Lai datoru pievienotu televizoram, datorā ir jābūt izejas portam, kas atbilst kādam no televizora ieejas portiem.

VGA, DVI, kompozītvideo, S-Video, HDMI un komponentvideo savienojumu attēls
Rādīt visu

Kas ir nepieciešams, ja lietojat augstas izšķirtspējas televizoru

Gandrīz visiem datoriem ir izejas porti, tāpēc var lietot kabeli, lai savienotu datoru ar augstas izšķirtspējas televizoru (High Definition Television - HDTV). Lielākajai daļai datoru ir VGA izejas ports (tāpēc parasti tiek lietoti VGA kabeļi). Citiem ir vizuālā ciparu interfeisa (Digital Visual Interface - DVI), augstas izšķirtspējas multivides interfeisa (High Definition Multimedia Interface - HDMI) vai komponentvideo izejas porti, kam katram nepieciešams savs kabelis.

Piedāvājam vairākus variantus, kā datoru savienot ar augstas izšķirtspējas televizoru.

Ja datoram ir šāds izejas ports
Tam jādarbojas kopā ar šāda tipa TV ieejas portu
Lietojot šāda tipa kabeli

HDMI

HDMI

HDMI–HDMI

DVI

DVI vai HDMI

DVI–DVI vai DVI–HDMI

VGA

VGA

VGA–VGA

Papildinformāciju skatiet sadaļā HDTV: bieži uzdotie jautājumi.

Kas ir nepieciešams, ja lietojat standarta izšķirtspējas televizoru

Lielākā daļa standarta izšķirtspējas televizoru atbalsta tikai kompozīta video vai S-Video savienojumu. Ja dators atbalsta kādu no šiem savienojumiem, to var savienot ar televizoru. Tomēr šo abu veidu savienojumi nenodrošina tik asu attēlu kā HDTV vai standarta datora monitors.

Piedāvājam vairākus variantus, kā datoru savienot ar standarta izšķirtspējas televizoru.

Ja datoram ir šāds izejas ports
Tam jādarbojas kopā ar šāda tipa TV ieejas portu
Lietojot šāda tipa kabeli

kompozīts video

kompozīts video

kompozīts video–kompozīts video

S-Video

S-Video

S-Video–S-Video

Datora pievienošana televizoram

Kad jums ir vajadzīgais kabelis, veiciet tālāk minētās darbības, lai datoru savienotu ar televizoru:

  1. Izslēdziet datoru un novietojiet to viegli sasniedzamā attālumā no televizora. Atvienojiet monitoru, bet peli un tastatūru atstājiet pievienotas.

  2. Savienojiet datora izeju un televizoru, izmantojot atbilstošu video kabeli.

  3. Ieslēdziet televizoru un iestatiet ieeju, kas atbilst datora izejai. Informāciju par šīs darbības veikšanu skatiet televizora lietošanas pamācībā.

  4. Ieslēdziet datoru.

    Televizora ekrānā jābūt redzamai sistēmai Windows. Ja ekrāns ir izstiepts vai arī daļa ekrāna ir nogriezta, iespējams, ir jāpielāgo ekrāna izšķirtspēja sistēmā Windows. Papildinformāciju skatiet sadaļā Labāka attēlojuma iegūšana monitorā.

    Ja sistēma Windows televizorā netiek parādīta, iespējams, dators ir atkārtoti jāsavieno ar monitoru un ekrāna izšķirtspēja ir jāpielāgo pirms savienošanas ar televizoru.

Piezīmes

  • VGA, DVI un komponentvideo kabeļi neatbalsta audiosignālus. HDMI kabeļi atbalsta audiosignālus, bet ne visas HDMI video kartes atbalsta audio. Ja HDTV ir audio ieeja, iespējams, ar atsevišķu audio kabeli var tieši savienot datora skaņas karti un televizoru. Pretējā gadījumā audiosignāls ir jāsavieno ar citu ierīci, piemēram, ārējiem datora skaļruņiem vai mājas stereosistēmu. Papildinformāciju par skaņas kartēm skatiet sadaļā Skaņas kartes: bieži uzdotie jautājumi.

  • Ja dators neatbalsta nepieciešamo video savienojuma veidu, tad, iespējams, ir jāuzstāda jauna video karte, kurai ir pareizais savienojums.Vai nepieciešama papildu palīdzība?