītos RIP ziņojumus un pēc tam pievienojot IPv4 maršrutus maršrutēšanas tabulai. Ja maršrutēšanas infrastruktūra nelieto RIP, RIP klausīšanās nav iespējama. Alternatīva ir komandas route add -p lietošana, lai manuāli pievienotu atsevišķus maršrutus IPv4 maršrutēšanas tabulai. IPv6 lietošanai jāizmanto komanda netsh interface ipv6 add route.

Lai konfigurētu noklusējuma vārteju

 1. Lai atvērtu tīkla savienojumus, noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls un pēc tam uz Vadības panelis. Meklēšanas lodziņā ierakstiet adapteris un pēc tam sadaļā Tīkla un koplietošanas centrs noklikšķiniet uz Skatīt tīkla savienojumus.

 2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz adaptera, kuram vēlaties konfigurēt noklusējuma vārteju, un pēc tam uz Rekvizīti. Nepieciešama administratora pilnvara Ja tiek prasīts ievadīt administratora paroli vai apstiprinājumu, ierakstiet paroli vai apstipriniet.

 3. Noklikšķiniet uz cilnes Tīklošana.

 4. Sadaļā Šis savienojums izmanto šādus vienumus noklikšķiniet vai nu uz Interneta protokols, versija 4 (TCP/IPv4), vai Interneta protokols, versija 6 (TCP/IPv6) un pēc tam uz Rekvizīti.

 5. Atvērtajā dialoglodziņā atlasiet Automātiski iegūt IP adresi vai Izmantot šādu IP adresi.

  Dialoglodziņa Interneta protokola versijas 4 (TCP/IPv4) rekvizīti attēls
  Dialoglodziņš Interneta protokola versijas 4 (TCP/IPv4) rekvizīti

  Ja konfigurējat tīkla adapteri, lai automātiski saņemtu IP adresi, noklusējuma vārteju piešķir DHCP serveris. Ja norādāt alternatīvu konfigurāciju (tikai IPv4 versijai), noklusējuma vārteja ir IP adrese noklusējuma vārtejas lodziņā cilnē Alternatīvā konfigurācija. Varat norādīt tikai vienu noklusējuma vārteju.

  Ja norādāt IP adreses konfigurāciju manuāli, noklusējuma vārteja ir IP adrese noklusējuma vārtejas lodziņā cilnē Vispārīgi.

Lai ieslēgtu RIP klausītāju

 1. Lai atvērtu programmas un līdzekļus, noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Vadības panelis, uz Programmas un pēc tam uz Programmas un līdzekļi.

 2. Kreisajā rūtī noklikšķiniet uz Ieslēgt vai izslēgt sistēmas Windows līdzekļus. Nepieciešama administratora pilnvara Ja tiek prasīts ievadīt administratora paroli vai apstiprinājumu, ierakstiet paroli vai apstipriniet.

 3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu RIP uztvērējs un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Lai manuāli pievienotu maršrutu interneta protokola 4. versijai (IPv4)

 1. Lai atvērtu komandu uzvednes logu, noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls. Meklēšanas lodziņā ierakstiet Komandu uzvedne un pēc tam rezultātu sarakstā noklikšķiniet uz Komandu uzvedne.

 2. Komandu uzvednē ierakstiet route -p add [galamērķis] [maska <tīkla maska>] [vārteja] [metrika <metrika>] [if <interfeiss>].

  Tabulā ir raksturoti komandas route -p add parametri.

  Parametrs
  Raksturojums

  galamērķis

  Norāda maršruta tīkla galamērķi. Galamērķis var būt IP adrese vai apakštīkla prefikss (zināms arī kā tīkla adrese vai tīkla identifikators), (ja resursdatorā prefiksa biti ir iestatīti uz 0), resursdatora maršruta IP adrese vai 0.0.0.0 noklusējuma maršrutam.

  maska

  Norāda apakštīkla masku, kas saistīta ar tīkla galamērķi. Apakštīkla maska var būt atbilstoša IP adresei vai apakštīkla prefiksam, 255.255.255.255 resursdatora maršrutam vai 0.0.0.0 noklusējuma maršrutam. Ja tā ir izlaista, tiek lietota 255.255.255.255 apakštīkla maska. Galamērķa un apakštīkla maska relācija definētos maršrutos nosaka, ka galamērķis nevar būt konkrētāks par atbilstošo apakštīkla masku. Citiem vārdiem, bits galamērķī nevar būt iestatīts uz 1, ja atbilstošais bits apakštīkla maskā ir 0.

  vārteja

  Nosaka pārvietošanās uz priekšu vai nākamā lēkuma IP adresi, caur kuru var sasniegt tīkla galamērķa un apakštīkla maskas noteikto adrešu kopu. Lokāli pievienotajiem apakštīkla maršrutiem vārtejas adrese ir apakštīklam pievienotā interfeisa IP adrese. Attālajiem maršrutiem, kas pieejami, izmantojot vienu vai vairākus maršrutētājus, vārtejas adrese ir tieši sasniedzama IP adrese, kas piešķirta blakus maršrutētājam.

  metrika

  Nosaka veselo skaitļu metriku (no 1 līdz 9999) maršrutiem, lai maršrutēšanas tabulā starp vairākiem maršrutiem varētu izvēlēties to, kurš visvairāk atbilst sūtāmās paketes galamērķa adresei. Tiek izvēlēts maršruts ar mazāko metriku. Metrika var parādīt lēkumu skaitu, ceļa ātrumu, ceļa uzticamību, ceļa caurlaidspēju vai administratīvos rekvizītus.

  if

  Norāda interfeisa indeksu tam interfeisam, caur kuru var sasniegt galamērķi. Lai apskatītu interfeisu un tiem atbilstošo interfeisa indeksu sarakstu, lietojiet maršruta drukāšanas komandas displeju. Interfeisa indeksā var lietot decimālskaitļus vai heksadecimālskaitļus. Interfeisa indeksam ar heksadecimālskaitļiem ciparu ierakstiet kopā ar 0x. Ja parametrs tiek izlaists, interfeisu nosaka no vārtejas adreses.

  Ar -p parametru norādītais maršruts tiek pievienots reģistram un lietots, lai inicializētu IP maršrutēšanas tabulu, ikreiz palaižot TCP/IP protokolu.

Lai manuāli pievienotu maršrutus interneta protokola 6. versijai (IPv6)

 1. Lai atvērtu komandu uzvednes logu, noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls. Meklēšanas lodziņā ierakstiet Komandu uzvedne un pēc tam rezultātu sarakstā noklikšķiniet uz Komandu uzvedne.

 2. Komandu uzvednē ierakstiet netsh interface ipv6 add route [prefix=]<IPv6 adrese>/<vesels skaitlis> [interface=]<virkne> [[nexthop=]<IPv6 adrese>] [[siteprefixlength=]<vesels skaitlis>] [[metric=]<vesels skaitlis>] [[publish=]<vērtība>] [[validlifetime=]<vesels skaitlis>|infinite] [[preferredlifetime=]<vesels skaitlis>] [[store=]<vērtība>].

  Tabulā ir raksturoti komandas netsh interface ipv6 add route parametri.

  Parametrs
  Apraksts

  prefix

  Adrese vai apakštīkla prefikss, kam jāpievieno maršruts.

  interface

  Interfeisa nosaukums vai indekss.

  nexthop

  Vārtejas adrese, ja prefikss nav uz saites.

  siteprefixlength

  Prefiksa garums visai vietnei, ja tas atrodas uz saites.

  metric

  Maršruta metrika.

  publish

  Parāda vienu no šādām vērtībām:

  • nē: nav reklamēts maršruta reklāmās (noklusējums)

  • vecums: reklamēts maršruta reklāmās ar samazinātu darbības laiku

  • jā: reklamēts maršruta reklāmās ar nemainīgu darbības laiku

  Ja sadaļā Publicēt iestatīts Vecums, maršruta reklāmai tiks saglabāts derīguma darbības laiks līdz dzēšanai. Ja sadaļā Publicēt iestatīts Jā, maršruts nekad netiks izdzēsts, neskatoties uz derīguma darbības laika vērtību, un katra maršruta reklāmai būs tas pats norādītais derīguma darbības laiks. Ja sadaļā Publicēt iestatīts Nē vai Vecums, maršruts tiks izdzēsts pēc derīguma darbības laika beigām.

  validlifetime

  Darbības laiks, kas norāda maršruta derīgumu. Tas var būt izteikts dienās, stundās, minūtēs un sekundēs (piemēram, 1d2h3m4s). Noklusējuma vērtība ir “bezgalīga”.

  preferredlifetime

  Vēlamais maršruta darbības laiks. Noklusējums ir vienāds ar derīguma darbības laiku.

  store

  Parāda vienu no šādām vērtībām:

  • aktīvs: izmaiņa saglabājas tikai līdz nākamajai saknēšanai

  • pastāvīgs: izmaiņa ir pastāvīga (noklusējums)Vai nepieciešama papildu palīdzība?