Internet Explorer īsinājumtaustiņi


Varat izmantot Internet Explorer īsinājumtaustiņus, lai ātri veiktu dažādas darbības vai lai strādātu bez peles.

Rādīt visu

Vietņu apskate un pārlūkošana

Tabulā aprakstītas vietņu apskatīšanai un pārlūkošanai lietojamās saīsnes.

Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet

Parādīt palīdzību

F1

Pārlūkprogrammas logā pārslēgties no pilnekrāna uz parastiem skatiem un pretēji

F11

Pārvietoties uz priekšu pa vienumiem vietnē, adreses joslā un joslā Mana izlase

Tab

Pārvietoties atpakaļ pa vienumiem vietnē, adreses joslā un joslā Mana izlase

Shift+Tab

Sākt ievietošanas atzīmes pārlūkošanu

F7

Doties uz savu sākumlapu

Alt+Home

Doties uz nākamo lapu

Alt+bultiņa pa labi

Doties uz iepriekšējo lapu

Alt+kreisā bultiņa vai atpakaļatkāpes taustiņš

Parādīt saites īsinājumizvēlni

Shift+F10

Pārvietoties uz priekšu pa kadriem un pārlūkprogrammas elementiem (darbojas tikai tad, ja atspējotas pārlūkošanas cilnes)

Ctrl+Tab vai F6

Pārvietoties atpakaļ starp kadriem (darbojas tikai tad, ja atspējotas pārlūkošanas cilnes)

Ctrl+Shift+Tab

Ritināt uz dokumenta sākumu

Augšupvērstā bultiņa

Ritināt uz dokumenta beigām

Lejupvērstā bultiņa

Ritināt uz dokumenta sākumu ar lielākiem soļiem

Page Up

Ritināt uz dokumenta beigām ar lielākiem soļiem

Page Down

Pārvietoties uz dokumenta sākumu

Home

Pārvietoties uz dokumenta beigām

End

Atrast šajā lappusē

Ctrl+F

Atsvaidzināt atvērto vietni

F5

Atsvaidzināt atvērto vietni, pat ja tīmekļa versijas laikspiedols un lokāli saglabātā versija neatšķiras

Ctrl+F5

Apturēt lappuses lejupielādi

Esc

Atvērt jaunu tīmekļa vietni vai lapu

Ctrl+O

Atvērt jaunu logu

Ctrl+N

Atvērt jaunu InPrivate pārlūkošanas logu

Ctrl+Shift+P

Dublicēt cilni (atvērt pašreizējo cilni jaunā cilnē)

Ctrl+K

Atkārtoti atvērt pēdējo aizvērto cilni

Ctrl+Shift+T

Aizvērt atvērto logu (ja atvērta tikai viena cilne)

Ctrl+W

Saglabāt pašreizējo lapu

Ctrl+S

Drukāt atvērto lapu vai aktīvo kadru

Ctrl+P

Aktivizēt atlasīto saiti

Enter

Atvērt manu izlasi

Ctrl+I

Atvērt vēsturi

Ctrl+H

Atvērt plūsmas

Ctrl+J

Atvērt lapas izvēlni

Alt+P

Atvērt izvēlni Rīki

Alt+T

Atvērt palīdzības izvēlni

Alt+H

Darbs ar cilnēm

Tabulā aprakstītas saīsnes, ko lieto, strādājot ar cilnēm.

Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet

Atvērt saites jaunā cilnē fonā

Ctrl+klikšķis

Atvērt saites jaunā cilnē priekšplānā

Ctrl+Shift+klikšķis

Atvērt jaunu cilni priekšplānā

Ctrl+T

Pārslēgties no cilnes uz cilni

Ctrl+Tab vai Ctrl+Shift+Tab

Aizvērt atvērto cilni (vai atvērto logu, ja pārlūkošanas cilnes ir atspējotas)

Ctrl+W

Atvērt jaunu cilni priekšplānā no adreses joslas

Alt+Enter

Pārslēgties uz noteikta numura cilni

Ctrl+n (kur n ir skaitlis no 1 līdz 8)

Pārslēgties uz pēdējo cilni

Ctrl+9

Aizvērt citas cilnes

Ctrl+Alt+F4

Ieslēgt vai izslēgt ātrās cilnes (sīktēlu skats)

Ctrl+Q

Izmantot tālummaiņu

Tabulā aprakstītas tālummaiņai lietojamās saīsnes.

Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet

Palielināt tālummaiņas vērtību (+ 10 %)

Ctrl+pluszīme

Samazināt tālummaiņas vērtību (- 10 %)

Ctrl+mīnuszīme

Tālummainīt līdz 100 %

Ctrl+0

Meklēšanas izmantošana

Tabulā aprakstītas meklēšanai lietojamās saīsnes.

Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet

Doties uz meklēšanas lodziņu

Ctrl+E

Atvērt meklēšanas vaicājumu jaunā cilnē

Alt+Enter

Atvērt meklēšanas nodrošinātāja izvēlni

Ctrl+lejupvērstā bultiņa

Drukas priekšskatījuma izmantošana

Tabulā aprakstītas vietni priekšskatīšanai un drukāšanai lietojamās saīsnes.

Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet

Iestatīt drukas opcijas un drukāt lapu

Alt+P

Mainīt papīru, šīs lappuses galvenes un kājenes, orientāciju un piemales

Alt+U

Parādīt pirmo drukājamo lapu

Alt+Home

Parādīt iepriekšējo drukājamo lapu

Alt+bultiņa pa kreisi

Ierakstīt parādāmās lapas numuru

Alt+A

Parādīt nākamo drukājamo lapu

Alt+bultiņa pa labi

Parādīt pēdējo drukājamo lapu

Alt+End

Norādīt, kā jādrukā kadri (šī opcija ir pieejama tikai gadījumā, ja drukājat vietnes, kurās tiek izmantoti kadri)

Alt+F

Aizvērt drukas priekšskatījumu

Alt+C

Adreses joslas izmantošana

Tabulā aprakstītas adreses joslā lietojamās saīsnes.

Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet

Atlasīt tekstu adreses joslā

Alt+D

Parādīt rakstīto adrešu sarakstu

F4

Atrodoties adreses joslā, pārvietot kursoru pa kreisi uz adreses nākamo loģisko pārtraukumu (punktu vai slīpsvītru)

Ctrl+bultiņa pa kreisi

Atrodoties adreses joslā, pārvietot kursoru pa labi uz adreses nākamo loģisko pārtraukumu (punktu vai slīpsvītru)

Ctrl+bultiņa pa labi

Pievienot adreses joslā ierakstītā teksta sākumā "www." un ".com" beigās

Ctrl+Enter

Pārvietoties uz priekšu automātiskās pabeigšanas atbilstību sarakstā

Augšupvērstā bultiņa

Pārvietoties atpakaļ automātiskās pabeigšanas atbilstību sarakstā

Lejupvērstā bultiņa

Internet Explorer rīkjoslas izvēļņu atvēršana

Tabulā aprakstītas Internet Explorer rīkjoslas un komandjoslas izvēļņu atvēršanai lietojamās saīsnes.

Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet

Atvērt sākumlapas izvēlni

Alt+M

Atvērt drukas izvēlni

Alt+R

Atvērt RSS izvēlni

Alt+J

Atvērt izvēlni Rīki

Alt+O

Atvērt drošības izvēlni

Alt+S

Atvērt palīdzības izvēlni

Alt+L

Darbs ar plūsmām, vēsturi un izlasi

Tabulā aprakstītas saīsnes, ko lieto, strādājot ar plūsmām, vēsturi un manu izlasi.

Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet

Pievienot atvērto lapu manai izlasei (vai abonēt plūsmu, atrodoties plūsmu priekšskatījumā)

Ctrl+D

Dzēst pārlūkošanas vēsturi

Ctrl+Shift+Del

Atvērt InPrivate pārlūkošanas logu

Ctrl+Shift+P

Atvērt dialoglodziņu Organizēt mapi Mana izlase

Ctrl+B

Pārvietot atlasīto vienumu uz augšu dialoglodziņa Organizēt mapi Mana izlase sarakstā Mana izlase

Alt+augšupvērstā bultiņa

Pārvietot atlasīto vienumu uz leju dialoglodziņa Organizēt mapi Mana izlase sarakstā Mana izlase

Alt+lejupvērstā bultiņa

Atvērt cilni Manas izlases centrs un parādīt manu izlasi

Alt+C

Atvērt cilni Manas izlases centrs un parādīt manu vēsturi

Ctrl+H

Atvērt cilni Manas izlases centrs un parādīt manas plūsmas

Ctrl+J

Atvērt un dokot cilni Manas izlases centrs un parādīt manas plūsmas

Ctrl+Shift+J

Atvērt cilni Pievienot mapei Mana izlase (vai atvērt cilni Abonēt plūsmu, atrodoties plūsmu priekšskatījumā)

Alt+Z

Atvērt manas izlases izvēlni no izvēļņu joslas

Alt+A

Parādīt visas plūsmas (atrodoties plūsmu skatā)

Alt+I

Atzīmēt plūsmu kā izlasītu (atrodoties plūsmu skatā)

Alt+M

Novietot kursoru meklēšanas lodziņā plūsmu skatā

Alt+S

Rediģēšana

Tabulā aprakstītas vietnes rediģēšanai izmantojamās saīsnes.

Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet

Noņemt atlasītos vienumus un kopēt tos uz starpliktuvi

Ctrl+X

Kopēt atlasītos vienumus uz starpliktuvi

Ctrl+C

Ievietot starpliktuves saturu izvēlētajā atrašanās vietā

Ctrl+V

Atlasīt visus vienumus atvērtajā vietnē

Ctrl+A

Atvērt Internet Explorer izstrādātāja rīkus

F12

Informācijas joslas izmantošana

Tabulā aprakstītas saīsnes, ko lieto, strādājot ar informācijas joslu.

Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet

Pārvietot fokusu uz informācijas joslu

Alt+N

Noklikšķināt uz informācijas joslas

Atstarpes taustiņšVai nepieciešama papildu palīdzība?